15
Al Kuruŋyen miyoŋ 7 beleŋ mata kafuram 7 forok yiramiŋ
Be, go kamereb mata turŋuŋ yaŋ wor po hoyaŋ kura naŋkiŋde forok yeke kinmiriŋ. Mata gobe gahade: Al Kuruŋyen miyoŋ 7 beleŋ mata 7 kafuram wor po tiyamiŋ. Mata kafuram gabe Al Kuruŋyen bearar funaŋ wor po goyen forok yetekbe gago. Be, go kamereb makaŋ ala galas beleŋ po irtiŋ goya kakya suluk yirtiŋ goyen kinmiriŋ. Irde al kura dapŋa duwi kafuramya gote toneŋ irtiŋ goyabe deŋemde namba 666ya goyen fole yirtiŋ marbe makaŋ siŋare huwarde hike yinmiriŋ. Mel gobe tikiŋde niŋ det hap ineŋ haŋyen Al Kuruŋ beleŋ yuntiŋ goyen yanartiŋ hinhan. Irdeb Al Kuruŋyen meteŋ al Mose beleŋ tikiŋ hitiŋ goyen hamiŋ. Sipsip dirŋeŋ goke tikiŋ hitiŋ goyen manaŋ hamiŋ. Tikiŋ bilmiŋ gobe gahade:
“Al Kuruŋ, gebe Doyaŋ Al Kuruŋ, tareŋge kuruŋ wor po.
Meteŋgebe kuruŋ wor po, irde turŋuŋ yaŋ wor po!
Doyaŋ Al Kuruŋ, gebe gwahader hitiŋ.
Matagebe fudinde, irde huwak wor po.
Doyaŋ Al Kuruŋ, ganuŋ al beleŋ kafura ma girnayiŋ?
Ganuŋ al beleŋ deŋge turŋuŋ yaŋ ma girnayiŋ?
Ge po ga wukkeŋ wor po.
Matage huwak goyen alya bereya naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ bana haŋ mar goyen tumŋaŋ kennayiŋ geb,
ge hitte po waŋ doloŋ girnayiŋ,” yamiŋ.
Be, go kamereb Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ ya balem bana goŋ gasuŋ himam goyen yamemiŋ kawan po hol yeke kinmiriŋ. Be, ya balem bana goŋ mat Al Kuruŋyen miyoŋ 7 gore mata 7 kafuram wor po goyen forok yirniŋ yeŋ siŋare katamiŋ. Miyoŋ gobe amil sobam faykek wor po milmulkeŋ goyen hor yirtiŋ hinhan. Irde gol beleŋ po kaŋ yara irtiŋ goyen dumuŋde bili irtiŋ hinhin. Be, det biŋfut miŋyaŋ sipte Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋ milgu irtiŋ hinhan goyen uŋkureŋ kura beleŋ kuwe gol beleŋ po yirtiŋ 7 goyen Al Kuruŋyen miyoŋ 7 go yunyiŋ. Kuwe 7 bana goŋbe gwahader hiyen al Al Kuruŋ gote beararmiŋ fe makiŋ yirtiŋ yara hinhan. Irke Al Kuruŋyen ya balem bana goŋbe Al Kuruŋyen deŋem turŋuŋ yaŋ wor poya saŋiŋmiŋ kuruŋ wor poya goyen kawan forok yird yird kaki beleŋ makiŋ hiriŋ. Irkeb al kura epte ma ya bana goŋ hurkutek hiriŋ. Ya balem bana goŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ 7 gore mata kafuram 7 forok yirtek goyen hubu heŋ pasi yirke gab igiŋ hurkutek hiriŋ.