14
Sipsip al diriŋ dirŋeŋya al 144,000ya
Be, go kamereb Sipsip dirŋeŋ beleŋ Saion doŋdoŋde huwarde hinhin goyen kinmiriŋ. Yeŋbe alya bereya 144,000 gote kimiŋdebe Sipsip dirŋeŋ gote deŋemya Naniŋde deŋemya katiŋ mar goya dugure gor huwarde hinhan. Irkeb migiriŋ kuruŋ kura naŋkiŋde mat forok yeke nurmiriŋ. Migiriŋ gobe fe hamulare solok yeŋ migiriŋ kuruŋ teŋ hiyen go gwahade goyen, irde daga kateŋ hiyen go gwahade yara nurmiriŋ. Gega migiriŋ gobe kirmiŋner igiŋ wor po nurmiriŋ. Tikiŋ heŋ heŋde niŋ det kura hap ineŋ haŋyen goyen kari yirde hike tikiŋ forok yeŋ hiyen gwahade yara nurmiriŋ. Hap goyen kari yiramiŋ mar gore Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋya det biŋfut miŋyaŋ sipte goya Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwakya gote diliŋ mar huwarde tikiŋ gergeŋ kura hamiŋ. Tikiŋ gobe Sipsip dirŋeŋya hinhan mar 144,000 yeŋ beleŋ megen mat yumulgaŋ titiŋ gore po gab tikiŋ go tuŋaŋ urde tikiŋ hetek hinhan. Al hoyaŋbe epte ma gwaha titek hinhan. Mel gobe bere hoyaŋya ma firtiŋ gwahade goyen po, det toneŋ al beleŋ yirtiŋ goyen doloŋ ma yirde Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ hitiŋ mar go goyen. Go mar gobe Sipsip dirŋeŋ goyen hugiŋeŋ gama irde haŋ. Yeŋbe megen haŋ mar go bana goŋ mat basiŋa yirde det damu titiŋ yara Yesu darim wok irde kamyiŋ gore yumulgaŋ titiŋ. Irdeb meteŋ gergeŋde niŋ biŋge meheŋde yawartiŋ goyen Al Kuruŋ galak irde haŋyen yara mel goyen Al Kuruŋya Sipsip dirŋeŋya hitte galak yirtiŋ. Mel gobe usi mere kura ma titiŋ, irde uliŋde mere miŋmoŋ hinhan.
Al Kuruŋyen miyoŋ karwo beleŋ mere tagalamiŋ
Be, go kamereb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura naŋa kota foy teŋ hike kinmiriŋ. Yeŋbe megen haŋ mar hitte Yesu niŋ yitiŋ mere gwahader hitiŋ goyen momoŋ yirtek miŋyaŋ hinhin. Yeŋ beleŋ naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ, al miŋ kurayen kurayen, meremiŋ kurayen kurayen, irde al sikkeŋ kurayen kurayen goyen momoŋ yirtek mere igiŋ miŋyaŋ hinhin. Be, miyoŋ gore kuware po, “Al Kuruŋ beleŋ alya bereya tumŋaŋ merere yertek nalu binde hihi geb, kafura irde deŋem turŋuŋ yaŋ irnayiŋ. Naŋkiŋ, megeŋ, makaŋyabe fe diliŋya forok yiryiŋ al goyen doloŋ irnayiŋ,” yiriŋ.
Be, gwaha yekeb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ beleŋ kadom go gama irdeb, “Babilon taun kuruŋ wor po gobe gwamuŋ urtiŋ! Buluŋ wor po hitiŋ! Babilon gore alya bereya naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ bana haŋ mar goyen nene kukuwa wor po hetek wain yunyiŋ. Wain gobe leplep matamiŋ go goyen,” yiriŋ.
