20
Riidz tiily ni mbecy ricy riiñ
Orzeꞌ na gaꞌ Jesuuz:
―Mod nu rac nu gyel gubier ni Ñgyoozh, ndeꞌ nañ gal nu na mod nu guc nu tub mbecy nu bicy cup tub nac lyucy urbyay. Tub or napor bruuy yuꞌy guay gua yub yu moz nu gyicy yu riiñ lat lyucy urbyay niy. Orzeꞌ bzaꞌ lo nuy dey nu cyish yu tub tiñ plat ni dey tub dzi ga. Orzeꞌ bzeed yu dey zay gyicy yu riiñ lat lyucy urbyay niy. Na tub gyiib gaa or napor bruuy guay lat yagyiꞌ tuubaꞌ tir. Orzeꞌ bzaac yu la be mbecy nu zu nat yu. Orzeꞌ nay rab yu de mbecy zeꞌ: “Niꞌ de ru gua der gyicy ru riiñ lat lyucy urbyay ne̱, nunu grisha̱ꞌ ni der ca na nu yad ñi”, nay. Orzeꞌ de yu zeꞌ gua dey. Na tub or wi doo niꞌ ziꞌl bicy yu. Na tub gyiib chon or gudze, niꞌ ziꞌl bicy yu. Na ornu sñuu ga gyap or gyiib gaay, orzeꞌ bish cya gaꞌy lat yagyiꞌ. Orzeꞌ byapaꞌy tub nacaꞌ moz yuꞌ nat yu. Orzeꞌ nay rab yu dey: “Zeꞌ ¿lagu ni yuꞌ der ii? ¿Gua la dzi wangyicy der riiñ?” nay. Orzeꞌ na de moz zeꞌ: “Ndeꞌ gun ni tub la mbecy wancuic yu riiñ nu gyicy de̱”, na dey. Orzeꞌ na gaꞌy rab yu dey: “Niꞌ de ru gua der gyicy ru riiñ lat lyucy urbyay ne̱”, nay.
’Na or becheñ, orzeꞌ na yu nu guni lyucy urbyay zeꞌ rab yu yu nu riib ic de moz: “Bredz de moz nu gyatublaazh dey. Orzeꞌ gyabic ru i dey. Nu loga la gyabic ru i de yu nu guꞌ lo riiñ or gudze. Orzeꞌ gazeꞌ nu gyabic ru i de yu nu guꞌ lo riiñ nese or napor”, nay. Orzeꞌ brugyiꞌ rgyish yu ni de yu nu guꞌ lo riiñ gyiib gaay or gudze nu tub ga tiñ plat. 10 Na ornu bdugyi de yu nu guꞌ lo riiñ or napor nu gyash niy, orzeꞌ mnii too dey nu sheñ zir gyad niy. Tees niꞌ ziꞌl byabic yu ni dey tub ga ziꞌl tiñ plat. 11 Na ornu byad i dey, orzeꞌ brugyiꞌ rnid ruꞌ dey nu rzat zi dey yu nu guni lyucy urbyay zeꞌ. 12 Orzeꞌ na dey rab yu yu nu guni lyucy urbyay zeꞌ: “De yu nu bruꞌña or gudze se tub or zi bicy yu riiñ. Zeꞌ de̱ ya̱ gua la dzi gugye̱e̱ de̱ lo riiñ, nunu gua la dzi taꞌ de̱ lo ba”, na dey. 13 Tees yu nu guni lyucy urbyay zeꞌ nay rab yu tub de yu zeꞌ: “A̱ cue, par ya̱ walab nu bicy ras du̱ ru. ¿A walab nu bzaꞌ lo du̱ ru nu grisha̱ tub tiñ plat nir par tub dzi?” nay. 14 “Nap zir O la mnii. Yaa la, yaa nu ca na la nu bi guud nir, gun ya̱ rlagya̱ risha̱ ni yu nu bruꞌña or gudze niꞌ ziꞌl gal nu brisha̱ ni ru. 15 ¿A walab seꞌñ benu ya̱ gyicya̱ ca na la nu yad ica̱ nu tiñ ne̱? ¿O ti rasaap lagy ru nu ya̱ naca̱ mbecy nap lagy?” nay.
16 ’Ndeꞌ nu de mbecy nu gash zu na, de yu zeꞌ gyac yu mbecy nu gya zir zu. Zeꞌ de mbecy nu gya zu na, de yu zeꞌ gyac yu mbecy nu gash zir zu ―nam.
