9
Orzeꞌ naꞌ Jesuuz rab mi dey:
―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu yuꞌ ca na mbecy nu yuꞌ ii na la nu wat dey gal zac la dey nu cyid gyel gubier ni Ñgyoozh, nunu gabe nu dzi coz ily gac ―nam.
Bdza nu na Jesuuz
Ornu bded tub shuup dzi, orzeꞌ Jesuuz gua nu reñ mi Bed, nu Santiag, nu Waa. Orzeꞌ gup mi too tub bicy gya num dey. Orzeꞌ zeꞌ bdza nu nam lo dey. Shab mi byaryal ñi. Tonaꞌ la byacaacy ñi. Caacy zir ñi byac ñi gazeꞌ nu caacy nu ricy de lo la yashtily nu yuꞌ gyishlombecy. Orzeꞌ zeꞌ bruu zac Elías nu Moisees lo rgüii la de yu nu rsyaꞌ lom. Orzeꞌ bee dey riidz nu Jesuuz. Orzeꞌ na Bed rab yu Jesuuz:
―Masht, ¡dzi ga nap nu yu̱ꞌ de̱ ii! Na za̱a̱ de̱ chon ramad ni der: tub par ru nu tuubaꞌ par Moisees nu tuubaꞌ par Elías ―nay.
Ni mniiy, gun wagad lagy yu coz nu niiy, gun tonaꞌ la gudzib dey. Orzeꞌ bruu zac tub za psoow ñi dey. Nunu lat za zeꞌ zaab tiꞌ mbecy. Orzeꞌ nam:
―Mi ii iꞌña̱ nu tonaꞌ la rca̱. Bzuub gyidag der nim ―nam.
Orzeꞌ sij ziꞌl ornu briꞌ lo dey wansacaꞌ dey cyuꞌ zir mbecy. Zeꞌ Jesuuz ziꞌl bzaac dey.
Gazeꞌ nu gush nez num dey bet mi par gyiꞌ bicy zeꞌ. Na lat nu ya num dey, orzeꞌ pcach mi ruꞌ dey nu cueꞌ nii dey lo ni tub la mbecy de coz nu bzaac yu. Sinu gal ornu gyabañ Jesuuz, biñ nu byac mbecy, gazeꞌ nu nii dey. 10 Orzeꞌ bicy yac dey pcach ruꞌ dey. Tees bdugyiꞌ dey lo losaꞌy lac yaruu nu gyabañ mi zeꞌ. 11 Orzeꞌ na dey rab yum:
―¿Lagu de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh rniiy nu Elías rlagy ñi cyid yu loga la? Gazeꞌ nu cyid Mesías, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy ―na dey.
12 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―Laab rlagy ñi cyid Elías loga nu gzu nap yu dela coz. Nunu bi cañ nu ya̱, biñ nu byac mbecy, rlagy ñi gzac zi̱ nu zañ lo coz, nunu rlagy ñi gyicy ñgya dey lo̱. 13 Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu Elías rishli bi biid yu nunu bicy nu dey yu dela coz a̱ꞌ nap nu mnii too dey nu gyicy nuy yu gal nu bi cañ nu gzac yu ―nam.
Jesuuz bicy yac mi tub yu nguzh nu bicy ni nuras
14 Na ornu bruꞌñam gyiꞌ bicy zeꞌ, zeꞌ nu byeeñ deꞌ zir de yu nu rsyaꞌ lom, orzeꞌ zeꞌ bzaac mi nu tonaꞌ la mbecy zigy byatublaazh lo de yu zeꞌ. Nunu gazaꞌ de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh yuꞌy zi ro dey riidz nu de yu nu rsyaꞌ lom. 15 Na cuanzir nu bzaac dey mi, orzeꞌ za nu la ic dey, nunu bechaꞌ dey lom carer mnii nuy mi ñgyoozh. 16 Orzeꞌ nam rab mi de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh:
―¿La coz rgugyiꞌ der lo dey? ―nam.
17 Orzeꞌ brusu tub mbecy lat de mbecy zigy zeꞌ nay rab yum:
―Masht, ya̱ yap du̱ iꞌña̱ nu bicy ni nuras lor. Bicy yu nu byagop yu. 18 Ca ziꞌl nu shet yaay yu ricy yu nu ricy ñi bi niy. Bdziñ la driib ruꞌy, nunu row yu lay yu, nunu rgyigy yu. Ya̱ mne̱e̱ lo de yu nu rsyaꞌ lor nu co chu dey yu, tees wangac ni dey ―nay.
