1 TESALONAIKA
1
Awayauwedo
Yau Paulo na Sailasa yo Timoti baidaguwao teina yami leta aleleyawa omiu Yaubada yana bodao Tesalonaika ainai. Omiu Tamada Yaubada yo yada Bada Yeisu Besinana adi tauyemidiwo yadi ve'i'ilaena ammiya daumwali.
Tesalonaika himumuga namwanamwa
Hauga maudoina a'awa yauwedo Yaubada ainai, mumugamiu namwanamwana vehabana, yo hinage hauga maudoina Tamada Yaubada ainai a'awa'awanoi vehabamiu. Wuwuna yami yemidiyena ampaihowa ili'ilimani, yo hinage yami paihowao velauwena mayami alama'i'ita yo mayami yemidi yada Bada Yeisu Besinana ainai yo Yaubada Tamada mehenai.
Tahimaiyao, Yaubada bada ivelauwegomiu'o yo ivesinuwanegomiu'o. Eeta haugana wasa namwanamwana amohegomiu, nigele ebeha walo a'ava, na hesi Alu'aluwa Ve'ahihi walone i'abiye wahiyala alimiyai, ta ebe walonane am'awa moihaei. Na hinage yama paihowa vehabamiu am'i'itane neta paihowa dumwaluna. Eeta bada amve'ao'aonegai yo hinage yada Bada amve'ao'aonaena'o. Ammiya vitai'o na hesi wasanane amvaiya'o mayami yaliyaya na yaliyayanane Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena ilalaomane. Ta omiu aba'ita namwanamwana Besinana ana tauyemidiwo tupwa Masedoniya, yo Gilisi aidiyai. Moiha yada Bada wasanane bada alimiyena idabalala'o Masedoniya, yo Gilisi aidiyai na hinage omiu yami yemidi Yaubada ainai wasana bada idabalala'o tupwa maudoidi aidiyai; ainaena ebe tupwa yehana ainai alalau nigele howahowana vehabamiu a'aubabada, wuwuna hiya alimaiyai hi'au'aubabada yami talam mwalona ai alimaiyai vehabana, ebeha yami abayemidi miyamiyadi amta'wata'wataedi'o ta Yaubada ainai amtalamwegomiu'o, wuwuna ibom Yaubada moiha na mayawahina, eeta iya vehabana ampaipaihowa. 10 Na Natuna amha'waha'wai aiteya hauga i'aituluma galewaena. Wuwuna Yeisu itowolouyo'o mwalowoiyena na howola mata ilaoma na Yaubada yana modi'ini ainaena ihaloigita.