7
Jisasɨ agaŋ mɨhiŋ hekɨlɨ agadɨ igɨben aba umi.
Ciaŋ + hameŋ agadɨ abɨci ci lɨci Jisasɨ agaŋ Galili fɨli tɨbɨ hɨdadami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ Judia fɨli tɨbɨ hɨniavɨhadami agɨlaŋ nudɨ ifɨhɨmɨben aba lɨhavɨdaci nɨbu Judia fɨli tɨbɨ uu saŋ valami. Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨlaŋ cavaŋ ulaŋ hɨvɨ hɨnihɨni agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ mikɨ mikɨ lɨmi. Lɨci Jisasɨ imahalinu agɨlaŋ nudɨ abavɨmi. Nama haiabɨla nagadɨ valavɨla Judia fɨli tɨbɨ uha uavɨmi. Uavɨla sibɨla mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ vilanaŋ agɨladɨ vidanaŋ nadɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ igavɨm uavɨmi. Hulaŋ mu agaŋ hɨji nameŋ agadɨ igahɨlavɨla abɨvi uavɨmi. Iadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igavɨm aba abɨvi uavɨmi. Lavɨla nɨbu sibɨla ma sɨvɨlavɨla vivi uavɨmi. Nama akuaba akuaba lɨben aba hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ igasulavɨdaci lɨha uavɨmi. Nudɨ + imahalinu agɨlaŋ nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi sadaŋ hameŋ abavɨmi. Lɨhavɨci + Jisasɨ agaŋ cɨhu nulɨdɨ abami. Iadɨ mɨhiŋ agaŋ vakala uami. Agadɨ ala namɨlaŋ uben aba huaci ubalaŋ uami. Hulaŋ + iamɨgali fɨli hɨsɨŋ agɨlaŋ naludɨ nagɨli ma lamavɨbali uami. Viaŋ nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ abɨdalɨŋ iadɨ pam nagɨli lamavɨlalɨ uami. Namɨlaŋ pam mɨhiŋ hekɨlɨ heŋ sɨmɨŋ hekɨlɨ nana saŋ Jelusalem haiabɨla uhalaŋ uami. Viaŋ ma uben uami. Iadɨ uu mɨhiŋ agaŋ nɨbu vakala uami. Nɨbu nulɨdɨ hameŋ abavɨla Galili fɨli tɨbɨ heŋ hɨnimi.
10 Hɨnidaci nudɨ imahalinu agɨlaŋ pam uavɨmi. Uavɨdaci nɨbu hɨniavɨla nɨfɨlɨ cɨki sɨvɨlavɨla sɨvɨ umi. Lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ ma igavɨmi. 11 Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ mɨhiŋ hekɨlɨ hɨvɨ nudɨ suhɨla suhɨla abavɨmi. Hulaŋ agaŋ abeŋ hɨnidi uavɨmi. 12 Lɨhavɨdaci + hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nusaŋ mu ciaŋ mu ciaŋ aba aba ciabɨsɨ iahuavɨmi. Limu hɨhɨle nameŋ abavɨmi. Hulaŋ agaŋ nɨbu hulaŋ huaci uavɨmi. Limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨmi. Hɨma uavɨmi. Nɨbu hulaŋ iamɨgali akape agɨladɨ hɨji mɨŋaihuihu lɨlalɨ uavɨmi. 13 Hameŋ + abavɨmi ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlasaŋ lɨdavɨla haiabɨla iaha ma abavɨmi.
