4
Boda ehebo
Yau Bada yana taupaihowa paipaina, yagu nuwatuwu ebeha yami mumugao hinamwanamwa ta dova iya iyogaegomiu yana mumuga. Na mayami nuwadobi, yo mayami atetalam, yo mayami alama'i'ita, na ehebo ehebo amvelauyoigomiu, yo amnuwatuwu avivini ami geluwo aidiyai. Na am'aipate wahiyala, ta ebe Alu'aluwa Ve'ahihi i'uinigomiu, ta mayami nuwadaumwali ammiya yaliyaya.
Moiha ita bada ehebo, Alu'aluwa Ve'ahihi hinage ehebo ta'i, ta iyogaegita omiu yo ai, na tanuwanuwatuwu ada livahi ehebo a'ava hauga ilalaoma vehabana. Yada Bada hinage ehebo ta'i, yada yemidi ehebo ta'i, yada bapitaiso hinage ehebo ta'i. Tamada Yaubada ehebo ta'i, iya ginauli maudoidi ewadiyai, na hinage alidai imiyamiya. Na Besinana yana wasawasa ainaena ada yau i'aiyauya. Teina vehabana Buki Ve'ahihi yana walo, iwalo:
“Haugana ihae ewai ana alehao iwahiyala gabaedi, na tomowa i'aiyauyanei adiyau.”
Walo teina ebeha “ihae galewai”, na vedova? Nigele iyabom iyahae na hesi i'aitulu bale'u hola'alilinai. 10 Na iya tau'aitulune ihae ta galewa ihae gabaei ewai, ainaena iya tupwa maudoidi aidiyai imiyamiya na iloiloina.
11 Na yana aiyauyane teina dova, ebeha tupwadi tomowa tauyewasao, na tupwadi tauwalo mahalava na tupwadi tauguguya na tupwadi taumugai na tupwadi tauve'ita. 12 Na maudoida yada paihowa ehebo ehebo neta yana boda ada hagu vehabana na ebeha tawahiyala, Besinana bodana yana mwala'i vehabana. 13 Na maudoida tayemidi ovi, na hinage Yaubada Natuna tahanapui mayada mumuga hunadi, dova Besinana yana mumuga hunana, na namwanamwana maudoina.
14 Teina ainaena heda mumugana alidaena talaugabaidi, wuwuna mwalona yada hanapu tapitapiyana ainai ve'ita vagadi yo vagadi hi'abi'abiye nu'uvigita, neta tupwadi tau'oyama yadi ve'ita am'amnadi yo yababadi aidiyena. 15 Na hesi ilowoinanegita na velauwena tawalowalo moiha, eeta yada mumuga maudoidi himwala'i ulu'uluda Besinana yana mumuga dova. 16 Wuwuna ita Besinana taunao, na yau vagadi yo vagadi imohegita ebeha ta tubweuyoidi yo tavehaguhaguyoigita velauwena na tawahiwahiyala.
Mumuga miyamiyana na mumuga vauvauna
17 Teina hinage Bada yehanaena yaguguya alimiyai ebeha yami mumuga taumiya ganamuli dova amlaumwauwi, wuwuna yadi nuwatuwu awa'awawa aidiyena. 18 Yadi hanapu higuguyou, na nigele Yaubada yawahina aidiyai iyamiyamiya, eeta yadi ulu'ulu yaiya aidiyena bada talinadi itui'o. 19 Ainaena bada hiyababa alili'o, ta hitalamwedi mumuga mehe'ayo aidiyai, na mumuga bi'ibi'idi maudoidi nuwadi ivai.
20 Na omiu Besinana yana mumuga bada amhanapuiya'o ebeha vagana. 21 Wuwuna mwalona amwaha moiha ambenalena'o ta Yeisu vehabana hive'itagomiu.
22 Ainaena mumuga miyamiyana amta'wata'wataedi, neta paihowadine mwalona ampaipaihowaidi, hauganane nuwadawaniwo hi'abi'abiye yababagomiu moiha, 23 na hesi howahowana yami nuwatuwuwo yo atemiu hivauvauyo. 24 Ta ainaena mumuga vauvauna amvai, Yaubada yana mumuga dova, wuwuna iya atedai mumuga dumwadumwaluna yo masemaselena imwauwiya'o.
25 Ainaena oyama amta'wata'wataei na maudoimiu amwalowalo dumwalu ehebo ehebo alimiyai, wuwuna maudoida Besinana tauna yaunao. 26 Na ebe ammodi'ini, havena ammumuga yababa, na hesi amtowoi na amnuwadaumwali mwayamwayau. 27 Havena Tomodulele yana hawahawaga ammohemohei ta ivetauloina alimiyai. 28 Tau'aivavali ilowoinanedi na hilaumwau, na hesi ginauli namwanamwadi nimadiyena hipaihowaidi, ta paihowanane ana maiha ainaena hagu himohemohedi tauwewelohe aidiyai.
29 Havena hinage teya walo yababana am'ata'ataidi, na hesi walo namwanamwa a'avadi tomowa adi hagu vehabana, hava hauga ehebo ehebo ana lowoinana vehabana am'au'aubabada, ta ainaena yaiyadiwo hiya hibenalegomiu yami aubabadaena mata hagu hilobai. 30 Havena Alu'aluwa Ve'ahihi nuwana am'abi'abiye yababa, wuwuna Alu'aluwa Ve'ahihinane dova ve'ive'ilala alidai, ebeha howola abo ada abiye vauvau talobai.
31 Na hinage yababaone teina dova amta'wata'wataedi: walo abelena, modi'ini, awapa'ipa'i'i, manini, awayabayababa, na hinage walo hinahinali, 32 Hesi amvehaguhaguyoigomiu, yo amnuwahegoya ta ami geluwo yadi yababa amnuwahamuidi ehebo ehebo ainai, dova Yaubada yami yababao Besinana ainaena inuwahamuidi'o.