3
Mene Ceräcerägääbu Padare poto cidi me
Timoti, maane ngene gone ätrimela, egä ceräcerägääbu padare cabu mage mäpu cirege. Piba biname cina teeme tääpume taatu singi cirege, piiyepu rarekaake singisingi, mope modamoda, teemämu awepyeräja. Teepi niiya mene ca nuuja biname bine sabe jaawenimusi, mage babe bime tääpume ätecija cäco, eso mene umle cäco, ätrunga cäco, asicnenta cäco, owecu cäco. Teepi niiya mene jiicemusi nuuja biname bime poto cidi me, cängena lenaja umle cäco, asabla cäco. Teepi jäägyemusi iyeta ngena gemi miiji. Teepi angletnejayame birige, mage aglecayame, teepi teemämu babo läbitininusi. Teepi tääpe gwidape tääpume magerage singi, lica Acejiyame tääpume. Teepi puu jiicusi, egä teepi ätrunga biname gemi, yepä teeme ireclota cabu ca jääpänusi, egä pui toraca lica gyene. Maane pepu muleyame biname bime cabu ca cude padare äbitepi.
Teeme poto cina biname bime mete cabu me yääbäcnusi opo ire awename ngenecu onyaonya magebi bine, lui cina niiya mule sigu cama, teeme singisingi cina lui bine ewadanemenisi. Teepi pui magebi cina puu itecijanenemige abiberäja mene, yepä gwidape teepi äblicäco gemi umle äbita toraca mene piiyepu mule poto cidi me. Yanes Yambres naabi Moose ne lipu iciseräjujäsi, pui rooriye cina pepu iciseräjinisi toraca mene ne. Teepi mopemuli cäco gemi, ätrunga bine ituge abmaläcema. Yepä teepi äblicäco lecaleca padare pepu mule acnetneja, ingle nata iyeta biname cina teeme buduma ne jääpänusi, epu pana Yanes Yambres naabime buduma te lipu pajecu me äbituji.
Paulo me Ceräcerägääbu Umle Mene Timoti tääpume
10 Timoti, maane cäme abiberäja ne piiyepu ireclota mule ne ituge äcwetna. Cane liiyeme ericnenine, maane cuta piiyeme. Maane cebine ingwe ituge äcwi ätrunga mule cabu, cängena lenaja cabu, owecu mule cabu, mäpu cabu ämyemutana cabu, 11 cewe oocanena cabu. Cebine lipu ituge sabe wawena meebine cuta piiyepu. Maane umle gäte, ngena mule cina läbitipesi cäme tääpume Antiyoka je, Ikoniya je, Lustra je, biname cina lipu mage sabe nawenanepesi puma, yepä Acejiyame te cebine nasatanepi iyeta cabu ca. 12 Yoo iyeta laati bemi singi Acejiyame me singi ibi lenajame Keriso Yeesu cama alenglecäjame, teebibine pepu sabe wawena birige. 13 Yepä conocono biname piiyepu walya angletne-jayame, teepi niiya cabu ca iyeta niiyarage me läbitininusi. Teepi poto biname bine yaangletnäjemusi piiyepu teemämu langletnäjinusi. 14 Yepä maane te gone toraca mene ne yaabma-lute, meebine lui mene ituge abiberäja, piiyepu maane lui mene ne jäätrungepete. Maane umle gäte määme abiberäja biname laati bage. 15 Maane ngene gone ätrimela, egä bägrä matikäli cabu ca maane umle äbitujite Oogäräneji mene. Teepi ibibi gemi meebine abiberäjame ireclota poto cidi me, lui ireclota ne biname cina jääpänusi, ätrunga ne liba yaacitusi Keriso Yeesu cabu me. 16 Iyeta Oogäräneji mene lui tääpume Acejiyame te ituge ngene atwanena ceera, miiji gemi abiberäjame, niiya mule awabudnitame, ablawejame, gaabe awabame conocäco ireclota cabu me. 17 Siige lui biname te Acejiyame me kaakesea jaawenuge, tabe mage umle cama piiyepu cängena amacetnäjäneji birige miijimiji mule bine wawenetnäjame.