14 Lɨhavɨdaci mɨhiŋ hekɨlɨ alɨhaŋ alɨhaŋ hɨvɨ Jisasɨ agaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ umi. Uavɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ milɨbami. 15 Milɨbɨdaci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨmi. La hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ igahɨlahɨla abavɨmi. Hulaŋ nagaŋ akɨ me lavɨla hɨji hutesɨ daŋ hɨni uavɨmi. Nɨbu sɨhɨ ciaŋ hɨvɨ ma umi uavɨmi. 16 Hameŋ + abavɨdaci Jisasɨ agaŋ nulɨdɨ abami. Ciaŋ naludɨ milɨbadin nagaŋ iadɨ nukeŋ hɨma uami. Nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ uami. Asɨ agaŋ iadɨ abɨci vemin uami. 17 Hulaŋ + mu Asɨ dɨ hɨji lubiahɨlahɨla saŋ igahɨlavɨla uami. Ha ciaŋ hɨdɨlɨ viaŋ suladin nagadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨbali uami. Igavɨla abɨbali uami. Ciaŋ mu nagaŋ Asɨ dɨ hɨvɨ ve aba abɨbali uami. Ciaŋ mu nagaŋ nudɨ nukeŋ hɨji hɨsɨŋ ciaŋ aba abɨbali uami. 18 Hulaŋ + mu nudɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ ciaŋ abɨlalɨ agaŋ nudɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahɨben aba lɨlalɨ uami. Agadɨ ala hulaŋ mu agaŋ hulaŋ mu agadɨ abɨci veve hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ ibi mɨŋaiahavɨla uami. Ha hulaŋ agaŋ nɨbu ciaŋ amɨŋ laci abɨlalɨ uami. Nɨbu analɨ ma abɨlalɨ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agaŋ avi nudɨ hɨvɨ ma hɨnilalɨ uami. 19 Vaka + Mosesɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ naludɨ iamɨlɨhalinalu agɨlasaŋ igumi uami. Agadɨ ala naludɨ hulaŋ pabiŋ cɨki avi ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ ma lubiahɨlɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ iadɨ ifɨhɨmɨben aba lɨlaŋ uami. 20 Lɨci + hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hɨbɨŋ nudɨ abavɨmi. Sudɨ sɨbɨlɨ nama hula hɨnidi uavɨmi. Nadɨ ani ifɨhɨmɨben aba li uavɨmi. 21 Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ cɨhu hɨbɨŋ abami. Alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ viaŋ sibɨla pabiŋ agadɨ vicin uami. Lɨlɨŋ namɨlaŋ hudɨmɨda hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamɨlalaŋ uami. 22 Mosesɨ + naludɨ iamɨlɨhalinalu agɨladɨ hadi sɨbɨlɨ ihalahalaha saŋ abami uami. Lɨci namɨlaŋ naludɨ ninaŋ agɨladɨ hadi sɨbɨlɨ agɨladɨ alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ avi ihalahɨlalaŋ uami. Hadi sɨbɨlɨ ihalahalaha agadɨ Mosesɨ ma abɨci hɨdɨlɨ maha vihavɨmi uami. Mosesɨ ma iahɨmaŋ lɨdaci aludɨ iamɨlɨhali agɨlaŋ hɨdɨlɨ maha hadi sɨbɨlɨ ihalahavɨhadami uami. 23 Namɨlaŋ + ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨbalu aba alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ avi naludɨ ninaŋ agɨladɨ hadi sɨbɨlɨ ihalahɨlalaŋ uami. Agadɨ ala viaŋ hulaŋ mu alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ huaci lamacin agasaŋ namɨlaŋ iasaŋ igɨvɨ hɨnilalaŋ uami. 24 Akuaba + akuaba iga iga naludɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ lamalɨhɨlɨmɨlaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlahɨla akuaba akuaba agɨladɨ lamalɨhɨlɨhalaŋ uami.
Asɨ agaŋ hulaŋ nagadɨ ala akua lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi uavɨmi.
