10
¿A gac zaan losaꞌ mbecy?
Orzeꞌ bruu Jesuuz Capernaum zam lo de yu nu la Judea nunu lo de yu nu ri tub laꞌ gaꞌ dzu gyoow Jordaang. Orzeꞌ tonaꞌ la mbecy zigy byatublaazh dey lom. Gazeꞌ nu blyuum ni dey tuubaꞌ tir laab gal nu nil ricy mi. Orzeꞌ bruꞌña la be de mbecy fariseo nu gyicy dey preb mi. Gazeꞌ nu na dey rab yum:
―¿A nap zuñ par lo leey ni Moisees nu zaan mbecy mñaay? ―na dey.
Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―¿La coz mnii Moisees nu gyicy mbecy? ―nam.
Orzeꞌ na dey:
―Moisees bzaan yu nu co mbecy gyicy ni rishbeey. Orzeꞌ cyuu nuy mi ―na dey.
Gazeꞌ nu na Jesuuz:
―Moisees ni pcaay leey zeꞌ nu nac nu zed lo der. Tees nese nu bzub gyiꞌ gyishlombecy “Ñgyoozh psaꞌ lagy mi tub yu gyeey nu tub biñ mñaa. Ndeꞌ nu de yu gyeey zeeñ yu uz yu nunu zeeñ yu ñaay par nu gyatublaazh yu nu mñaay. Orzeꞌ lo rup laa dey gyac dey se tub ziꞌl mbecy”, rniiñ. Ndeꞌ nu walabaꞌ cyup dey nac yu, sinu se tub zi dey. Nunu ndeꞌ nu ni tub la mbecy wac gyicy yu nu glaꞌ losaꞌ cyup mbecy, benu bi nac dey mbecy nu bicy tublaazh Ñgyoozh ―nam.
10 Despuees ornu ub zi lam rim nañ yuꞌ nu de yu nu rsyaꞌ lom, orzeꞌ mnii dey lom nu shaal mi riidz zeꞌ. 11 Gazeꞌ nu nam rab mi dey:
―Cyu ziꞌl la mbecy nu coy gyicy nu zaan yu mñaay, zeꞌ chelaay nu tuubaꞌ biñ mñaa, orzeꞌ yu zeꞌ ricy yu cyi nu wangyicy paay nu mñaa logay. 12 Nunu benu biñ mñaa com gyicy nu zaan mi ñgyeem nunu chelaam tuubaꞌ yu gyeey, mi zeꞌ ricy mi cyi nu wangyicy paam nu ñgyee logam ―nam.
Jesuuz bdiiñ mi lo Ñgyoozh ni de yu nguzh miꞌ
13 Orzeꞌ la be mbecy bruꞌña nu dey de yu nguzh lo Jesuuz nu gal yaam dey. Orzeꞌ de yu nu rsyaꞌ lom rdzaꞌ dey ni de mbecy nu yad nu de yu nguzh zeꞌ. 14 Tees ornu bzaac Jesuuz nu rdzaꞌ dey, orzeꞌ wangyuꞌ lagy mi. Gazeꞌ nu nam rab mi dey:
―Bzaan der gyechaꞌ de yu nguzh lo̱. Cueꞌ niir lo dey nu ruu chuy, gun lugaar zeꞌ nu riib ic Ñgyoozh, ndeꞌ lugaar nu yuꞌ mbecy nu na gal nu na de yu nguzh ii. 15 Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu yu nu wazaan nu gyub ic Ñgyoozh gal nu ricy de yu nguzh ii, orzeꞌ wac chuꞌy zeꞌ nu riib ic mi ―nam.
16 Gazeꞌ nu bduꞌ yaam de yu nguzh zeꞌ. Bri yaam yu. Bdiiñ mi lo Ñgyoozh niy.
Tub mbecy guaniꞌñ guay lo Jesuuz
17 Lat nu rash nez Jesuuz zam, bruꞌña tub mbecy gusu tib yu lom. Orzeꞌ nay rab yum:
―Masht nap, ¿la ñuu coz rlagy ñi nu gyicya̱ par nu cui mbaña̱ tub la? ―nay.
18 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi yu:
―¿La gu rnii gaꞌ ru nu nap ya̱? Se cyuꞌ zir nu nap sinu tub zi la Ñgyoozh. 19 Ru rad lagy ru de coz nu rcaa Ñgyoozh de mbecy nu gyicy yac dey. Cueꞌ cut ru losaꞌr. Cueꞌ gal ru mbecy nu wanchelaar. Cueꞌ gyicy ru gubaan. Cueꞌ riib ru gyidza too losaꞌr. Cueꞌ gyicy ru gan tiñ nu nac gyel rguu. Pca lagy lo uz ru nunu pca lagy lo ñaar ―nam.
