21
Jesuuz guꞌm Jerusaleeng
Ornu bruꞌña dey gyiꞌ bicy ni ya Oliva gaab ga Betfagé, tub gyedz nu ri gaab ga Jerusaleeng, orzeꞌ Jesuuz bzuu nez mi cyup de yu nu rsyaꞌ lom nu cha ga dey lom. Gazeꞌ nu nam rab mi dey:
―Gua der gyedz nu ri gal dzu re. Orzeꞌ re gyap der tub bur gus ca cuñ ma nu tub bur miꞌ ni ma. Orzeꞌ shaagy der ma cyid nur de ma lo̱ ii. Benu ca na mbecy niiy lo der nu lagu, orzeꞌ nii der: “Shuaan na cyiiñ ma nim. Gazeꞌ nu lueg la tush cya gaꞌm ma”, nii der ―nam.
Ni guuc ñi par nu byuꞌ niñ gal nu pcaa tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh ornu pcaay:
Mnii der lo de mbecy gyedz Sión,
orzeꞌ nii der: “Güii, yad rey ni der lor.
Nac mi tub mbecy shni.
Riib mi tub bur miꞌ,
tub bañ nu nac iꞌñ tub bur yuu.”
Ni pcaa tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh.
Orzeꞌ de yu nu rsyaꞌ lom gua dey bicy yu gal nu mniim. Orzeꞌ gua nu dey bur gus zeꞌ nu bur miꞌ ni ma lom. Orzeꞌ briib dey shab yu ich bur miꞌ zeꞌ. Orzeꞌ gutib Jesuuz ma. Nunu tonaꞌ la mbecy zigy yuꞌ zeꞌ. Yuꞌ dey pcuaay shab yu gyernez. Yuꞌ gaꞌ dey pshiñ yu yaa yag nu pcuaay gyernez. Orzeꞌ dela mbecy nu zub lo lom, gal nu de yu nu zaab par ich mi brugyiꞌ rbish ti dey. Orzeꞌ na dey:
―¡Dzi ga zily nac biñ nu bruu lat nez rey Dabi! ¡Ñgyoozh nac num ru, biñ nu bzuꞌ nez mi! ¡Dzi ga zily nac Ñgyoozh, biñ nu gya zir zu! ―na dey.
10 Na ornu Jesuuz guꞌm lat gyedz Jerusaleeng, orzeꞌ dela mbecy se nu ryach ziꞌl dey. Orzeꞌ brugyiꞌ rgugyiꞌ dey lo losaꞌy:
―¿Zeꞌ cyu ndeꞌ? ―na dey.
11 Orzeꞌ na de mbecy:
―Yu zeꞌ Jesuuz, tub yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh, yu nu bruu Nazaret, tub gyedz nu ri lo yu ni Galilea ―na dey.
Jesuuz guꞌm loliꞌ ni yuꞌ nu driib zily de mbecy Ñgyoozh
12 Orzeꞌ Jesuuz guꞌm loliꞌ ni yuꞌ nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Orzeꞌ bloom de yu nu nguaa rut zeꞌ gal nu de yu nu rzii nañ yuꞌ zeꞌ. Orzeꞌ ptush cyam mez ni de yu nu rtich tiñ, gal nu yashily ni de yu nu rut begy. 13 Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Ñgyoozh nam lat riidz nim: “Yuꞌ ne̱ gruu lañ yuꞌ nu gnii nu mbecy ya̱”, nam. Zeꞌ de ru ricy der ñii nu nañ gal nu na tub blyuu ni gubaan ―nam.
14 Orzeꞌ bruꞌña de mbecy lo caꞌ nu de mbecy coj lo Jesuuz loliꞌ ni yuꞌ zeꞌ. Orzeꞌ bicy yac mi dey. 15 Tees de uz zub lo gal nu de yu nu rlyuu leey nu bzeeñ Moisees bzaac dey de nusuriidz nu bicy mi. Nunu güeñ dey nu dzi rbish ti de yu nguzh nu yuꞌ zeꞌ. Orzeꞌ na de yu nguzh zeꞌ: “¡Dzi ga zily nac biñ nu bruu lat nez rey Dabi!” na dey. Orzeꞌ de uz zeꞌ nu de yu nu rlyuu leey zeꞌ tonaꞌ la guzi lagy dey. 16 Orzeꞌ na dey rab yum:
―¿A wagyeñ ru de coz nu rbish ti de yu nguzh zeꞌ? ―na dey.
Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―A̱, reña̱. ¿A walab gaal nigul syaꞌ de ru lat riidz ni Ñgyoozh zeꞌ nu rniiñ:
Ñgyoozh, ru bicy ru nu
ruꞌ de yu nguzh gal nu ruꞌ de mdoo
driib nu rbish ti dey
nu ryabic dey gyel mbecy nir mod nu nap,
rniiñ? ―nam.
