2
Xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ llayaꞌl wroeꞌ wsédello
Naꞌ rweꞌ, llayaꞌl wzejnieꞌroꞌ beꞌnne gon akeꞌ kanꞌ ne diꞌll li ke Diosenꞌ. Bzejnieꞌ beꞌnn byio gor kaꞌ, bi gak akeꞌ beꞌnn wazó, naꞌ gak akeꞌ beꞌnn de baraꞌnne, nench gap beꞌnn kaꞌ leakeꞌ baraꞌnne. Bzejnieꞌ akreꞌ totoeꞌ llayaꞌl nnebiaꞌ kwin akeꞌ, nench nniꞌt akeꞌ gon akeꞌ da wen, bzejnieꞌ akreꞌ llayaꞌl sedia akeꞌ wxenraꞌll akeꞌ Diosenꞌ. Llayaꞌl llieꞌ akreꞌ beꞌnne, naꞌ gap akeꞌ yel llxhenraꞌll biteze da llak. Leskaꞌ bzejnieꞌ noꞌr gor kaꞌ, nench naꞌ gak akeꞌ beꞌnn de baraꞌnne, naꞌ bi nne akeꞌ ke beꞌnne, naꞌ bi yeꞌj akeꞌ da llsolle beꞌnne. Llayaꞌl nniꞌt akeꞌ nnao akeꞌ da wen naꞌ, nench naꞌ nneze yezikre beꞌnne kanꞌ llayaꞌl gon akeꞌn. Naꞌ noꞌr gor kaꞌ, llayaꞌl wzejnieꞌ akreꞌ noꞌr xkwiꞌd kaꞌ, nniꞌtrén akeꞌ kwasro beꞌnn xhyio akeꞌ kaꞌ, naꞌ llieꞌrén akreꞌ xhiꞌnn akeꞌ kaꞌ. Naꞌ wzejnieꞌ akroeꞌ nnebiaꞌ kwin akeꞌ, naꞌ gon akeꞌ da wen nench gak akeꞌ beꞌnn raꞌlldaꞌo yalle, naꞌ gape wia rill akeꞌ kwasro, gak akeꞌ beꞌnn chaꞌo, naꞌ wzenay akeꞌ ke xhyio akeꞌ, nench nono nne ke xtiꞌll Diosenꞌ.
Leskaꞌ llayaꞌl wzejnieꞌroꞌ beꞌnn byio llaban kaꞌ, nnebiaꞌ kwin akeꞌ, naꞌ gon akeꞌ ka llayaꞌl gon akeꞌ. Naꞌ rweꞌ biteze da gonoꞌ, ben kon da nak wen nench reꞌe yezikre beꞌnn, akrenꞌ llayaꞌl gon akeꞌ. Katenꞌ llroeꞌ llsedroꞌ beꞌnne, bzejnieꞌ akreꞌ do raꞌlloꞌ, naꞌllenꞌ wroeꞌn llapoꞌ Diosenꞌ baraꞌnne. Naꞌ bzo broeꞌ bsede diꞌll linꞌ, nench notno nne nakeꞌ diꞌll xhinnj. Le chaꞌ soteze soꞌo wroeꞌ wsedroꞌ diꞌll linꞌ, naꞌllenꞌ wayeꞌe beꞌnn kaꞌ nnechach koꞌon, bill yellel akreꞌ bi da nne akeꞌ kello.
Naꞌ goll beꞌnn wen llin kaꞌ, wzenay akeꞌ ke xan akeꞌn, gon akeꞌ biteze da yeꞌe leakeꞌ, bi yelliꞌi akeꞌ leꞌe diꞌlle. 10 Bi kwan akeꞌ bi da de ke xan akeꞌn, chaꞌa akeꞌ do raꞌll akeꞌ nench reꞌe yezikre beꞌnne ka da wen naꞌ llon akeꞌ, naꞌ gakbeꞌe akreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ naken da wen, Dios beꞌnnenꞌ nak wasrá kello.
11 Diosenꞌ nllieꞌreꞌ lliꞌo beꞌnnach, naꞌ ba broeꞌreꞌ lleꞌnreꞌ yesreꞌe yeolol beꞌnne. 12 Naꞌ len naꞌ llzejnieꞌn lliꞌo llayaꞌl kwej yichjllo yeolol da llonllo da bi llazraꞌlleꞌ, naꞌ yeolol da zeraꞌll-llo gonllo da bi nak wen. Totollo so kwezllo nnebiaꞌ kwinllo nench gonllo da zaꞌke, naꞌ gonllo da zej lixheje, naꞌ sollo wxenraꞌll-llo Dios yellrio ni. 13 Le chak zollo yellrio ninꞌ, zollo nbaraz chak bexhllo llin lla yed Jesucristonꞌ da yobre, nseꞌe beniꞌ xhen keꞌen, nakeꞌ Dios kello beꞌnn nxenraꞌll-llo, naꞌ beꞌnn nak wasrá kello. 14 Leꞌen beꞌe latj bet akeꞌ Leꞌe, nench bnitraweꞌ doꞌl kello, naꞌ bayibeꞌ yichjraꞌlldaꞌollonꞌ rao da xhinnj naꞌ, nench naꞌ nakllo beꞌnn keꞌe. Kaꞌn beneꞌ nench yewello gonllo da wen.
15 Kaꞌn llayaꞌl wzejnieꞌroꞌ beꞌnne, naꞌ kaꞌn llayaꞌl wtipraꞌlloꞌ beꞌnne nench gon akeꞌ da wen, naꞌ tiloꞌ beꞌnne llon da xhinnje, le Dios naꞌ ba bseꞌleꞌ rweꞌ, naꞌ ba benneꞌ rweꞌ yel llnebiaꞌ nench wzejnieꞌ akroeꞌ. Bi weꞌo latje gonoꞌ billre da gon akzreꞌ rweꞌ kaze.