Mnii gaꞌ Jesuuz nu cut mbecy mi
17 Orzeꞌ lat nu rca Jesuuz zam par Jerusaleeng, za nu reñ mi de trocyup yu nu rsyaꞌ lom. Orzeꞌ nam rab mi dey:
18 ―Gal nu de ru rzac ru, rcan zan par Jerusaleeng. Orzeꞌ guꞌ dey ya̱, biñ nu byac mbecy, yaa de uz zub lo gal nu yaa de yu nu rlyuu leey nu bzeeñ Moisees. Orzeꞌ nii dey nu rlagy ñi nu gata̱ nu yuꞌ falt ne̱. 19 Gazeꞌ nu guꞌ dey ya̱ yaa de mbecy yad par nu gubdzaa dey ya̱, nunu gaaz dey ya̱ nu cuart nunu caa dey ya̱ lo cruuz. Tees dzi chon gyabaña̱ ―nam.
Santiag nu Waa bdiiñ dey tub faboor lo Jesuuz
20 Orzeꞌ bruꞌña ñaa de iꞌñ Zebedeo lom. Bruꞌña num de iꞌñ mi. Orzeꞌ gusub tib mi lo Jesuuz par nu bdiiñ mi tub faboor lom. 21 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi biñ mñaa zeꞌ:
―¿La coz rlagy ru? ―nam.
Orzeꞌ na biñ mñaa zeꞌ:
―Ya̱ rlagya̱ nu ornu bi riib ic ru, orzeꞌ gyicy ru mandaar nu tub iꞌña̱ gzub ñi par yaa beer, Zeꞌ tuubaꞌñ gzub ñi par yaa reg ru ―nam.
22 Orzeꞌ na Jesuuz:
―De ru wagad lagy der la coz rgyiiñ ru lo̱. ¿A gagye de ru nu gzuub ruꞌr taz nu gzuub dey ru̱ꞌ? ―nam.
Orzeꞌ na dey:
―Gac gagye̱ de̱ ―na dey.
23 Orzeꞌ na gaꞌm rab mi dey:
―Rishli gaal taz nu zuub dey ru̱ꞌ ya̱, laabaꞌ ndeꞌ zuub dey ruꞌ de ru. Tees par nu gzub der par yaa be̱e̱ o par yaa rega̱, ndeꞌ walab cuen ne̱ ya̱ nu gyicya̱ ñii du̱ der; sinu de lugaar zeꞌ, ndeꞌ par de yu nu bi pcui Ñgyoozh, uz den ―nam.
24 Na ornu güeñ se tii gaꞌ de yu nu rsyaꞌ lom zeꞌ, orzeꞌ bdzaꞌ dey ni cyup de yu zeꞌ nuy bicy yu. 25 Orzeꞌ Jesuuz bredz mi dey. Orzeꞌ nam:
―De ru rad lagy der nu de mbecy nu ricy gyel gubier ni reñaꞌ lugaar, dzi ricy dey gyel lily niy nu de mbecy shni. De mbecy zub lo zaab ricy lay mandaar dey. 26 Tees lat de ru walab ni mod rlagy ñi. Zeꞌ benu ca na tub mbecy nu ri lat der rlagy yu nu gac yu tub yu lily, orzeꞌ rlagy ñi nu gyicy yu coz nu rlagy deꞌ zir losaꞌy. 27 Nunu benu ca na tub yu nu ri lat der rlagy yu gac yu mbecy zub lo, orzeꞌ rlagy ñi nu gyicy yu de coz nu galagy ñi ni deꞌ zir losaꞌy. 28 Ndeꞌ nu niꞌ ziꞌl mod ya̱, biñ nu byac mbecy, a̱ꞌ yapa̱ nu gyicy mbecy coz nu rlagya̱, sinu par nu gyicya̱ coz nu rlagy mbecy nunu par nu gata̱, gun grisha̱ nu gruu zigy mbecy lo cashtig ―nam.
Jesuuz bicy yac mi cyup mbecy lo caꞌ
29 Na ornu bruum gyedz Jericó, orzeꞌ tonaꞌ la zigy mbecy za ca dey ich mi. 30 Na zu cyup mbecy lo caꞌ gusub dey cuit nez nu zam. Ornu güeñ dey nu yad mi, orzeꞌ brugyiꞌ rbish ti dey. Orzeꞌ na dey:
―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy de̱ ya̱! ―na dey.
31 Orzeꞌ de mbecy zigy bdzaꞌ dey niy, nunu mnii dey nu cueꞌ cush ti dey. Tees de yu zeꞌ rbish ti gaꞌ zir dey. Orzeꞌ na dey:
―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy de̱ ya̱! ―na dey.
32 Gazeꞌ nu gusu Jesuuz. Orzeꞌ bredz mi de lo caꞌ zeꞌ. Orzeꞌ nam rab mi dey:
―¿La coz rlagy der nu gyicya̱ du̱ de ru? ―nam.
33 Orzeꞌ na dey:
―De̱ ya̱ rlagy de̱ nu gyanap urlo de̱ ―na dey.
34 Orzeꞌ Jesuuz gushni lagy mi dey. Orzeꞌ gul yaam urlo dey. Orzeꞌ laab or la zeꞌ byanap urlo dey. Orzeꞌ za ca dey ich mi.