2
Tub ziꞌl mod gyicy nu der dela mbecy
Der bicya̱, como ricy cup der consuel lo Shuaan den Jesucrisht, biñ nu dzi lily na, walagy ñi nu reñ ga la mod gyicy nu der tub ga mbecy dub gal nu na dey. Gyicy pee lan lat nu yuꞌ tublaazh der ruꞌña tub mbecy guaniꞌñ gal nu tub mbecy zi. Mbecy guaniꞌñ zeꞌ ri tub biꞌ or yaay nunu cyit na shab yu. Zeꞌ mbecy zi zeꞌ cuiñ shab yu. Orzeꞌ nap ricy nu der yu nu nap na shab zeꞌ. Orzeꞌ nii der gab ruy: “Ii bzub tub lugaar nap”, niir. Zeꞌ orzeꞌ nii gaꞌr gab ru mbecy zi zeꞌ: “Bzu la ñuu zeꞌ ga, o bzub la mas ñuu lo yu la ii”, nii der. Benu ni gyicy der, orzeꞌ reñ ga la mod ricy nu der tub ga losaꞌr, nunu nu nac nu shiñ rnii too der, orzeꞌ rcui der mbecy nu rnii nur.
Der bicy na, bzuub gyidag der. Ñgyoozh bicy mi nu de mbecy nu gyel zi zu gyishlombecy ii, de yu zeꞌ guaniꞌñ dey nu nac nu dzi ricy cup dey consuel lom, nunu gyicy mi nu chuꞌ dey lat de mbecy nu riib ic mi, gun ndeꞌ gyel nap nu mniim nu segur la cuic mi ni dela mbecy benu ca dey mi. Tees de ru rboor gyel mbecy ni de mbecy zi. ¿A walab nu de mbecy guaniꞌñ, de yu zeꞌ ricy yu nu deet rzac ru? ¿A walab de yu zeꞌ rza nu dey de ru lo de fushtiz? ¿A walab de yu zeꞌ yu nu rnii zi ni Jesucrisht, biñ nu rzat zi mbecy ornu rzat zi dey de ru?
Benu gyicy yac der gal nu rnii leey zub lo ni Ñgyoozh, zeꞌ nu rniiñ: “Pca der losaꞌr gal nu rcar ub ru”, rniiñ, benu ni ricy der, orzeꞌ nap. Tees benu reñ ga la mod gyicy nu der mbecy dub gal nu nay, orzeꞌ ricy der cyi, nunu yuꞌ falt ni der par lo leey ni Ñgyoozh. 10 Gun benu tub mbecy rzuub gyidag yu ni dela coz nu rnii leey, zeꞌ grusu tub coz nu wazuub gyidag yu, orzeꞌ yu zeꞌ yuꞌ falt niy nu dela leey. 11 Gun Ñgyoozh rniim: “Cueꞌ gal ru mbecy nu wanchelaar”, rniim. Nunu laab mi rniim: “Cueꞌ cut ru losaꞌr”, rniim. Orzeꞌ benu tub mbecy nu wagal losaꞌ nu wanchelaa, zeꞌ cut yu losaꞌy, orzeꞌ yu zeꞌ nac yu tub yu nu yuꞌ falt ni par lo leey. 12 Orzeꞌ bicy cuidad der nu de coz nu gyicy ru, gal nu de coz nu nii der, gun Ñgyoozh ri beem ni der mod nu rnii leey nu bicy nu bruu chu den lo de cyi. 13 Tees benu de mbecy wagashni lagy dey losaꞌy, orzeꞌ niꞌ Ñgyoozh washni lagy mi dey ornu gri beem niy. Tees de yu nu rashni lagy losaꞌ gruu nap dey tiem nu gri beem ni dey.
