24
Jesuuz mniim nu dudily yuꞌ nu driib zily dey Ñgyoozh
Orzeꞌ bruu Jesuuz loliꞌ ni yuꞌ nu driib zily de mbecy Ñgyoozh zam. Orzeꞌ bruꞌña de yu nu rsyaꞌ lom. Orzeꞌ brugyiꞌ rlyuu dey de yuꞌ zeꞌ lom. Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―¿A rzac der dela coz ii? Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu sac tub gyitaꞌ ii nu gyiyeeñ ñi too losaꞌñ. Delañ dudily ñi ―nam.
Lac mod gad lagy mbecy ornu shuub dzi nu gyaꞌ lo dela coz
Orzeꞌ za num dey par too bicy ni ya Oliva. Orzeꞌ gusub mi. Orzeꞌ de yu nu rsyaꞌ lom byatublaazh dey lom par nu cugyiꞌ reñ dey lom. Orzeꞌ na dey:
―Mnii lo̱ de̱ nu gul gac de ndeꞌ. ¿La na muesht gruu zac ornu cyid ru tuubaꞌ tir? Nunu ¿gul shuub dzi ni tiem nu yuꞌn na? ―na dey.
Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―Bzu der cuidad nis guu mbecy der, gun tonaꞌ la zigy mbecy grusac yu nu gash yu nu la̱. “Ya̱ Mesías, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy”, niiy. Orzeꞌ gyicy yu nu tonaꞌ la zigy mbecy gadza̱ dey. Ornu gyeñ der nu bi yuꞌ gyel yuu gaab ga, gal nu de zeꞌ nu zet, tees cueꞌ dzib der, gun ndeꞌ coz nu rlagy ñi nu gac. Tees gabee nigul shuub dzi nu gyaꞌ lo dela coz. Gun tub nac mbecy chuꞌy gyel yuu nu tub nacaꞌ mbecy. Nunu tub gubier chuꞌy gyel yuu nu tuubaꞌ gubier. Nunu cyid cubiñ. Nunu grib duru zañ lugaar ni gyishlombecy. Tees dela ndeꞌ nu gzub ziꞌl gyiꞌñ nu gzac zi de mbecy.
’Orzeꞌ guꞌ dey de ru yaa mbecy par nu shet zi dey de ru nunu par nu cut dey de ru. Nunu dela de mbecy gazi lagy dey lo der par nu nac ya̱. 10 Nunu tiem zeꞌ zigy de ru checa der nu gyicy cup ru consuel lo̱. Nunu gazi lagy der lo losaꞌr. Nunu cush cyaꞌ tub, cush cya tub ziꞌl der ich losaꞌr. 11 Nunu gruu sac zigy mbecy rguu, mbecy nu nii nu nac mbecy nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. Nunu gyicy dey nu gadza zigy mbecy. 12 Nunu par nu tonaꞌ la gyañ nu shiñ gyicy de mbecy, orzeꞌ checa dey nu rcay losaꞌy. 13 Tees yu nu gagye gashtal gat la, yu zeꞌ yu nu co mbañ Ñgyoozh. 14 Nunu de riidz nu sac ni gyel gubier ni Ñgyoozh grush las ñi dutuub la gyishlombecy par nu gad lagy de lo la mbecy. Gazeꞌ nu shuub dzi zeꞌ.
