23
Jesuuz mniim nu gyicy cuidad dey nu mbecy fariseo gal nu mbecy nu rlyuu leey
Gazeꞌ nu Jesuuz nam rab mi de mbecy gal nu de yu nu rsyaꞌ lom:
―De yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de mbecy fariseo zu dey riiñ nu rshaal dey lac yaruu leey nu bzeeñ Moisees. Ndeꞌ nu de ru rlagy ñi zuub gyidag der ni de coz nu rnii dey, tees cueꞌ gyicy der mod nu ricy dey, gun coz nu rlyuu dey, ndeꞌ walab mod nu ricy de ub yu. Ndeꞌ nañ gal nu na nu rzuub dey yuu ich mbecy gashtal wagagyee gaꞌ la dey. Zeꞌ de ub yu walagy yu gal yuñ ni nu tub mbiz yu par nu locyuub yu losaꞌy nu guy yuu zeꞌ. Dela coz nu ricy dey, tub lo ziꞌl ricy dey par nu gabe nu dzi rlyu dey. Yet lagy dey rcaay tub nac riidz ni Ñgyoozh cyugay nu ic chidz yu, nunu yet lagy dey gyicy tuñ zir yu shab yu par nu gabe nu nac dey mbecy da. Yet lagy dey rzub yu lugaar nu gua de mbecy lily lat gasht, nunu yet lagy dey rzub yu lugaar nu gua de mbecy zub lo nañ yuꞌ nu rsyaꞌ de mbecy riidz ni Ñgyoozh. Yet lagy dey ornu rca lagy de mbecy loy ornu rnii nu dey yu lat yagyiꞌ. Nunu niꞌ yet lagy dey ornu rnii de mbecy yu masht.
’Zeꞌ de ru walagy ñi nu nii de mbecy nu nac der masht, gun dela de ru bicy ru losaꞌr nunu tub zi masht ni der zum. Ndeꞌ ya̱ biñ nu blosu Ñgyoozh. Nunu rila walagy ñi nii der nu uz ru ni tub la mbecy gyishlombecy ii, gun zu tub zi uz der. Ndeꞌ Ñgyoozh, biñ nu zub gyibaa. 10 Nunu cueꞌ shet ic der nu nii dey nu nac ru tub yu nu riib ic ni dey, gun tub zi ya̱, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy naca̱ biñ riib ic de ru. 11 Mbecy nu ricy coz nu galagy ñi ni losaꞌ, yu zeꞌ yu nu gya zir zu lat de ru. 12 Gun cyu ziꞌl mbecy nu ricy zily ub, yu zeꞌ gruu gyel mbecy niy. Zeꞌ yu nu ricy gyel gyidz ni, yu zeꞌ gyac yu mbecy nu gya zir zu.
13 ’¡Cuaa de ru, mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh, gal nu de ru mbecy fariseo, gun nac der mbecy rzuu lo! De ru rsoow der roꞌ nu chuꞌ de mbecy lat de yu nu riib ic Ñgyoozh, gun orzeꞌ wac chuꞌ mbecy lugaar zeꞌ. Gun ni de ub ru wayuꞌr lugaar zeꞌ, ni wacsaan der nu chuꞌ deꞌ zir mbecy nu rlagy chuꞌ lugaar zeꞌ.
14 ’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh nu de ru mbecy fariseo, gun nac der mbecy rzuu lo! Nunu rboo der yuꞌ de byud nu de gyel nap nim. Orzeꞌ par nu rlagy der nu soow sur lo de coz a̱ꞌ nap nu ricy ru, orzeꞌ chi rnii nu der Ñgyoozh. Ndeꞌ nu de ru cashtig ily zir gad ni der.
15 ’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo, gun nac der mbecy rzuu lo! Tonaꞌ la rboo lo der rded ru dutuub la lugaar par nu gyicy ru gan mas ñuu tub mbecy nu chetib ic leey ni der yu. Nunu ornu bi bicy der gan tub mbecy, orzeꞌ ricy der nu dub gal nu na cashtig nu yad ñi nu gad ni der gabily, orzeꞌ de yu zeꞌ cyup tir ni na cashtig yad ñi nu gad ni dey.