17 Orzeꞌ bzeeñ mi dey bruum zam gashtal gyedz Betania. Zeꞌ bechem.
Jesuuz bzaa lagy mi ni tub ya las
18 Na ornu bzaꞌ yu, orzeꞌ gush nez mi ya gaꞌm par Jerusaleeng. Orzeꞌ briib nu ran mi. 19 Orzeꞌ bzaac mi tub ya las zub ñi cuit nez. Orzeꞌ gush nez mi zam looñ. Tees ni tub uugy wangyap mi looñ. Nomaas lyag ziꞌl taꞌ niñ. Orzeꞌ nam rab mi ya las zeꞌ:
―¡Bee dzi na par lo rila wazacaꞌ lor nu cuic ru uugy! ―nam.
Orzeꞌ lueg la guwach ya las zeꞌ. 20 Na ornu bzaac de yu nu rsyaꞌ lom tonaꞌ la za nu ic dey. Orzeꞌ bdugyiꞌ dey lo Jesuuz:
―¿Lagu nu dzi dzach guwach ya las re? ―na dey.
21 Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der benu ricy cup der consuel lo̱, nunu benu cueꞌ gyicy cyup ic der, walab nu tub lo ziꞌl nu i gyicy nu der ya las, sinu niꞌ gac nii der lo tub bicy re: “Bruu chu. Gua gyet lag ru lo nisyudoo re”, niir, nunu ni gac ñii. 22 Nunu benu de ru gyicy cup der consuel ornu cyiñ der de coz nu rlagy ru lo Ñgyoozh, orzeꞌ gad ñi ―nam.
De mbecy bdugyiꞌy lo Jesuuz nu ca bloom rishbeey
23 Na ornu bri Jesuuz Jerusaleeng, orzeꞌ guꞌm loliꞌ ni yuꞌ nu driib zily de mbecy Ñgyoozh. Lat nu zum rlyuum ni de mbecy, orzeꞌ bruꞌña de uz zub lo gal nu de yu bel ni de mbecy Israeel. Orzeꞌ bdugyiꞌ dey lo Jesuuz. Orzeꞌ na dey rab yum:
―¿La na rishbeey ricy cup ru nu ricy ru de coz ii? ¿Cyu briic rishbeey zeꞌ nir? ―na dey.
24 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―Niꞌ ya̱ dugyi̱ꞌ tub coz lo der. Benu tush cya der ñii, orzeꞌ niꞌ ya̱ ne̱e̱ lo der la na rishbeey ricy cupa̱ nu ricya̱ de coz ii. 25 ¿Cyu bzuu nez Waa nu biid yu nu briib nis yu mbecy? ¿A Ñgyoozh bzuu nez mi yu uti mbecy? ―nam.
Gazeꞌ nu brugyiꞌ ro dey riidz nu losaꞌy. Orzeꞌ na dey:
―Benu niin nu Ñgyoozh bzuu nez mi yu biid yu, orzeꞌ nii Jesuuz gab yu de ub na: “Zeꞌ ¿lagu wancheña lagy der de riidz nu mniiy beni?” gniiy. 26 Zeꞌ benu gniin nu mbecy bzuu nez yuy, orzeꞌ dzib na lo de mbecy, gun dela mbecy ricy dey Waa par tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh ―na dey.
27 Orzeꞌ na dey rab yu Jesuuz:
―Wagad lagy de̱ ―na dey.
Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Niꞌ ya̱ wane̱e̱ lo der la na rishbeey ricy cupa̱ nu ricya̱ de coz ii ―nam.
Riidz tiily ni cyup yu feñ nu bicy yu
28 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―¿La ñuu shcab gash der ni tub riidz nu gne̱e̱ lo der na? Zu tub mbecy. Zu cyup iꞌñ yu. Orzeꞌ guay lo iꞌñ yu, yu gush zeꞌ. Orzeꞌ nay rab yuy: “Gua gyicy ru riiñ lat lyucy urbyay ne̱”, nay. 29 Orzeꞌ na yu feñ zeꞌ rab yu uz yu: “¡Waya̱!” nay. Tees despuees bdza shcab niy. Orzeꞌ guay. 30 Orzeꞌ mbecy zeꞌ guay lo tuubaꞌ iꞌñ yu. Orzeꞌ niꞌ ziꞌl mniiy. Orzeꞌ na yu feñ zeꞌ rab yu Uz yu: “O. Ya̱ cha̱”, nay. Tees wanchay. 31 ¿Orzeꞌ ca na lo cyup de yu feñ zeꞌ bicy yu coz nu rlagy uz yu? ―na Jesuuz.
Orzeꞌ na dey rab yum:
―Yu feñ loga zeꞌ bicy yu coz nu rlagy uz yu ―na dey.