Be, gwaha yekeb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura gore kadom irawa goyen gama irde kuware po gaha yiriŋ: “Al kura dapŋa duwi kafuramya gote toneŋ irtiŋ goya goyen doloŋ yirde kimiŋde ma haniŋde dapŋa duwi gore nere yeŋ basiŋa yirde deŋem soŋ yirtiŋ marbe 10 wain saŋiŋ wor po nene garbam buluŋ po heŋ haŋyen yara Al Kuruŋyen bearar kuruŋ po kennayiŋ. Go mar goyen hittebe Al Kuruŋyen beararmiŋ kuruŋ wor po fe wogortiŋ yara irde yunyeŋ. Irkeb go mar gobe Al Kuruŋyen miyoŋ yago wukkeŋ wor poya Sipsip dirŋeŋya diliŋ mar heŋ salfa hora humga kuŋ hi gore yisike uliŋ misiŋ kuruŋ wor po kateŋ hinayiŋ. 11 Go mar go kumga yirde hiyen kak gote kakimbe gwahader waŋ hurkuŋ hiyeŋ. Niŋgeb al kura dapŋa duwi kafuramya gote toneŋ irtiŋ goya goyen doloŋ yirde haŋ mar, irde haniŋde ma kimiŋde dapŋa gote deŋem soŋ yirtiŋ marbe usaŋeŋ moŋ wawuŋya naŋkahalya hugiŋeŋ uliŋ misiŋ kateŋ hinayiŋ,” yiriŋ. 12 Niŋgeb Al Kuruŋyen alya bereya sabamiŋ gama irde Yesu niŋ hekkeŋ nurd nurd mata ma tubul titiŋ maryabe kanduk budam yeneŋ goke mukku ma teŋ tareŋ po heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ hinayiŋ.
13 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ karwo gore mere tiyamiŋ go kamereb al melak kura naŋkiŋde mat gaha yiriŋ: “ ‘Gayenter mat al kura Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ teŋ kamnayiŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ guram yirde saŋiŋ yiryeŋ,’ gwahade kaya,” yiriŋ.
Irkeb Holi Spirit beleŋbe, “Fudinde, mel gore Al Kuruŋ niŋ meteŋ tahaŋ gote igineŋbe kawan forok yenayiŋ geb, mel gobe meteŋ tareŋ po teŋ hitiŋ goyen yubul teŋ usaŋ heŋ hinayiŋ,” yiriŋ.
Megen biŋge ep hitiŋ yad yad nalu forok yiriŋ
14 Be, go kamereb delne mar kigariŋkiŋ faykek wor po forok yeke kinmiriŋ. Kigariŋkiŋ go hende al kura Al Urmiŋ yara goyen keperde hinhin. Tonaŋdebe doyaŋ al kuruŋyen tonaŋhor gol beleŋ po irtiŋ goyen hor irtiŋ, irde wit sak yeke walde walde bidila goyen haniŋde hike kinmiriŋ. 15 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura beleŋ Al Kuruŋyen ya balem bana mat siŋare kateŋ kuware po kigariŋkiŋ faykek hende kipirtiŋ hinhin al goyen inyiŋ. “Wit sak yeŋ yeŋ nalu forok yeke bidila teŋ walde yad buda yirde haŋyen yara, megen niŋ mar yad yad nalube gago forok yihi geb, alya bereya ge beleŋ yawartekbe yawara,” inyiŋ. 16 Gwaha inkeb kigariŋkiŋ faykek hende keperde hinhin al gore bidilamiŋ temeyde walyiŋ. Alya bereya megen haŋ goyen yawaryiŋ.
17 Be, go kamereb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura Al Kuruŋyen gasuŋmiŋde niŋ ya balem bana mat siŋare katyiŋ. Yeŋ wor bidila yaltiŋ kura haniŋde manaŋ katyiŋ. 18 Irkeb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura sopte Al Kuruŋyen ya balem bana kak doyaŋ irde hiyen gore Al Kuruŋ galak ird ird altare mat waŋbe bidila go tanarde hinhin miyoŋ goyen kuware po inyiŋ. “Wain igineŋbe fiŋ hahaŋ geb, bidilage misiŋ yaŋ go teŋ megen niŋ wain meteŋde gor kurkuŋ wain igineŋ walde yawara,” inyiŋ. 19 Irkeb miyoŋ gore bidilamiŋ goyen temeyde wain igineŋ beŋekde walde yade wain gilyaŋ heŋ heŋ gasuŋde yiryiŋ. Wain gilyaŋ heŋ heŋ gasuŋ gobe Al Kuruŋyen bearar go goyen. 20 Niŋgeb wain igineŋ gilyaŋ heŋ heŋ gasuŋ taun siŋare hiyen goyenter yukuŋ gilyaŋ hitiŋ yara Al Kuruŋ ma nurd uneŋ haŋ mar go gilyaŋ heŋ heŋ gasuŋde gor yerde karka tikeb darimbe figilu yara kateŋ 300 kilomita gisaw wor po kutiŋ. Dari beleŋ figilu yara hitiŋ gote dukuŋmiŋ tuŋaŋeŋbe megen mat hurkuŋ hos gote pukiŋ al keperde haŋyende go gwahader hiriŋ.