20 Orzeꞌ mbecy zeꞌ nay rab yum:
―Tees masht, dela ndeꞌ bi bicy yaca̱ ñii nese miiñ la ―nay.
21 Gazeꞌ nu Jesuuz bgüiim loy nunu pcam yu. Orzeꞌ nam rab mi yu:
―Ru ricy falt tub coz nir. Yaa cut ru dela coz nu yuꞌ nir. Gazeꞌ nu tiñ zeꞌ cuic ru ni de mbecy zi. Orzeꞌ gyibaa gyad gyel nap nir. Nunu cyid ru cyid car icha̱ ―nam.
22 Tees ornu güeñ mbecy zeꞌ nu ni mnii Jesuuz, orzeꞌ byashni bgüiiy. Orzeꞌ gush nez yu yay, gun tonaꞌ la yuꞌ gyel nap niy. 23 Orzeꞌ Jesuuz bgüiim dub yub la lom. Gazeꞌ nu naꞌm rab mi de yu nu rsyaꞌ lom:
―¡Dzi ga biigy nu chuꞌ mbecy guaniꞌñ lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh! ―nam.
24 Ornu de yu nu rsyaꞌ lom güeñ dey nu ni mniim, za nu la ic dey. Gazeꞌ nu naꞌm rab mi dey:
―¡Tonaꞌ la biigy nu chuꞌ mbecy lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh! 25 A̱ꞌ biigy zir ded tub camey gyeegy gyiꞌ tub gyishtiib gazeꞌ nu chuꞌ tub mbecy guaniꞌñ lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh ―nam.
26 Orzeꞌ dzi zir za nu ic de yu nu rsyaꞌ lom. Gazeꞌ nu na dey:
―Benu ni, ¿cyu gac gruu mbañ beni? ―na dey.
27 Orzeꞌ Jesuuz bgüiim lo dey. Gazeꞌ nu nam rab mi dey:
―Par de mbecy ndeꞌ coz nu rila wac, tees par Ñgyoozh walab ni, gun Ñgyoozh gac gyicy mi dela coz ―nam.
28 Orzeꞌ na Bed rab yum:
―Zeꞌ de̱ ya̱ bzeeñ de̱ dela coz nu yuꞌ ne̱ de̱ nu yap ca̱ de̱ ich ru ―nay.
29 Orzeꞌ na gaꞌ Jesuuz:
―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu dela de yu nu bzeeñ yuꞌ, yu nu bzeeñ bicy, yu nu bzeeñ zan, yu nu bzeeñ ñaa, yu nu bzeeñ uz, yu nu bzeeñ iꞌñ, yu nu bzeeñ yu ni nu nac ya̱ nunu nu nac de riidz nu sac nu bruu lo Ñgyoozh, 30 orzeꞌ sac ni tub la dey zeꞌ nu wayicy yu gan mas tub gaaynal tir sheñ zir de coz zeꞌ gyishlombecy ii. Dey zeꞌ gyicy yu gan mas tub gaaynal tir sheñ zir de yuꞌy, bicy yu, zan yu, ñaay, iꞌñ yu, yu niy, nunu niꞌ gyicy yu gan nu gzac ziy. Nunu tiem nu yad par lo gad nu cui mbañ dey tub la. 31 Tees zigy de mbecy nu gya zir zu na, dey zeꞌ gyac yu mbecy nu gash zir zu par lo. Zeꞌ zigy mbecy nu gash zir zu na, de yu zeꞌ gac dey yu nu gya zir zu par lo ―nam.
Mnii gaꞌ Jesuuz nu cut mbecy mi
32 Orzeꞌ Jesuuz rcam zam par Jerusaleeng. Ub mi zub lom. Zeꞌ par ich mi zaab de yu nu rsyaꞌ lom. Za nu la ic dey nunu rdzib dey lat nu za cay ich mi. Orzeꞌ gua nu reñ mi de trocyup de yu nu bloo sum zeꞌ. Gazeꞌ nu brugyiꞌ rniim lo dey de coz nu gzac mi. 33 Orzeꞌ nam:
―De ru rzac der nu na rcan zan par Jerusaleeng. Orzeꞌ zeꞌ guꞌ dey ya̱, biñ nu byac mbecy, yaa de uz zub lo, nu yaa de mbecy nu rlyuu leey nu bzeeñ Moisees. Nii dey nu rlagy ñi nu gata̱ nu yuꞌ falt ne̱. Gazeꞌ nu guꞌ dey ya̱ yaa de mbecy yad. 34 Orzeꞌ gubdzaa dey ya̱, nunu coo yeñ dey lo̱, nunu gaaz dey ya̱ nu cuart. Gazeꞌ nu cut dey ya̱. Tees dzi chon gyabaña̱ ―nam.