Orzeꞌ na gaꞌ Jesuuz rab mi dey:
―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der gashtal de yu nu rteꞌ tiñ por cuen ni gubier Rom, gal nu de biñ congal, de yu zeꞌ chuꞌ dey lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh anzir nu chuꞌ de ru. 32 Gun Waa nu briib nis mbecy biid yu nu blyuuy ni der nu lac gyicy der nu chuꞌr nu mod nu seꞌñ, tees de ru wancheña lagy der niy. Zeꞌ de yu nu rteꞌ tiñ por cuen ni gubier Rom, gal nu de biñ congal guña lagy dey ni Waa. Tees de ru mas bzaac der de nu ndeꞌ, tees wanneꞌ der de cyi nu ricy ru par nu ñgyeña lagy der de coz nu mniiy ―nam―.
Riidz tiily ni de moz a̱ꞌ nap
33 ’Bzuub gyidag der tuubaꞌ riidz tiily ii: Tub shuaan tub nac yu mnuuz yu tub nac lyucy urbyay. Gazeꞌ nu bduꞌy loꞌ dub yub la ruꞌñ. Orzeꞌ bzaay tub zo nu dushu̱u̱ de urbyay zeꞌ. Nunu bzaay tub zeꞌ nu gya. Orzeꞌ too zeꞌ bzuub yu tub yuꞌ nu duña de lyucy urbyay zeꞌ. Gazeꞌ nu bzeeñ yuñ yaa mbecy nu nuuz dey coz cyaal. Gazeꞌ nu gush nez yu zay tub lugaar zet. 34 Na ornu byap tiem nu dulag urbyay zeꞌ na, orzeꞌ shuaan urbyay zeꞌ bzuu nez yu la be moz niy zay lo de yu nu mnuuz coz cyaal zeꞌ nu gyabicy yu ca na nu bdugyi yu nu guni yu zeꞌ. 35 Tees de yu nu mnuuz coz cyaal zeꞌ pshet yaa dey de moz zeꞌ. Tub yu bgaaz dey yu. Tuubaꞌy biit dey yu. Zeꞌ tuubaꞌy bgoow gyitaꞌ dey yu. 36 Orzeꞌ shuaan lyucy urbyay zeꞌ bzeedaꞌy tub nacaꞌ moz. Zañ zir yu bzeed yu byaj cyup gazeꞌ nu loga, tees de yu zeꞌ niꞌ ziꞌl mod bicy nu dey de moz zeꞌ.
37 ’Na despuees ni de nu ndeꞌ, orzeꞌ bzeed lay ub la iꞌñ yu. Orzeꞌ mnii tooy: “Ca gaal lagy dey lo iꞌñ na”, mnii tooy. 38 Tees ornu bzaac de mbecy nu mnuuz coz cyaal zeꞌ, iꞌñ shuaan lyucy urbyay zeꞌ, orzeꞌ na dey rab yu losaꞌy: “Yu re gyiyeeñ nuy gyel nap ni uz yu. Na yaa der chan dut nay. Orzeꞌ de ub na gyiyeeñ dun de gyel nap niy”, na dey. 39 Orzeꞌ pshet yaa dey yu nunu bloo dey yu lat lyucy urbyay zeꞌ. Orzeꞌ biit dey yu.
40 ’Zeꞌ na ornu cyid shuaan lyucy urbyay zeꞌ, ¿la gyicy nuy de yu nu mnuuz coz cyaal zeꞌ rsaꞌ lagy der? ―nam.
41 Orzeꞌ na dey:
―Waded la cut yu de mbecy wagat lo zeꞌ. Orzeꞌ cuic yu de lyucy urbyay zeꞌ ni reñaꞌ mbecy, gun orzeꞌ tiem ni de nu ndeꞌ glew dey ñi gal nu yad ñi ―na dey.
42 Orzeꞌ na gaꞌm rab mi dey:
―¿A rila nigul syaꞌ de ru lat de riidz ni Ñgyoozh zeꞌ nu rniiñ:
Gyitaꞌ nu mneꞌ de biryu
byac ñi gyitaꞌ nu ricy zir ñi presis;
nii tub coz nu ricy Ñgyoozh
nunu ndeꞌ tonaꞌ la cyit par de ub na,
rniiñ? 43 Ndeꞌ nu ya̱ rne̱e̱ lo der nu Ñgyoozh gyicy mi nu gruu gyel gubier nim yaa de ru. Orzeꞌ gyuꞌñ yaa reñaꞌ mbecy, de yu nu gyicy paa. 44 Cyu ziꞌl mbecy nu gyes saa lo gyitaꞌ zeꞌ, orzeꞌ gzug lay. Zeꞌ benu gyitaꞌ zeꞌ gyet lag ñi too ca na mbecy, orzeꞌ gyagyez la mbecy zeꞌ ―nam.
45 Orzeꞌ de uz zub lo gal nu de mbecy fariseo güeñ dey de riidz tiily nu mniim zeꞌ. Orzeꞌ bet lag dey cuen nu lo dey pcaam. 46 Orzeꞌ ngulagy dey nguꞌ yaay mi, tees gudzib dey lo de mbecy gun bicy dey Jesuuz par tub yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh.