13
Dapŋa kafuram kura irawa forok yaryum
Be, yeŋ gor huwarde hike dapŋa duwi kafuram wor po kura makaŋ alare mat forok yeke kinmiriŋ. Dapŋa gobe hirkam 10 miŋyaŋ, irde tonaŋbe 7 miŋyaŋ. Hirkam go hendebe doyaŋ alyen tonaŋhor hor yirtiŋ ala hinhan. Irde tonaŋ 7 go hendebe Al Kuruŋ sukal irtiŋ deŋe goyaŋ katiŋ ala hinhan. Dapŋa duwi kafuram gobe dapŋa kura lepat ineŋ haŋyen goyen yara kinmiriŋ. Goyenbe kahaŋbe dapŋa kura bea ineŋ haŋyen gote kahaŋ yara, irde mohoŋbe laion mohoŋ yara kinmiriŋ. Be, deregon gore dapŋa kafuram goyen saŋiŋmiŋ unyiŋ. Irdeb deŋe kuruŋ uneŋbe doyaŋ al kuruŋ iryiŋ. Goyenbe dapŋa duwi kafuram gote tonaŋ 7 goyen uŋkureŋ kurabe kamtek ge mayamiŋ gega, gereŋ hitiŋ goyen kinmiriŋ. Alya bereya megen haŋ kuruŋ gore keneŋbe tonŋeŋ yaŋ wor po yeŋ nurd uneŋbe gama iramiŋ. Albe deregon gore dapŋa duwi kafuram goyen doyaŋ al iryiŋ goke deregon goyen doloŋ iramiŋ. Irde dapŋa duwi kafuram goyen wor doloŋ irdeb, “Ganuŋ al beleŋ epte dapŋa duwi kafuram gahade hiyyeŋ? Irde ganuŋ al beleŋ epte yeŋya ariryeŋ? Hubu wor po!” yamiŋ.
Be, dapŋa duwi kafuram gobe yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ, Al Kuruŋ sukal ird ird tareŋ untiŋ. Irde doyaŋ al heŋ dama karwoya gagasi 6ya gayen meteŋ teŋ teŋ saŋiŋ untiŋ. Irkeb dapŋa duwi kafuram gore mohoŋ aŋ irde Al Kuruŋ mere buluŋ mat irde Al Kuruŋyen deŋemya gasuŋmiŋya irde gasuŋmiŋ bana haŋ marya goyen nanyaŋ yiryiŋ. Yeŋbe Al Kuruŋyen alya bereya goya arde fole yirtek saŋiŋ untiŋ. Irde alya bereya miŋ kurayen kurayen, sikkeŋ umŋa kurayen kurayen, meremiŋ kurayen kurayen, irde naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ kuruŋ goyen doyaŋ yird yird tareŋ untiŋ. Irkeb alya bereya megen haŋ kuruŋ gore dapŋa duwi kafuram goyen doloŋ irnayiŋ. Go mar gote deŋembe tumŋaŋ Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek marte deŋem naŋkiŋya megeŋya ma forok yekeya katiŋ asaŋ goyen bana ma haŋ. Asaŋ gobe al beleŋ mayke kamyiŋ al Sipsip dirŋeŋ gote asaŋ.
Niŋgeb al kirmiŋ yaŋbe merene gayen nurde bebak tinayiŋ. 10 Al kura fere teŋ koyare yerke hinayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ kirtiŋ marbe koyare hinayiŋ. Munaŋ al kura fuleŋare niŋ bidilare gasa yirke kamnayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ kirtiŋ marbe gwaha mat po kamnayiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋyen alya bereyabe kanduk forok yenayiŋ kuruŋ goyen goke mukku ma teŋ tareŋ po heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ hinayiŋ. Irde Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurtiŋ goyen saŋiŋ po tanarde hinayiŋ.
Dapŋa duwi kafuram hoyaŋ kura forok yiriŋ
11 Be, alya bereya megen haŋ gore dapŋa duwi kafuram goyen doloŋ irde haŋ goyen kinmiriŋ go kamereb dapŋa duwi kafuram hoyaŋ kura wor megeŋ bana mat forok yeke kinmiriŋ. Yeŋbe sipsip dirŋeŋ yara hirkam irawa miŋyaŋ hinhin. Meremiŋbe deregonyen mere yara tiyyiŋ. 12 Yeŋbe yiŋgeŋ ge teŋ dapŋa duwi kafuram meheŋde watiŋ gore saŋiŋ tiriŋ goyen teŋbe meteŋ tiyyiŋ. Irdeb megeŋya alya bereya megen haŋ goyen yinkeb dapŋa duwi kafuram meheŋde niŋ goyen doloŋ iramiŋ. Dapŋa kafuram meheŋde niŋ gobe bikkeŋ kamtek ge maytiŋ gega gereŋ hiriŋ go goyen. 13 Dapŋa kafuram kame wayyiŋ gobe mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ wor po forok yiryiŋ. Kurabe al beleŋ diliŋde kawan po keneŋ hikeya yeŋ beleŋ irke naŋkiŋde mat kak megen katyiŋ. 14 Yeŋbe dapŋa kadom meheŋde wayyiŋ gote diliŋ mar mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ forok yirdeb go hende huwarde alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen usi yiryiŋ. Irde dapŋa duwi kadom kafuram fuleŋare niŋ bidilare dagim yaŋ irtiŋ gega go ma kamyiŋ goyen turuŋ ird ird niŋbe dapŋa gote toneŋ irnaŋ yinyiŋ. 15 Yeŋbe dapŋa duwi kadom kafuram meheŋde wayyiŋ gote toneŋ irtiŋ goyen biŋfut miŋyaŋ ird ird saŋiŋ untiŋ hinhin. Gwaha irkeb toneŋ irtiŋ gore biŋfut irde mere tiyyiŋ. Gobe alya bereya det goyen doloŋ ird ird niŋ igiŋ ma nurde doloŋ ma iramiŋ mar goyen tumŋaŋ gasa yirke kamnayiŋ yeŋbe gogo meŋemiŋ fu iryiŋ. 16 Irde dapŋa duwi kafuram kame wayyiŋ gobe al tumŋaŋ Satanyen alya bereya hitiŋ gote haniŋ yasere wet ma kimiŋde wet soŋ yird yird niŋ wor pakku yiryiŋ. Al deŋem moŋ, al deŋem yaŋ, horam yaŋ mar, al siksukŋeŋ, irde al kurate meteŋ marya yiŋgeŋde dufayde meteŋ teŋ haŋ marya tumŋaŋ haniŋ yase ma kimiŋde soŋ yird yird niŋ pakku yiryiŋ. 17 Gogab al kura haniŋde ma kimiŋde soŋ yirtiŋ goyen hubu kenem epte ma det damu tinayiŋ, irde epte ma det yunke al hoyaŋ beleŋ damu tinayiŋ. Al haniŋ yasere kurab kimiŋde soŋ yird yird gobe dapŋa duwi kafuram gote deŋem, kurabe deŋem gote namba.
18 Niŋgeb albe mata goyen keneŋ igiŋ bebak titek dufay wukkeŋ go miŋyaŋ ala hinayiŋ. Al kura keŋkela bebak teŋ teŋ tareŋ miŋyaŋ al gobe tubul tike dapŋa duwi kafuram gote namba gote miŋ bebak tinayiŋ. Namba gobe al uŋkureŋ kura gote namba. Nambamiŋbe 666.