17
Jesuhs gudihdxyi-gunaaba loh Dxiohs xcweenta raꞌ xpwiinn Ñiꞌh
Ya chin guyaꞌloh guñiꞌ Ñiꞌh dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ, chiꞌchi bwaꞌha Jesuhs nez dxibaaꞌ ya rahbi Ñiꞌh:
―Paah, laꞌh hohra bigaꞌha: bwiꞌhnn lasahca laꞌh Lliiꞌn luꞌh tin ziꞌchiza laꞌh Lliiꞌn luꞌh guunn lasahca lah Yuꞌbiluꞌh, pwihsi yiꞌh badiꞌhi luꞌh guelrnabwaꞌ laꞌh Lliiꞌn luꞌh loh raꞌ garaa raꞌ bwiinn guidxyiyuh, tin gudiꞌhi Lliiꞌn luꞌh guelnabahan nin ayi ñichilohtiiꞌ laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ nin badiꞌhi luꞌh laꞌh bi. Dee si raꞌ nahpa guelnabahan nin ayi ñichilohtiiꞌ; bwiinn raꞌ nin nuꞌnbwaꞌ Yuꞌbiluꞌh, nin naa tuhbi dxiꞌh Yuꞌbi Dxiohs, nee cun neezaa naꞌh, Jesucristu, nin guluꞌnehza luꞌh loh guidxyiyuh.
’Naꞌh laꞌn bwiꞌhnn lasahca lah luꞌh loh guidxyiyuh riiꞌ, pwihsi laꞌn batuꞌlla dziꞌn nin guñiꞌ luꞌh guꞌnnahn. Pwihsi nnah, Paah, bwiꞌhnn lasahca laan nez hasta nuu luꞌh cun guel lasahca nee neezaa cun llaꞌñih nin naꞌpahn desde chin nagahdxi cwihxchih guidxyiyuh.
’Bwiinn raꞌ nin gulii luꞌh loh guidxyiyuh tin guniꞌhi raꞌ luꞌh ba naꞌh; laꞌn rwaꞌha chyu naa luꞌh, nee naa za raꞌ ba xteenn Yuꞌbiluꞌh, ya yiꞌh baniꞌhi raꞌ luꞌh ba naꞌh, nee cagazoꞌbadxiahga raꞌ ba xchiꞌdxyi Yuꞌbiluꞌh, yannah naann raꞌ ba garaa nin baniꞌhi luꞌh naꞌh, zeꞌ raꞌn pur xcweenta Yuꞌbiluꞌh; pwihsi baluꞌyiꞌhn dxyiꞌdxyi raꞌ nin baniꞌhi luꞌh guiñiꞌn loh raꞌ ba, ya laꞌh raꞌ ba riachiistoꞌ raꞌ ban, nee neezaa cagadiꞌhi raꞌ ba cweenta naꞌh zeꞌldahn loh guidxyiyuh pur xcweenta Yuꞌbiluꞌh, nee riachii za stoꞌ raꞌ ba Yuꞌbiluꞌh guluꞌnehza luꞌh naꞌh.
’Naꞌh rnaꞌbaꞌhn xcweenta raꞌ ba loh Yuꞌbiluꞌh; ayi rnaꞌbaꞌhn xcweenta raꞌ bwiinn raꞌ nin naa raꞌ bwiinn guidxyiyuh, sino que pur xcweenta raꞌ bwiinn raꞌ nin baniꞌhi luꞌh naꞌh, laasii naa raꞌ ba xpwiinn Yuꞌbiluꞌh. 10 Garaa tiiꞌ raꞌ nin naa xteꞌnnahn naa xteenn Yuꞌbiluꞌh, ya nin naa xteenn luꞌh naa za raꞌ xteꞌnnahn; ya guhca lasahca laan pur xcweenta raꞌ ba.
11 ’Naꞌh ayiru gacataꞌhn loh guidxyiyuh riiꞌ, per laꞌh raꞌ ba ziaꞌhan raꞌ ba loh guidxyiyuh riiꞌ, ya gaduhbi nin naꞌh dxieꞌldahn nez nuu Yuꞌbiluꞌh, Xtaaꞌdahn nin naa saantu rooꞌ, gacanee luꞌh laꞌh raꞌ ba cun guelrnabwaꞌ nin nahpa luꞌh ziga naa lah Yuꞌbiluꞌh, ziga lah nin baniꞌhi luꞌh naꞌh, tin cwih raꞌ ba tuhsi juunta ziga dxuu nuꞌh cun Yuꞌbiluꞌh. 12 Nnah gaduhbi nin guyuuꞌnee raꞌn ba loh guidxyiyuh riiꞌ balaloh raꞌn ba cun guelrnabwaꞌ nin naa lah Yuꞌbiluꞌh, ziga naa lah nin baniꞌhi luꞌh naꞌh, ya nin tuhbi raꞌ ba ayi ñiñichiloh sino que nin guñichiloh gahca, tin ziꞌchi guzohba dxyiꞌdxyi bariaꞌcaa ziga rñiꞌ loh Xchihtsi luꞌh.