16 ’¡Cuaa de ru! Na der gal nu na mbecy lo caꞌ. Zeꞌ rlyuu der nez ni losaꞌr. De ru rniir: “Benu zat na yuꞌ ni Ñgyoozh par nu gabe nu gyicy paa den nu riidz nu rniin, orzeꞌ walagy ñi gyicy paan nu riidz zeꞌ. Zeꞌ benu zat den or nu yuꞌ nañ yuꞌ ni Ñgyoozh par nu gabe nu ricy paan nu riidz nu rniin, orzeꞌ rlagy ñi gyicy paan”, rnii der. 17 ¡Der mbecy ton! ¡Mbecy lo caꞌ! ¿Ca na nu ricy zir ñi presis: a yuꞌ ni Ñgyoozh uti or nu taꞌ nañ ñi? Gun yuꞌ ni Ñgyoozh, ndeꞌ ricy ñi nu or zeꞌ nac ñii coz nim. Walab or zeꞌ ricy ñi nu yuꞌ zeꞌ nac ñii yuꞌ ni Ñgyoozh. 18 Nunu niꞌ ziꞌl rnii de ru: “Benu tub mbecy zat yu mez nu zu zeꞌ nu rcaa dey gyi bañcyug par nu gabe nu ricy paay nu riidz nu rniiy, orzeꞌ walagy ñi gyicy paay nu riidz nu mniiy. Zeꞌ benu zat yu bañcyug nu riib lo mez zeꞌ, orzeꞌ rlagy ñi nu gyicy paay”, rnii der. 19 ¡Mbecy lo caꞌ! ¿Ca na coz ricy zir ñi presis: a mez uti bañcyug nu riib loñ? Gun mez zeꞌ ricy ñi nu bañcyug nu riib loñ, ma zeꞌ cyiiñ ma par Ñgyoozh. Tees walab bañcyug zeꞌ gyicy ma nu cyiiñ mez zeꞌ par Ñgyoozh. 20 Mbecy nu rzat mez zeꞌ rzat yuñ par nu gabe nu gyicy yac yu riidz nu rniiy. Orzeꞌ niꞌ ziꞌl rzat yu bañcyug nu riib loñ. 21 Mbecy nu rzat yuꞌ ni Ñgyoozh, walab tub lo ziꞌl yuꞌ zeꞌ rzat yu, sinu niꞌ rzat yu Ñgyoozh, biñ nu zu nañ ñi. 22 Nunu mbecy nu rzat gyibaa walab tub lo ziꞌl gyibaa rzat yu, sinu niꞌ rzat yu lugaar zeꞌ nu riib ic Ñgyoozh, gal nu biñ nu zub lugaar zeꞌ.
23 ’¡Dzi ga cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo gun nac der mbecy rzuu lo! Dela coz nu ricy cup der, lo tii nac ñii, rbic der tub nac ñii ni Ñgyoozh: gashtal de gyish loow comid, de mushtily, de aniis, de comin rbic der nim. Tub nac gaañ lo tii nac ga de gyish miꞌ zeꞌ rbic der nim. Tees wagyicy cuen der de riidz nu ricy ñi presis nu ca lo leey. Wagyicy cuen der de riidz nu rniiñ nu chuꞌn nu seꞌñ. Ni wagyicy cuen der de riidz nu rniiñ nu gashni lagy na losaꞌn, nu de riidz nu rniiñ nu nap chuꞌ den. Rlagy ñi gyicy yac der nu de riidz zeꞌ, nunu cueꞌ checa der nu gyicy ru deꞌ zir coz nu bi ricy ru zeꞌ. 24 Na der gal nu na lo caꞌ nu rlyuu nez ni losaꞌ. De ru rzeed der beꞌy miꞌ nu ibel tees camey rab der dutuub la ma.