19 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―¡A̱ der mbecy nu yuꞌ na! Dzi ga wagyicy cup der consuel lo̱. ¿Laꞌ zir be tiem rlagy ñi chesa̱ du̱ der? ¿Laꞌ zir be tiem rlagy ñi nu gagye̱ lo der? Da nu der yu nguzh rat zeꞌ lo̱ ―nam.
20 Gazeꞌ nu gua nu dey yu nguzh zeꞌ lom. Orzeꞌ ornu bzaac yu Jesuuz, orzeꞌ lueg la bicy nuras zeꞌ nu bicy ñi bi niy. Wes saa lay rdudub lay mbish yu. Nunu driib bdziñ ruꞌy. 21 Gazeꞌ nu na Jesuuz rab mi uz yu:
―¿La be la tiem rac nu ni rzac yu? ―nam.
Orzeꞌ nay rab yum:
―Nese miiñ lay ni rzac yu. 22 Nunu zaab cyaꞌ la rshes saa nuras yu lo boo nunu rshet lag yuy lo nis par nu cut yuy. Tees benu gac gyicy ru la ñuu nur yu, gushni ñuu lagy de̱. Blocyuub de̱ benu gac ―nay.
23 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi yu:
―Yadaꞌ nu naꞌr: “Benu gac”, naꞌr. Dela coz gac gyicya̱ du̱ yu nu ricy cup consuel ―nam.
24 Orzeꞌ lueg la brish ti uz yu nguzh zeꞌ. Orzeꞌ nay:
―Ya̱ ricy cupa̱ consuel lor. Nunu blocyuub ya̱ nu gyicy cup zira̱ consuel ―nay.
25 Orzeꞌ ornu Jesuuz bzaac mi nu byatublaazh de mbecy zigy lom, gazeꞌ nu rdzaꞌm ni nuras zeꞌ. Orzeꞌ nam rab mi yu:
―Nuras nu ricy go̱ꞌ nunu nu ricy gop, ya̱ ricya̱ mandaar lor nu bruu chu loy ii. Nunu cueꞌ gaꞌ cush cyar cyid ru loy ―nam.
26 Orzeꞌ brish ti nuras zeꞌ, nunu bicy yu nu tonaꞌ la bi ily bicy ñi ni yu nguzh zeꞌ. Gazeꞌ nu bruu chuy. Bya añ la yu nguzh zeꞌ bzeeñ yu gal mnii la de mbecy nu gut yu. 27 Tees Jesuuz bduꞌ yaam yaay bles sum yu. Orzeꞌ wes suy.
28 Despuees ornu Jesuuz brim yuꞌ, gazeꞌ nu de yu nu rsyaꞌ lom bdugyiꞌ reñ la dey lom. Orzeꞌ na dey:
―¿Lagu wangac loo chu̱ de nuras zeꞌ? ―na dey.
29 Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Nuras nu ni na wac ruu chuy i ziꞌl, sinu rlagy ñi cyiñ mbecy lo Ñgyoozh nunu rlagy ñi nu ca dey ni ub yu nu cueꞌ goy gyit lat nu zu bich dey nu nac Ñgyoozh. Orzeꞌ gazeꞌ nu gac co chu dey nuras zeꞌ ―nam.
Jesuuz mnii gaꞌm tuubaꞌ tir nu cut mbecy mi
30 Gazeꞌ nu bruum lugaar zeꞌ gusam dela lo yu ni Galilea, nunu wangalagy mi nu gad lagy mbecy ca chesam, 31 gun blyuum ni de yu nu rsyaꞌ lom. Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Ya̱, biñ nu byac mbecy, guꞌ dey ya̱ yaa de mbecy. Orzeꞌ cut dey ya̱. Tees nu zaꞌ dzi chon gyabaña̱ ―nam.