13 ’Nnah dxieꞌldahn nez nuu luꞌh, rñiꞌn dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ nnah gaduhbi nin nuuꞌhuhn loh guidxyiyuh riiꞌ, tin ziꞌchi chuu nasaa stoꞌ raꞌ ba ziga nuu nasaa stoꞌn. 14 Naꞌh baluꞌyiꞌhn xchiꞌdxyi Yuꞌbiluꞌh, per laꞌh raꞌ bwiinn guidxyiyuh raꞌ rdxyiꞌchinee raꞌ ba laꞌh raꞌ nin naa raꞌ xpwiinn luꞌh laasii ayi naa raꞌ ba bwiinn guidxyiyuh, ziga naꞌh za ayi naan bwiinn guidxyiyuh. 15 Ayi rnaꞌbaꞌhn loh yuꞌbiluꞌh gabweꞌhe luꞌh ba loh guidxyiyuh, sino que gulaloh raꞌ luꞌh laꞌh raꞌ ba loh bwiinndxaaba. 16 Ziga naꞌh ayiza naan bwiinn guidxyiyuh, ziꞌchiza laꞌh raꞌ ba ayiza naa raꞌ ba bwiinn guidxyiyuh. 17 Bazuhnayaa laꞌh raꞌ ba cun xchiꞌdxyi luꞌh, laasii xchiꞌdxyi luꞌh guchii paꞌhcan. 18 Ziga guluꞌnehza luꞌh naꞌh loh raꞌ nin naa raꞌ bwiinn guidxyiyuh, ziꞌchi za naꞌh ziguꞌneeza raꞌn ba tin chee raꞌ ba loh gaduhbi guidxyiyuh. 19 Ya pur xcweenta raꞌ ba rudiꞌhihn naꞌhgahca, tin ziꞌchi za nee raꞌ ba gaca nayaa raꞌ ba pur ziga naa xcweenta dxyiꞌdxyi nin guchii. 20 Ayi rnaꞌbaꞌhn loh Yuꞌbiluꞌh pur cweenta si raꞌ riiꞌ, sino que nee nin gueꞌdu chechiistoꞌ raꞌ ñiꞌh naꞌh chin dxihn raꞌ ba xchiꞌdxyiꞌhn nin gutiꞌchi raꞌ ba. 21 Rdxiꞌhnaꞌhn loh Yuꞌbiluꞌh garaa raꞌ ba cwih raꞌ ba tuhsi juunta, nee gaca raꞌ ba tuhsi cun laꞌh raꞌ nuꞌh, Xtaaꞌdahn ziga nuunee luꞌh naꞌh, ziꞌchiza nuuneen yiꞌh, pwihsi nahpa cwih raꞌ ba tuhsi juunta, tin ziꞌchi chechiistoꞌ raꞌ bwiinn guidxyiyuh Yuꞌbiluꞌh guluꞌnehza luꞌh naꞌh loh guidxyiyuh. 22 Naꞌh badiꞌhihn laꞌh raꞌ ba guelrnabwaꞌ gahca nin baniꞌhi luꞌh naꞌh, tin ziꞌchi gaca lastoꞌ raꞌ ba tuhsii lastoꞌ ñiꞌh ziga naa nuꞌh tuhsi; 23 naꞌh cun laꞌh raꞌ ba ya yiꞌh cun naꞌh, tin ziꞌchi gaca raꞌ ba tuhsi, ya ziꞌchi zahcabwaꞌ raꞌ bwiinn guidxyiyuh Yuꞌbiluꞌh guluꞌnehza luꞌh naꞌh loh guidxyiyuh, nee rucaꞌha za stoꞌ luꞌh naꞌh.
24 ’Paah, yiꞌh baniꞌhi luꞌh laꞌh raꞌ ba naꞌh, nee rnaꞌbaꞌhn loh Yuꞌbiluꞌh nee raꞌ ba chuunee raꞌ ba naꞌh nez chuuꞌhuhn, tin gwaꞌha raꞌ ba guel lasahca xteꞌnnahn nin baniꞌhi luꞌh naꞌh, laasii rucaꞌh stoꞌ luꞌh naꞌh galoh nin nagahdxi cwihxchyih guidxyiyuh. 25 Xtaaꞌdahn nin ruhnn ganaalla dziꞌn zaꞌca, bwiinn raꞌ nin naa bwiinn guidxyiyuh ayi nuꞌnbwaꞌ raꞌ ba Yuꞌbiluꞌh, per naꞌh nuꞌnbwaꞌn yiꞌh nee bwiinn raꞌ riiꞌ ya laꞌh raꞌ ba guhcabwaꞌ Yiꞌh guluꞌnehza luꞌh naꞌh 26 ya naꞌh laꞌn guñiꞌ loh raꞌ ba nee ziahzahrutiꞌh guiñiꞌn chyu naa Yuꞌbiluꞌh tin ziꞌchi gapachaꞌyi raꞌ ba naꞌh laꞌn lastoꞌ raꞌ ba tin gantsiiꞌhi lasaaꞌ raꞌ ba ziga nadziiꞌhi luꞌh naꞌh.