25 Jelusalem + haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla abavɨmi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ hulaŋ nagadɨ ala ifɨhɨmɨbalu aba lɨhavɨlalɨ uavɨmi. 26 Agadɨ ala nɨbu vevɨla haiabɨla iahaiaha ciaŋ aba aba hɨdadi uavɨmi. Lɨdaci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ ciaŋ ma abavɨlalɨ uavɨmi. Lɨdɨŋ hɨji nameŋ akua lamavɨlalɨ uavɨmi. Asɨ hulaŋ nagadɨ ala lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi aba abavɨlalɨ uavɨmi. Hameŋ sadaŋ ciaŋ ma abavɨlalɨ uavɨmi. 27 Alaŋ + Jisasɨ dɨ haiabɨla agadɨ igɨlalu uavɨmi. Hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ iahɨbali uavɨmi. Iahɨci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ igavɨbali uavɨmi. Agadɨ ala nɨbu haiabɨla abeba hɨsɨŋ agadɨ ma igavɨbali uavɨmi.
28 Hameŋ + abavɨdaci Jisasɨ agaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ ciaŋ sulami. Sulasula vɨdɨvɨdɨŋ ula ula nameŋ abami. Namɨlaŋ hɨji nameŋ lamɨlalaŋ uami. Alaŋ nudɨ igɨlalu aba abɨlalaŋ uami. Nudɨ haiabɨla agadɨ avi igɨlalu aba abɨlalaŋ uami. Agadɨ ala viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ ma vemin uami. Asɨ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Nɨbu akuaba akuaba lɨlalɨ agaŋ amɨŋ laci iahɨlalɨ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ nudɨ ma igɨlalaŋ uami. 29 Viaŋ + nɨbu hula hɨniadamin uami. Hɨnidalɨŋ nɨbu iadɨ abɨci vemin uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ nudɨ igɨlan uami.
30 Ciaŋ + hameŋ abɨci lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ nudɨ lamɨben aba lɨhavɨmi. Agadɨ ala nudɨ hɨmahɨma mɨhiŋ agaŋ ma iahɨmaŋ lɨdaci nudɨ ma mɨŋalɨvavɨmi. 31 Lɨhavɨci + hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama abavɨmi. Hulaŋ nagaŋ mu sihɨ mu sihɨ agɨladɨ abalamɨlalɨ uavɨmi. Asɨ agaŋ hulaŋ nagadɨ akua lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi uavɨmi.
Hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lamɨben aba lɨhavɨmi.
32 Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Jisasɨ akuaba akuaba lɨmi agasaŋ ciabɨsɨ iahuiahu hɨniavɨdaci Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ igahɨlavɨmi. Igahɨlavɨla Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨladɨ abavɨmi. Namɨlaŋ uavɨla Jisasɨ dɨ mɨŋalɨvɨhalaŋ uavɨmi. 33 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ namɨlaŋ hula hutesɨ sɨbaŋ ma hɨniben uami. Iadɨ abɨci vemin agadɨ pɨŋ cɨhu ala uben uami. 34 Ulɨŋ + namɨlaŋ iadɨ suhɨlɨbalaŋ uami. Agadɨ ala iadɨ ma igɨbalaŋ uami. Haiabɨla viaŋ hɨniben heŋ ma vebalaŋ uami. 35 Hameŋ abɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ nameŋ abavɨmi. Nɨbu abeŋ uci alaŋ nudɨ ma igɨbalu uavɨmi. Aludɨ hɨdɨlɨ pam hɨhɨle Gɨlikɨ ciaŋ hɨsɨŋ agɨlaŋ hula hɨniavɨlalɨ heŋ akua uu saŋ abi uavɨmi. Uavɨla Gɨlikɨ ciaŋ hɨsɨŋ agɨladɨ pam lamalubibali uavɨmi. 36 Akɨ saŋ nameŋ abi uavɨmi. Ulɨŋ namɨlaŋ iadɨ suhɨlɨbalaŋ aba abi uavɨmi. Agadɨ ala iadɨ ma igɨbalaŋ aba abi uavɨmi. Haiabɨla viaŋ hɨniben heŋ ma vebalaŋ aba abi uavɨmi.