32 Tees wangyet lag dey cuen lac yaruu riidz zeꞌ. Nunu gudzib dey nu cugyiꞌy lom.
Cyu gac mbecy nu gya zir zu
33 Gazeꞌ nu brim gyedz Capernaum. Ornu guꞌm nañ yuꞌ, orzeꞌ bdugyiꞌm lo dey. Orzeꞌ nam rab mi dey:
―¿La ridz ro der nu losaꞌr ornu yap na nez? ―nam.
34 Tees wannii la dey gun gyernez bee dey riidz nu losaꞌy nu ca na dey gac yu yu nu gya zir zu. 35 Gazeꞌ nu gusub mi nunu bredz mi zaꞌ trocyup laa dey. Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Benu ca na mbecy rlagy yu gac yu yu nu gya zir zu, orzeꞌ rlagy ñi gyicy yu nu nac yu mbecy nu wagyicy ñi presis nunu gyicy yu de coz nu rlagy dela losaꞌy ―nam.
36 Orzeꞌ bduꞌ yaam tub yu nguzh miꞌ. Bzum yu lat dey. Gazeꞌ nu bri yaam yu. 37 Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Cyu ziꞌl yu nu shet ic nu gac yu tub yu nu na gal na yu nguzh miꞌ ii nu nac ya̱, orzeꞌ niꞌ ziꞌl shet ic yu nu gac nuy ya̱. Nunu yu nu shet ic nu gac nu ya̱, walab ne̱ ya̱ ziꞌl shet ic yu, sinu niꞌ shet ic yu ni biñ nu bzuu nez ya̱ ―nam.
Yu nu wacha contr nin, yu zeꞌ yu nu rza faboor ni den
38 Orzeꞌ na Waa rab yum:
―Masht, de̱ ya̱ bzaac de̱ tub mbecy bloo chuy nuras nu nac rishbeey nu bruu lor, tees mne̱e̱ de̱ nu cueꞌ nu ni gyicy yu gun wachesa nuy de ub na ―nay.
39 Orzeꞌ na Jesuuz:
―Cue ca der niy, gun sac ni tub la mbecy nu gyicy nusuriidz nu nac rishbeey nu bruu lo̱, se lueg la gac shiñ niiy ne̱. 40 Gun yu nu wacha contr nin, yu zeꞌ yu nu rza faboor ni den. 41 Nunu cyu ziꞌl mbecy nu cuic mas ñuu tub taz nis goꞌ der nu nac ru ne̱, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy, rishli rne̱e̱ lo der nu yu zeꞌ segur la gyad iy ―nam―.
Cueꞌ lyuu mbecy ni losaꞌy nu gyicy yu cyi
42 ’Cyu ziꞌl yu nu gyicy nu gnu yu nu na gal na tub yu nguzh nu ricy cup consuel lo̱, nap zir benu cyiigy dey tub gyitaꞌ ily nu rdugu yeñ yu. Gazeꞌ nu shet lag dey yu lo nisyudoo par nu gat yu. 43 Benu tub yaar gyicy ñi nu gnur, nap zir pcyug ñi, gun nap zir nu gzur nu tuꞌnc yaar gazeꞌ nu gyar gabily nu rup laa yaar lo gyi nu rila wayu. 44 Lugaar zeꞌ wat byaꞌ nunu rila wayu gyi. 45 Nunu benu gyiꞌr gyicy ñi nu gnur, nap zir pcyug ñi, gun nap zir nu gzur nu tuꞌnc tub gyiꞌr, gazeꞌ nu gyet lag ru gabily nu rup laa gyiꞌr lo gyi nu rila wayu. 46 Lugaar zeꞌ wat byaꞌ nunu rila wayu gyi. 47 Nunu benu tub urlor gyicy ñi nu gnur, orzeꞌ cor ñii, gun nap zir nu chuꞌr zeꞌ nu riib ic Ñgyoozh nu tub zi urlor, gazeꞌ nu gyet lag ru gabily nu rup laa urlor. 48 Lugaar zeꞌ nu wat byaꞌ nunu rila wayu gyi.
49 ’Gun dela mbecy go gyi too dey gal nu ricy zed nu rgoñ too la coz. 50 Tees benu zed ruu nu riꞌ niñ, orzeꞌ wacyiiñ ñi. Cueꞌ zaan der nu ruu nu riꞌ ni zed zeꞌ nañ lardoo der. Nunu nu gyel ri zu guꞌ der nu losaꞌr ―nam.