Santiago
Gyicy nu bzeed Santiag lo de mbecy Israeel
1
Ya̱ Santiag, tub yu nu ricy coz nu rnii Ñgyoozh nunu coz nu rnii Shuaan den Jesucrisht. Shnu̱ de ru, de trocyup nac nez de mbecy Israeel nu brush las dutuub la gyishlombecy.
Shcab nu druu lo Ñgyoozh
De ru bicya̱, gush der shcab nu dzi ga nap ornu gzac der lo de lo la preb, gun rad lagy der nu ornu gyicy der gan de preb zeꞌ nu nac nu ricy cup der consuel lo Ñgyoozh, orzeꞌ gac der mbecy nu gagye. Bicy der nu gagyer, gun orzeꞌ gyanap zaꞌ la der. Nunu orzeꞌ gac der mbecy nu bi gul shcab ni, nunu gac der mbecy nu wagyicy falt ni tub la coz ni.
Na benu ca na der sac shcab nir, orzeꞌ rlagy ñi nu cyiñ der ñii lo Ñgyoozh. Orzeꞌ mi zeꞌ cuic mi shcab ni der, gun Ñgyoozh cuic zaꞌ lam shcab ni mbecy, nunu ni wayicy tañ mi ornu ni cuic mi. Ornu cyiñ der lom, orzeꞌ rlagy ñi nu gyicy cup der consuel lom, nunu rila walagy ñi nu nii too der nu dzi ga wayicy mi gal nu nii der. Mbecy nu ni nii too, yu zeꞌ nay gal nu na nguuly ni nisyudoo. Bi rza nuñ ñi par re par ii la. Yu nu ni na, cueꞌ la saꞌ lagy yu nu gad coz nu gruu lo Ñgyoozh niy. Gun na la rnii tooy tub coz. Ina reñaꞌ coz bi rnii gaꞌ tooy. Orzeꞌ a̱ꞌ fert yu nu de coz nu ricy yu.
Na de bicy na nu shni yuꞌ, rlagy ñi nu gyet lagy yu ornu ricy zily Ñgyoozh yu. 10 Nunu de bicy na nu guaniꞌñ, rlagy ñi nu gyet lagy yu ornu Ñgyoozh niim loy nu se la la sac yu. Gun yu guaniꞌñ nay gal nu na tub gyee ni gyish, gun wagagyee tuñ ñi. 11 Gun ornu driib doo, orzeꞌ yet nu zig, orzeꞌ rawach gyish zeꞌ. Orzeꞌ rlag gyee niñ. Orzeꞌ nit lo nu cyit nañ. Niꞌ ziꞌl yu guaniꞌñ ded niy lat nu rded yu dalje̱z niy.
Zu mbecy shcab ti gyicy yu coz cyi
12 Dzi ni de mbecy nu ragyee ornu rac preb yu, gun ornu gyicy yu gan de preb zeꞌ, orzeꞌ Ñgyoozh gyabic mi iy. Iy zeꞌ, ndeꞌ nu cui mbañ dey nuy mi tub la. Ndeꞌ tub i dey nu mniim nu segur la cuic mi ni dey benu rca dey mi. 13 Benu ca na mbecy nii tooy nu gyicy yu coz cyi, orzeꞌ cueꞌ niiy nu: “Ñgyoozh bicy mi nu ni rnii to̱o̱”, niiy. Gun Ñgyoozh rila wagnii toom ti gyicy mi cyi. Nunu ni wagyicy mi nu nii too mbecy nu gyicy dey cyi. 14 Sinu de coz a̱ꞌ nap nu yuꞌ nañ lardoo mbecy ricy ñi nu rlagy yu shiñ gyicy yu. Ndeꞌ nu rnii too dey nu gyicy yu cyi. 15 Na ornu cuic dey lugaar nu shiñ gnii tooy, orzeꞌ ndeꞌ gyicy ñi nu ricy dey cyi. Nunu ornu bi gubee dey nu ricy yu cyi zeꞌ, orzeꞌ ndeꞌ gyicy ñi nu wazacaꞌ dey lo Ñgyoozh, nunu gat dey.
16 Der bicy ya̱, cueꞌ zaan der nu gadzar. 17 Dela coz nap nunu dela coz nu sac falt ni nu bi rad ni den, druuñ gal gyibaa. Druuñ gashtal lo la Ñgyoozh, Uz na, biñ nu psaꞌ lagy dela gyi nu taꞌ baa. Mi zeꞌ rila wadza nu nam ni ñu miiñ la. 18 Briic mi gyel mbañ ni den nu nac riidz rishli nim, gun ndeꞌ coz nu ub mi rlagy mi. Nunu orzeꞌ na den gal nu na cosech nu pteꞌm loga la lo dela coz nu psaꞌ lagy mi.
Mod nu chuꞌ mbecy ni Ñgyoozh
19 Ndeꞌ nu na der bicy na, pcaa ic der de coz nu rne̱e̱ lor. Tub ga la der rlagy ñi nu zu der altant par nu zuub gyidag der ni de riidz nu rdunii. Tees guly gzu der par nu niir, nunu gulyaꞌ gzu der par nu chaꞌ ic ru. 20 Gun gyel chaꞌ ic ni mbecy rila wayicy ñi coz nu gyedzuꞌ lagy Ñgyoozh. 21 Ndeꞌ nu bzaan der dela coz bag, nunu bzaan der dela cyi nu dzi bded ruꞌ gaꞌ la ricy der. Nunu “O” mnii der ni de riidz nu bzeeñ Ñgyoozh nañ lardoor. Riidz zeꞌ cyiiñ ñi gyicy ñi nu gruu mbañ der.
22 Cueꞌ nu zuub gyidag ziꞌl der riidz nim, sinu niꞌ ziꞌl rlagy ñi nu gyicy yac der niñ. Gun benu nu zuub gyidag ziꞌl der ñii, orzeꞌ laab ub ziꞌl der rguur ub ru. 23 Gun cyu ziꞌl mbecy nu rzuub gyidag ziꞌl de riidz zeꞌ, zeꞌ wagyicy yac yu niñ gal nu rniiñ, orzeꞌ yu zeꞌ nay gal nu na tub mbecy nu rgüii lo nu tub guan. 24 Na ornu lazh güiiy loy la nay, orzeꞌ nez za ziꞌl yu bi mniitaꞌ lagy yu la nay. 25 Tees yuꞌ mbecy nu wagnit lagy yu de coz nu reñ yu. Sinu nap zir rguꞌ cuen yu de leey ni Ñgyoozh nu sac falt niñ, de leey nu gyicy nu gruu chuy lo cyi. Nap rsyaꞌy leey zeꞌ, nunu ricy yac yu niñ. Orzeꞌ Ñgyoozh gyicy mi nu gruu nap de coz nu ricy mbecy zeꞌ.
26 Benu tub mbecy rash yu shcab nu ricy yac yu de coz nu rlagy Ñgyoozh, tees wagac gyub ic yu de coz nu rniiy, yu zeꞌ rguuy laab ub yu. Nunu se la la sac ñi niy mas ricy yu coz nu rlagy Ñgyoozh. 27 Par Ñgyoozh, Uz den, i mod rlagy mi gyicy mbecy benu rlagy yu mod nu seꞌñ nunu mod nu rishli: orzeꞌ rlagy ñi nu locyuub dey de yu nguzh zi nu sac uz. Nunu rlagy ñi nu locyuub dey de byud ornu deet rzac mi. Nunu rlagy ñi nu cueꞌ shet ic dey nu gabag yu ni de cyi nu yuꞌ gyishlombecy ii.