25 ’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh nu de ru mbecy fariseo! ¡Nac der mbecy rzuu lo! Na der gal na tub taz uti tub gyaꞌn. Par ich ziꞌl ñi tonaꞌ la nap rgyiib der. Zeꞌ par nañ ñi dza la yuꞌ coz nu bicy gubaan der, nu de coz nu ye rzac der lo. 26 ¡Mbecy fariseo lo caꞌ! Rlagy ñi nu loga la cyib der par nañ taz zeꞌ, nu gyaꞌn zeꞌ. Orzeꞌ niꞌ ziꞌl par ich ñi gac ñii coz caacy.
27 ’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo! ¡Nac der mbecy rzuu lo! Na der gal nu na ruꞌ baa ni añ nu dzi guzig par ich. Nap rabeeñ par ich ñi. Zeꞌ par nañ ñi yuꞌ rit nu beel guudz. 28 Niꞌ ziꞌl par lo de mbecy, rlyu nu nac der mbecy nap, zeꞌ nañ lardoo der nac ru mbecy rzuu lo, nunu nac der mbecy nu ricy de lo la cyi.
29 ’¡Cuaa de ru, mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo! ¡Nac der mbecy rzuu lo! Nap ricy nap der ruꞌ baa ni de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, nu ruꞌ baa ni de yu nu guc mbecy nap par nu gabe nu rca lagy der lo dey. 30 Orzeꞌ rnii der: “Bi bicy na nu de ub na ñcyiiñ na tiem nu guꞌ de gyitoo bel nin, orzeꞌ de ub na waric yaan ornu biit dey de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh”, rnii der. 31 Nu nac de riidz nu rnii der zeꞌ, ndeꞌ rabee nu rad lagy der nu nac ru nez de yu nu biit de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. 32 Benu ni, orzeꞌ de ru bzaꞌ lo la der laz nu bzuub de gyitoo bel ni der gyiꞌ zeꞌ.
33 ’Na der gal na bily. Na der gal na nez bily. ¿Lagu rnii too der nu glar lo cashtig nu cuic Ñgyoozh? Cashtig zeꞌ, ndeꞌ gabily. 34 Ndeꞌ nu ya̱ zeeda̱ mbecy nu nii por cuen ni Ñgyoozh, nunu zeeda̱ mbecy nu rad lagy, nunu zeeda̱ mbecy nu lyuu ni der. Tees yuꞌ nu cut der dey. Yuꞌ gaꞌ nu caa der yu lo cruuz. Yuꞌ gaꞌ nu gaaz der yu nañ yuꞌ nu rsyaꞌ der riidz ni Ñgyoozh. Nunu yuꞌ gaꞌ nu gzab der ich yu gazaꞌ gyedz la. 35 Ndeꞌ nu too de ru gzeed Ñgyoozh dela cashtig gyiꞌ nu biit dey de mbecy nap zeꞌ: nese nu biit dey Abeel gashtal nu biit dey Zacarí, iꞌñ Berequías, yu nu biit der loliꞌ ni yuꞌ ni Ñgyoozh par gazel ni mez nu rcuaa der gun lom nu yuꞌ yon nim. 36 Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu dela cashtig nu nac nu gut de mbecy nap zeꞌ dugyiñ gazaꞌ de ru, mbecy nu yuꞌ tiem na ―nam―.
Jesuuz ricy mi sentiir nu nac de mbecy Jerusaleeng
37 ’¡A̱ der mbecy Jerusaleeng! Rut der de yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. Nunu rgoow gyitaꞌ der de yu nu rzeed Ñgyoozh lat der. Zañ tir ngulagya̱ ñgyicy tublaazha̱ der gal nu ricy tub gyid ornu ricy tublaazh ma dzich ni ma nañ loweꞌ ma. Tees de ru wangalagy der. 38 Na ledz der gyiyeeñ ub ziñ. 39 Gun ya̱ rne̱e̱ lo der nu nese na la wazacaꞌ la der ya̱ gashtal shuub la dzi ornu nii der: “Dzi ga zily nac biñ nu bzuu nez Ñgyoozh, Shuaan na, biñ nu cyid lo den”, nii der ―na Jesuuz.