Jisasɨ agaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ avɨli agasaŋ abami.
37 Lɨhavɨci + mɨhiŋ hekɨlɨ sɨmɨŋ nana hɨniavɨmi agɨladɨ uaiaŋ sijaŋ sɨbaŋ hɨvɨ Jisasɨ agaŋ lagulamavɨla vɨdɨvɨdɨŋ ula ula nameŋ abami. Hulaŋ mu avɨli saŋ hɨmavɨla nɨbu iadɨ pɨŋ vevɨla avɨli nɨbali uami. 38 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Asɨ agaŋ nameŋ abi aba abami uami. Hulaŋ mu iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨci aba abi aba abami uami. Ha avɨli huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agaŋ nudɨ hɨji humɨgaŋ hɨvɨ man avɨli mɨtɨ mɨtɨ iahaiaha hɨnilalɨ me hɨnibali aba abi aba abami uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ abami hameŋ laci ala lɨbali uami. 39 Hadɨhu + Jisasɨ nɨbu ibi hekɨlɨ ma vimi. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ avi ma vemi. Jisasɨ ciaŋ abami ha hulaŋ iamɨgali nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨdaci Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ vevɨla nɨbɨlaŋ hula hɨnibali agasaŋ abami.
Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ latɨha hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨniavɨmi.
40 Jisasɨ + ciaŋ sulɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ ciaŋ igahɨlavɨmi. Igahɨlavɨla limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨmi. Amɨŋ sɨbaŋ uavɨmi. Asɨ agaŋ nudɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ nagadɨ ala abɨci fɨli neŋ vemi uavɨmi. 41 Hameŋ + abavɨdaci limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨmi. Asɨ agaŋ hulaŋ nagadɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi uavɨmi. Agadɨ ala limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨmi. Hɨma uavɨmi. Hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ Galili fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ hɨma uavɨmi. 42 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uavɨmi. Hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ aba abami uavɨmi. Nɨbu Devitɨ dɨ iamɨlɨnu hɨnibali aba abami uavɨmi. Nɨbu Betɨlehem haiabɨla vaka Devitɨ hɨniadami heŋ iahɨbali aba abami uavɨmi. 43 Lavɨla + hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Jisasɨ saŋ hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamavɨla latɨha hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨniavɨmi. 44 Limu + hɨhɨle lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ nudɨ lamɨben aba lɨhavɨmi. Agadɨ ala nudɨ ma mɨŋalɨvavɨmi.
Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi.
45 La + hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨniavɨmi heŋ vehavɨmi. Vehavɨci nulɨdɨ abitɨhavɨmi. Akɨ lɨci nudɨ ma viavɨla vavelaŋ uavɨmi. 46 Hameŋ + abavɨci hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ cɨhu hɨbɨŋ abavɨmi. Vaka hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ ciaŋ nɨbu abi hameŋ ma abavɨhadami uavɨmi. 47 Lɨhavɨci Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ abavɨmi. Nɨbu naludɨ hɨji agɨladɨ avi ci mɨŋaihuihu li uavɨmi. 48 Falisi + hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ mu agaŋ Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lami uavɨmi. Manɨgali mu avi Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lami uavɨmi. 49 Hulaŋ iamɨgali ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ ma igavɨlalɨ agɨlaŋ laci Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ uavɨmi. Hameŋ sadaŋ Asɨ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamɨbali uavɨmi.
50 Hulaŋ + mu Nikodemusɨ nɨbu vaka Jisasɨ dɨ pɨŋ umi. Nɨbu Falisi hɨdɨlɨ. Nɨbu nameŋ abami. 51 Aludɨ + ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ nɨbu nameŋ abami uami. Hulaŋ mu dɨ havɨ havɨ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ lamɨmɨlaŋ aba abami uami. Hameŋ sadaŋ alaŋ hulaŋ mu dɨ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨdaŋ nɨbu akuaba akuaba lɨlalɨ agɨladɨdaŋ sɨhɨvia igavɨla heŋ nudɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨlalu uami. 52 Lɨci + nudɨ abavɨmi. Nama avi Galili fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ hulaŋ akua uavɨmi. Ciaŋ Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨnilalɨ agadɨ suhɨla igɨha uavɨmi. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ mu agaŋ Galili fɨli tɨbɨ heŋ ma iahɨbali uavɨmi.