15 ’Na Ñeel, yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, bzeeñ yu riidz ni coz bag nu gyicy ñi nu nit lo. Ornu zac der nu chuꞌñ lugaar ni Ñgyoozh, (Mbecy nu csyaꞌ de riidz ii rlagy ñi nu gyicy yu nu gyet lag yu cuen.) 16 orzeꞌ de mbecy nu yuꞌ lo de yu ni Judea rlagy ñi nu ruu chu dey chay par logyiꞌ. 17 Nunu mbecy nu zub too yuꞌ walagy ñi nu gyet yu nu chuꞌy nañ yuꞌy nu coy la coz anzir nu ruu chuy. 18 Mbecy nu ri ricy riiñ lat naa, walagy ñi nu cush cyay cha gyiy shab yu. 19 ¡Tees cuaa de biñ mñaa nu secyi zu tiem zeꞌ! ¡Cuaa de biñ nu rgagy mdoo tiem zeꞌ! 20 Bdiiñ der lo Ñgyoozh nu cueꞌ nu ruu chu der tiem rag, ni sab, dzi nu rzu lagy mbecy. 21 Gun tiem zeꞌ dzi zir zac zi mbecy gazeꞌ de tiem nu bded gaal ziꞌl nu bzub gyiꞌ gyishlombecy, nunu gazeꞌ deꞌ zir tiem nu yad par lo. 22 Nunu benu Ñgyoozh wayicy shub mi tiem zeꞌ, orzeꞌ ni tub la mbecy waruu mbañ yu. Tees gyicy shuub mi tiem zeꞌ par nu nac de mbecy nu bi pcuim.
23 ’Orzeꞌ benu ca na mbecy niiy lo der: “Güii ii zu Mesías, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy” o “Güii re rim”, niiy. Tees de ru cueꞌ cheña lagy der. 24 Gun grusu mbecy rguu nu niiy nu nac yu Mesías. Nunu grusu mbecy rguu nu niiy nu nac yu mbecy nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. Zañ muesht lyuu dey, nunu zañ nusuriidz gyicy dey par nu gad mod nu guu dey mbecy. Mas gashtal de mbecy nu bi pcui Ñgyoozh guu mbecy zeꞌ dey, benu gac. 25 Bzuub gyidag der, ya̱ tiem bi mne̱e̱ lo der. 26 Ndeꞌ nu benu mbecy niiy lo der: “Güii der, tub lugaar ub zi ri Mesías”, niiy, cueꞌ cha der loy. O benu nii gaꞌ dey: “Guii der, re ri ngach mi”, nii dey, cueꞌ cheña lagy der. 27 Gun ya̱, biñ nu byac mbecy, sij ziꞌl gruꞌña̱ gal nu ricy yaa ni guzii ornu rzuñ dutuub la baa. 28 Gun zeꞌ nu nguaa de cuerp gut, zeꞌ gyatublaazh dela lyash ―nam―.
Cyid Jesuuz, biñ nu byac mbecy, tuubaꞌ tir
29 ’Na ornu ded tiem nu zac zi de mbecy zeꞌ, orzeꞌ gyet cow lo doo güidz, nunu beey wabicaꞌ ma yaa. De bel nu taꞌ baa gyet lag ma. Nunu dela fers nu nash baa cueñ ñii. 30 Orzeꞌ gruu sac muesht ne̱ ya̱, biñ nu byac mbecy, baa. Orzeꞌ de lo la mbecy nu yuꞌ gyishlombecy gun yu. Orzeꞌ zac dey ya̱, biñ nu byac mbecy, nu yapa̱ lat za baa. Zac dey nu gac gyicya̱ coz ily, nunu zac dey nu tonaꞌ la lily na̱. 31 Orzeꞌ ya̱ zuu neza̱ de anc ne̱, ornu fert dulaa trompet par nu cha teꞌ dey de mbecy nu bi bducui gashtal se tap la scyiñ ni gyishlombecy: gash ñi gashtal zeꞌ nu bzub gyiꞌ baa nu gashtal zeꞌ nu byaꞌ loñ ni gyiꞌ baa.
