12
Bereya asogomiŋ deregonya
Be, gwaha tikeb mata tiŋeŋ kura matamŋeŋ naŋkiŋde forok yiriŋ. Mata gobe gahade: bere kura naŋa diliŋ teŋ amil hor irtiŋ yara irde gagasi hende huwartiŋ hinhin. Irde dinambe 12 beleŋ doyaŋ alyen tonaŋhor irtiŋ goyen teŋ tonaŋde hor irtiŋ hinhin. Bere gobe biŋ miŋyaŋ, irde diriŋ kawaŋ kere yeŋ uliŋ misiŋ kuruŋ kateŋ eseŋ hinhin. Irkeb naŋkiŋde mata hoyaŋ kura forok yiriŋ. Mata gobe gahade: deregon kuruŋ miliŋ wor po sikkeŋbe bukkeŋ, irde tonaŋ 7 miŋyaŋ goyen forok yiriŋ. Tonaŋ 7 gobe doyaŋ al karkuwaŋde tonaŋhor 7 goyen tonaŋ 7yaŋ goyaŋ yirtiŋ ala hinhan. Deregon gobe hirkam 10 miŋyaŋ. Deregon gobe siŋgili teŋ naŋa kor irtiŋ yara gifiriŋ temeyde dinambe kwer yurke budam wor po wok yeŋ megen katamiŋ. Dinambe katamiŋ gobe naŋkiŋde dinambe kuruŋ goyen tumŋaŋ buda karwo yirde uŋkureŋbe wok yeŋ katnayiŋ go gwahade goyen tiyamiŋ. Be, deregon gobe bere gore diriŋ kawaŋ kerkeb goyare po diriŋ go neweŋ yeŋ bere go diriŋ kawaŋ kereŋ teŋ hinhin gote kimiŋ mat pet teŋ hinhin. Be, bere goyen diriŋ al diriŋ kawaŋ kiryiŋ. Diriŋ gobe doyaŋ alyen kutum ain beleŋ po irtiŋ goyen tanarde naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ tumŋaŋ doyaŋ yiryeŋ albe gogo. Niŋgeb deregon gore diriŋ go niyyeŋkek yeŋbe bere gote diriŋ goyen araŋ po teŋ Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋ Al Kuruŋ keperde hinhinde gor tukuke gor hinhin. Be, bere gobe busahardeb sawsawa po kuruŋ naŋa bana goŋ gasuŋ kura Al Kuruŋ beleŋ bere goke teŋ gitik irtiŋde gor kuriŋ. Gasuŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ bere goyen naŋa fay 1,260 gahade doyaŋ irde paka ireŋ yeŋ bikkeŋ gitik iryiŋ go goyen.
Be, Al Kuruŋyen gasuŋde fuleŋa kuruŋ forok yiriŋ. Al Kuruŋyen miyoŋya doyaŋ almiŋ Maikelya beleŋ deregon goya yende miyoŋmiŋya aramiŋ. Goyenpoga deregon gobe Al Kuruŋyen miyoŋ epte fole yirtek tareŋ miŋmoŋ geb, deregon goya miyoŋmiŋyabe Al Kuruŋyen gasuŋde mat yakira tikeb gasuŋ miŋmoŋ hamiŋ. Be, deregon gobe takira tikeb megen katyiŋ. Deregon gobe kunere bikkeŋ hinhin go goyen. Gobe deŋem kurabe Uŋgura, kurabe Satan ineŋ haŋyen. Yeŋ beleŋ alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen usi yirke mata buluŋde kateŋ haŋyen. Deregon go temeyke megen katyiŋyabe miyoŋmiŋ yago manaŋ tumŋaŋ katamiŋ.
10 Be, go kamereb al melak kuruŋ wor po naŋkiŋde mat forok yeke nurmiriŋ. Merebe gahade: “Kadniniŋ merem yaŋ yird yird al gobe gogo takira tike megen kata. Hugiŋeŋ wawuŋya naŋkahalya Al Kuruŋ hitte kadniniŋ merem yaŋ yirde hiyen al gobe teŋ temeyke megen kata. Niŋgeb gayenterbe Al Kuruŋniniŋ beleŋ alya bereya yumulgaŋ tiyyeŋ. Al tumŋaŋ yende tareŋ bana hinayiŋ. Yeŋ beleŋ doyaŋ yird yird nalube gago forok yihi. Mesaia Al Kuruŋ beleŋ basiŋa iryiŋ al gote saŋiŋ manaŋ forok yihi. 11 Mel gobe Sipsip dirŋeŋ gore darim wok irde kamyiŋ go hende huwarde al buluŋ go fole irtiŋ. Irde mere fudinde po kawan tagaldeb al buluŋ go fole irtiŋ. Niŋgeb mel gobe mudunke kamniŋ wor igiŋ ala yeŋ nurde ga hinhan. 12 Niŋgeb deŋ Al Kuruŋyen gasuŋde haŋ mar tumŋaŋ amaŋ henayiŋ. Goyenpoga deŋ megeŋya makaŋyabe Satan deŋ hitte kurka geb, goke kafuram wor po nurde dunhem. Yeŋbe nalu ulyaŋde ma hiyeŋ goyen nurde hi geb, goke biŋ ar wor po yeŋ hi,” yiriŋ.
13 Be, deregon go Al Kuruŋyen gasuŋde mat teŋ temeyke megen katyiŋ goyen bebak tiyyiŋ. Irdeb diriŋ al diriŋ kawaŋ kiryiŋ bere goyen buluŋ buluŋ ire yeŋ naŋkeneŋ kuŋ hinhin. 14 Bere gobe sawsawa po kuruŋ naŋa bana goŋ gasuŋ kura Al Kuruŋ beleŋ gitik irde untiŋde gor foy teŋ kuŋ kuŋ niŋ buntuluŋ kuruŋ wor po gote tapeŋ irawa untiŋ. Gasuŋ gobe bere goyen gor dama karwo irde gagasi 6 gayen gor po hike deregon gore epte ma bere goyen buluŋ iryeŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ gitik iryiŋ go goyen. 15 Be, deregon goyen po goyenbe kunere kuruŋ gogo. Goreb bere goyen figilu tiwi yeŋ mohoŋde mat fe kuruŋ wor po fur tiyyiŋ. 16 Gega megeŋ beleŋ bere go faraŋ urde mohoŋ aŋ irde fe fur tiyyiŋ kuruŋ goyen nen pasi hiriŋ. 17 Irkeb deregon gobe biŋ ar wor po yeke bere gote diriŋmiŋ yago go ma kamamiŋ megen haŋ goya arniŋ yeŋ kuriŋ. Go mar gobe Al Kuruŋyen saba gama irde Yesu niŋ yitiŋ mere fudinde goyen kawan po tagalde haŋyen mar go goyen. 18 Be, deregon gobe makaŋ fereŋde huwaryiŋ.