*Hulaŋ agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali agadɨ viavɨla Jisasɨ dɨ pɨŋ uavɨmi.
53 Hulaŋ akape agɨlaŋ valamɨjiavɨla nulɨdɨ ulaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨvɨ uavɨmi.
+ 7:1 7.1 Jo 5.18 + 7:2 7.2 Wkp 23.34, Lo 16.13 + 7:5 7.5 Mt 13.55, Mk 3.21, HJL 1.14 + 7:6 7.6 Jo 2.4, 7.8, 7.30, 8.20 + 7:7 7.7 Jo 3.19, 15.18-19 + 7:11 7.11 Jo 11.56 + 7:12 7.12 Mt 21.46, Lu 7.16, Jo 10.19 + 7:13 7.13 Jo 9.22, 12.42, 19.38, 20.19 + 7:15 7.15 Mt 13.53-54, Lu 2.47 + 7:16 7.16 Jo 3.11, 8.28, 12.49, 14.10 + 7:17 7.17 Jo 8.43 + 7:18 7.18 Jo 5.41, 5.44, 8.50 + 7:19 7.19 CV 24.3, Lo 33.4, Mt 12.14, Mk 3.6, HJL 7.38, 7.53, Lom 2.21-24 + 7:20 7.20 Jo 8.48, 8.52, 10.20 + 7:22 7.22 HM 17.9-13, Wkp 12.3 + 7:23 7.23 Jo 5.8-10, 5.16 + 7:24 7.24 Wkp 19.15, Lo 1.16-17, Ais 11.3-4, Jo 8.15, Je 2.1 + 7:25 7.25 Jo 5.18 + 7:27 7.27 Mt 13.55, Mk 6.3, Lu 4.22, Jo 7.41, 9.29 + 7:28 7.28 Mt 11.27, Jo 5.32, 5.43, 8.14, 8.26, 8.55 + 7:29 7.29 Mt 11.27, Jo 10.15 + 7:30 7.30 Mk 11.18, Lu 19.47, Jo 7.44, 8.20, 8.37, 13.1 + 7:31 7.31 Jo 2.23, 8.30, 10.42, 11.45, 12.10-11, 12.42 + 7:33 7.33 Jo 13.33, 16.16 + 7:34 7.34 Hos 5.6, Jo 8.21, 13.33, 13.36, 17.24 + 7:37 7.37 Wkp 23.36, Ais 55.1, Jo 4.10, 4.14, 6.35, CHL 22.17 + 7:38 7.38 Ais 12.3, 58.11, Ese 47.1, Sek 14.8 + 7:39 7.39 Ais 44.3, Jol 2.28, Jo 12.16, 16.7, 20.22, HJL 2.4, 2.17, 2.33 + 7:40 7.40 Lo 18.15-18, Jo 1.21, 2.11, 6.14 + 7:41 7.41 Jo 1.46, 4.29 + 7:42 7.42 2 Sml 7.12, Sng 89.3-4, 132.11, Jer 23.5, Mai 5.2, Mt 2.5-6, Lu 2.4 + 7:43 7.43 Jo 9.16 + 7:44 7.44 Jo 7.30 + 7:45 7.45 Jo 7.32 + 7:46 7.46 Mt 7.28-29, Mk 1.22 + 7:48 7.48 Jo 12.42 + 7:50 7.50 Jo 3.1-2 + 7:51 7.51 Lo 1.16-17, 19.15 + 7:52 7.52 Jo 7.41-42