Santiag nu Waa bdiiñ dey tub faboor lo Jesuuz
35 Orzeꞌ bechaꞌ Waa nu Santiag, de iꞌñ Zebedeo lom. Gazeꞌ nu na dey rab yum:
―Masht, de̱ ya̱ rlagy de̱ nu gyicy ru ca na coz nu diñ de̱ lor ―na dey.
36 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―¿La coz rlagy der gyicya̱ du̱ ru? ―nam.
37 Gazeꞌ nu na dey rab yum:
―Bicy ñuu nu zub de̱ cuit ru zeꞌ nu gzub ru nu gyel lily nir: tub de̱ par yaa beer, zeꞌ tuubaꞌ de̱ par yaa reg ru ―na dey.
38 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―De ru wagad lagy der la coz rgyiiñ ru. ¿A gagye der gzuub ruꞌr taz nu gzub dey ru̱ꞌ? Nunu ¿a gagye der ded ru gyoow nu ya̱ deda̱? ―nam.
39 Orzeꞌ na dey:
―Gagye̱ de̱ ―nay.
Gazeꞌ nu nam rab mi dey:
―Rishli gaal zuub ruꞌ der taz nu ya̱ zuub ru̱ꞌ nunu ded der gyoow nu ya̱ deda̱. 40 Tees par nu gzuub der par yaa be̱e̱ o par yaa rega̱, ndeꞌ walab cuen ne̱ ya̱ nu ni gyicya̱ du̱ der; sinu de lugaar zeꞌ, ndeꞌ par de yu nu pcui Ñgyoozh ―nam.
41 Na ornu güeñ zaꞌ tii gaꞌ de yu nu rsyaꞌ lom zeꞌ, orzeꞌ bdzaꞌ dey ni Santiag nu ni Waa. 42 Orzeꞌ Jesuuz bredz mi dey. Gazeꞌ nu nam:
―De ru rad lagy der nu de mbecy nu ricy gyel gubier ni reñaꞌ lugaar, dzi ricy dey gyel lily niy nu de mbecy shni. De mbecy zub lo zaab ricy lay mandaar dey. 43 Tees lat de ru walab ni mod rlagy ñi. Zeꞌ benu ca na der rlagy ru gac ru yu lily, orzeꞌ rlagy ñi nu gyicy ru coz nu rlagy deꞌ zir losaꞌy. 44 Nunu benu ca na tub yu nu ri lat der rlagy yu gac yu mbecy zub lo, orzeꞌ rlagy ñi gyicy yu de coz nu galagy ñi ni deꞌ zir losaꞌy. 45 Gun ya̱, biñ nu byac mbecy, a̱ꞌ yapa̱ nu gyicy mbecy coz nu rlagya̱, sinu par nu gyicya̱ coz nu rlagy mbecy nunu par nu gata̱, gun grisha̱ nu gruu zigy mbecy lo cashtig ―nam.
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy lo caꞌ
46 Gazeꞌ nu bruꞌña dem tub gyedz nu la Jericó. Ornu bruum Jericó nu de yu nu rsyaꞌ lom nu de mbecy zigy, orzeꞌ gyernez zeꞌ zub tub lo caꞌ rgyiiñ yu gun. Bartimeo lay. Zeꞌ uz yu lay Timeo. 47 Ornu güeñ yu nu laab Jesuuz Nazaret rded mi, orzeꞌ brugyiꞌ rbish tiy. Orzeꞌ nay:
―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy ya̱! ―nay.
48 Orzeꞌ zigy mbecy bdzaꞌ dey niy, nunu mnii dey nu cueꞌ cush tiy. Tees orzeꞌ rbish ti gaꞌ zir yu. Orzeꞌ nay:
―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy ya̱! ―nay.
49 Gazeꞌ nu gusu Jesuuz. Orzeꞌ nam:
―Bredz der yu ―nam.
Gazeꞌ nu bredz dey lo caꞌ zeꞌ. Orzeꞌ na dey rab yuy:
―Briic baloor. Wes su gun rbedz mi ru ―na dey.
50 Orzeꞌ gush za laay shab yu par ich yu. Wes suy carer zay lo Jesuuz. 51 Orzeꞌ nam rab mi yu:
―¿La coz rlagy ru gyicya̱ du̱ ru? ―nam.
Orzeꞌ na lo caꞌ zeꞌ rab yum:
―Masht, ya̱ rlagya̱ nu zac nap la̱ ―nay.
52 Orzeꞌ na Jesuuz:
―Yaa la ru na gun ru bicy cup ru consuel lo̱. Ndeꞌ nu byac ru ―nam.
Orzeꞌ laab or la zeꞌ byanap rzac yu nunu za cay ich Jesuuz par nez nu zam.