32 ’Psyaꞌ der mod nu ricy ya las. Ornu bi rgaꞌñ nu driib lyag niñ, orzeꞌ de ru bi rad lagy der nu bi yad tiem zig. 33 Niꞌ ziꞌl mod ornu zac der gac dela coz nu mne̱e̱ lo der, orzeꞌ bi neñ der nu ya̱, biñ nu byac mbecy, bi zu̱ la̱ nu yapa̱. 34 Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu de mbecy nu yuꞌ tiem zeꞌ walazh dey gat yu gal gac la dela de coz zeꞌ. 35 Baa nuñ gyishlombecy ii delañ ded niñ, tees riidz nu ya̱ rne̱e̱ ndeꞌ rila waded niñ.
36 ’Tees dzi zeꞌ, nu or zeꞌ, se cyu la rad lagy. Ni de anc nu yuꞌ gyibaa, ni ya̱ iꞌñ Ñgyoozh wagad lagya̱, sinu tub zi la Ñgyoozh uz den rad lagy mi.
37 ’Gal nu guc tiem ni Noé, niꞌ ziꞌl gac ornu shuub dzi nu ya̱ yapa̱ tuubaꞌ tir. 38 Tiem zeꞌ anzir nu gyet gyey ily nu mnit lo gyishlombecy zeꞌ, orzeꞌ de mbecy pcyiiñ dey gyishlombecy ii. Nu bdow ziꞌl dey, nunu goꞌy, nunu pchelaa dey gashtal pshuub la dzi nu guꞌ Noé nañ barc. 39 Tees ni wannii la too dey ti ni gac ñii gashtal bruꞌña la gyey. Orzeꞌ za nuñ dey. Niꞌ ziꞌl gac ornu shuub dzi nu ya̱ biñ nu byac mbecy yapa̱ tuubaꞌ tir. 40 Orzeꞌ tiem zeꞌ cyup mbecy riy ricy yu riiñ lat naay. Tub yu gruuy gyishlombecy ii nu gyay. Zeꞌ tubaꞌy gyiyeeñ yu. 41 Cyup biñ mñaa cam rom iiñ gyech. Tub mi gruum gyishlombecy ii nu gyam. Zeꞌ tubaꞌm gyiyeeñ mi.
42 ’Orzeꞌ bzu der altant gun wagad lagy der ca dzi yap ya̱, biñ nu nac Shuaan der. 43 Tees bicy der nu gad lagy ru tub coz. Benu tub shuaan tub yuꞌ gad lagy yu la or cyid gubaan, orzeꞌ zu lily yu nunu wazaan yu nu chuꞌy nañ yuꞌy nu coy suuy. 44 Ndeꞌ nu de ru rlagy ñi nu gyiyeeñ lily der, gun ya̱ biñ nu byac mbecy yapa̱ or nu rila a̱ꞌ saꞌ lagy der ―nam―.
Riidz ni cyup moz
45 ’¿Ca na moz nu ricy paa nu moz nu yuꞌ shcab ni? Yu zeꞌ bduꞌ patro̱o̱ niy riiñ yaay nu gyub ic yu deꞌ zir moz nu yuꞌ niy, par nu cuic yu nu gow de yu zeꞌ or niñ. 46 Dzi ni moz zeꞌ benu gyap patro̱o̱ niy yu ornu griy nu ricy yu gal nu mniiy loy. 47 Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu patro̱o̱ niy cuꞌy riiñ yaay nu gyub ic yu dela coz niy. 48 Tees benu moz zeꞌ nac yu mbecy a̱ꞌ nap, orzeꞌ nii tooy nu wari gyiily patro̱o̱ niy. 49 Orzeꞌ gyicy ras nuy de losaꞌ moz yu. Gow yu, nunu goꞌy nu de mbecy rzugy. 50 Orzeꞌ gri patro̱o̱ niy tub dzi nu a̱ꞌ saꞌ la lagy yu. Griy tub or nu wagad lagy lay. 51 Orzeꞌ tonaꞌ la cashtig ily cuic yu ni moz zeꞌ. Gyicy nuy yu gal nu ricy nu dey de mbecy rzuu lo. Orzeꞌ gun yu, nunu siigy lay yu.