De coz nu ricy mbecy ndeꞌ gyicy ñi nu gad lagy na ti ricy cup yu consuel
14 Der bicy na, ¿la ñuu cyiiñ ñi benu tub mbecy rniiy nu ricy cup yu consuel lo Crisht, zeꞌ wagyicy yu ni tub la coz nap? ¿A gac gruu mbañ yu nu nac nu ricy cup yu consuel lom benu ni mod ricy yu? Rila wac gruu mbañ yu. 15 Gyicy pee lan grusu tub bicy na o tub zan na nu sac shab dey o nu sac coz nu gow dey. 16 Benu nii der: “Gua na, nunu Ñgyoozh gac num ru; pchaꞌ lagy ru na, nunu bdow nap”, nii der, orzeꞌ ¿la cyiiñ ñi? Benu wabic der de coz nu galagy ñi ni dey par nu zu nap lagy yu, orzeꞌ ndeꞌ se la la cyiiñ ñi. 17 Orzeꞌ benu consuel ziꞌl gyicy cup na lo Crisht par wacabee ti nap ricy na, orzeꞌ consuel nu ricy cup na lom zeꞌ, ndeꞌ nañ gal nu na tub coz gut.
18 Tees cyup ridz grusu mbecy lat der nu niiy: “Ru ricy cup ru consuel. Zeꞌ ya̱ ricya̱ coz nap”, niiy. Orzeꞌ ru rila wac gyicy ru nu cheña lagya̱ nu ricy cup ru consuel lo Ñgyoozh benu se la la coz nap ricy ru. Tees ya̱ gac gyicya̱ nu cheña lagy ru nu ricy cupa̱ consuel lom nu nac de coz nap nu ricya̱. 19 ¿A zeña lagy ru nu zu tub zi Ñgyoozh? Dzi ga nap benu ni zeña lagy ru, tees niꞌ de nuras zeña lagy dey nu zu tub zi Ñgyoozh. Nunu rash la bis dey nu tantaꞌ rdzib yu. 20 ¡Mbecy ton! ¿A rlagy der lyu̱u̱ nir nu benu ricy cup der consuel lom, par wacabee ti nap ricy ru, orzeꞌ se la la cyiiñ ñi nu ricy cup ru consuel lom? 21 Ñgyoozh bicy mi Abraham gyitoo bel ni den par tub mbecy nap nu nac de coz nap nu bicy yu ornu pshet ic yu nu cut yu iꞌñ yu Isaac par tub gun lo mez ni gun nim. 22 Orzeꞌ Abraham cyup coz nu bicy yu. Bicy cup yu consuel lom, nunu bicy yu coz nu rlagy mi. Nunu rabee nu rishli bicy cup yu consuel lom nu nac de coz nu bicy yu. 23 Orzeꞌ guc ñi gal nu rnii riidz ni Ñgyoozh zeꞌ nu rniiñ: “Abraham bicy cup yu consuel lo Ñgyoozh, nunu nu nac ndeꞌ Ñgyoozh bicy mi yu par tub mbecy nap”, rniiñ. Ndeꞌ nu rnii dey, “Abraham, yu zeꞌ nac yu amig ni Ñgyoozh”, rnii dey.
24 Orzeꞌ rad lagy den nu mbecy gyanap dey lo Ñgyoozh nu nac de coz nap nu ricy yu, walab tub lo ziꞌl nu nac nu gyicy cup yu consuel lom. 25 Niꞌ ziꞌl mod bzac tub biñ congal nu la Rahab. Byanap mi lo Ñgyoozh nu nac de coz nu bicy mi ornu briic mi yuꞌ nu guꞌ de mbecy Israeel, nunu blocyuub mi dey ornu briic mi reñaꞌ nez nu briib dey dze ga. 26 Orzeꞌ benu tub cuerp sac espiriit niñ, orzeꞌ ndeꞌ tub cuerp gut. Niꞌ ziꞌl nu gyicy cup den consuel lo Crisht, ndeꞌ nañ gal nu na tub coz gut benu wacabee ti coz nap ricy den.