4
Omiu tautaubadao amloina dumwalu yami taupaihowaone ehebo ehebo aidiyai, wuwuna amnuwatuwu avivini omiu hinage yami Taubada imiyamiya galewai.
Guguya awanoi vehabana
Am'ita avivinigomiu, na havena yami awanoi itapitapiya, na hesi am'awa yauwedo Yaubada ainai, yo am'alama'i'ita awanoi aidiyena.
Na hinage ai vehabamai am'awa'awanoi ta ebe Yaubada amwaha i'abiye mahalava alimayai, na Besinana wasana mwalona dawadawaninawa ebe ayewasaei tomowa aidiyai, na teina wasane vehabana himwamwauwigaune vada paipaiyai Yeisu wasana ana guguya vehabana.
Ainaena am'awa'awanoi vehabagu, ta wasanane ana nuwamasele ya'abiye masele. Yagu paihowa ana lowainana dova. Na hinage hiya Yeisu nigele hiyayemidiyei aidiyai ammumuga dumwalu, na havena yami hauga amgabagabaei.
Am'aubabada ili'ilimani hauga maudoina mayami nuwamasele moiha, na ebe ami geluwo hipanivilaegomiu amyemaiha dumwalu ehebo ehebo aidiyai.
Walo velau Kolose aidiyai
Tikiko howola abo ilaowa na yagu paihowa maudoina iwalowei alimiyai. Na iya tahida velavelauna, yada Bada yana taupaihowa dumwaluna, na baidamai apaipaihowa ovi. Ta bada yavetamalenawa'o alimiyai abo iya yama miya i'aubabadaei, na hinage yana walowena i'abiye wahiyalagomiu.
Tahidane Onesimo Tikiko baidana hilalaowa. Onesimo iya yami dalava towahona, na tahida velavelauna mayana yemidi. Na hinage hava teinai himahamahalava mata hi'aubabadaedi alimiyai.
10 Alisitako iya baidagu vada paipaiyai amiyamiya, na yana awayauwedo alimiyai teina yawalowenawa, na hinage Maki, neta Banabasi nubaina, mwalona bada nuwamiyai yamwauwiya'o Maki vehabana, na ebe ilaowa alimiyai, amyogaei yami vadai.
11 Na hinage Yeisu iya yehana bwauna Yasitosi, na hitau tonuga yadi awayauwedo alimiyai. Hitautonugaone teina hiya Yudeya na baidaguwo apaipaihowa Yaubada yana Abaloina vehabana, na hiya yagu miya vitai aidiyena hi'abi'abiye wahiyalagau.
12 Epapilasi hinage yana awayauwedo alimiyai, na iya yami boda alimiyena na ipaipaihowa Besinana Yeisu vehabana. Na hinage yana awanoiwone aidiyai i'awa'awanoi mwala'ina ebe amtowolo wahiyala mayami mumuga namwanamwana maudoina dova Yaubada yana nuwatuwu. 13 Moiha ta'i, Epapilasi ibom ipaihowa'o mwala'ina vehabamiu, yo Laodisiyaone yo Hiyelapolowone vehabadi.
14 Hinage ada gelu Luke iya tau'asiyebwaone yadi taulaumulamula yo Dimasa yadi awayauwedo alimiyai. 15 Tahidao tupwa Laodisiya ainai himiyamiya yagu awayauwedo amwalowei aidiyai, yo hinage Yaubada yana bodaone waihiu Nimipasi yana vadai hitapwatapwalolo aidiyai.
16 Yami leta teina omiu Yaubada yana bodao amvahili mugaiyei, mulitai amvetamalei Yaubada yana bodao tupwa Laodisiya aidiyai, yo Laodisiyao yadi letane hinage hivetamalenawa alimiyai na amvahili. 17 Akiposi amwalo ainai, ‘Paihowawa yada Bada imohego'o uwahiyala na uve'ovi.’
18 Awayauwedo teina yau nimaguwena yalelelelene, Yau Paulo.
Na amnuwatu avivinigau ebeha yau vada paipaiyai yamiyamiya.
Ve'i'ila alimiyai.