6
Tavehaguhagu
Tahiguwao, ebe tahida ehebo yana lauhapuli ainaena ibe'u, omiu alu'aluwamiu wahiwahiyaladi amtowoi ta tahidane amvedumwalu, nuwahegoyaena, na hesi am'ita'itayoigomiu, ta ebe havena hinage yana aba be'une ainai ambe'ube'u.
Ami ava'avalao vitavitaidi aidiyai amvehaguhaguyoigomiu, wuwuna teina ada loina Besinana ainaena.
Ebe yaiya i'abihiniuyoi ebeha iya tauwasawasa, neta i'o'oyamauyowei. Eeta howahowana ehebo ehebo ibom yana mumuga i'ita, aiteya paihowa namwanamwana na aiteya yababana. Na ebe namwanamwana, anawalo vetuvehaei yana nuwatuwuwena ibom ilautowoi na havena ana geluwo yadi walo ainaena. Na ada ava'avala tabom ehebo ehebo ta'avalaidi.
Tapwalolo ana tauve'itao, ebe hanapu hive'itagita, howahowana ginauli tamohedi, ebe teya hava aidiyai i'ubwa.
Havena ubom u'oya'oyamauyoigo, wuwuna nigele howahowana Yaubada ta'oyamaei. Havaidova towaho itudai, ainaena ilau'eli. Ebe yada nuwalelewo ainaena i'uma, lau'eline ainai yababana ilobai, na ebe Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena i'uma, mata yawahi miyamiya vateyaina i'eli.
Havena yada paihowa namwanamwadi aidiyena tatapitapiya, wuwuna ebe havena tatapitapiya, mata laulau'eli ana hauga lau'eli namwanamwana talobai. 10 Ainaena howahowada hauga maudoina tomowa maudoidi tahaguhaguidi, na hesi Yaubada ana tauyemidiwo tahaguidi mwala'ina.
Walo yana aba'ovi
11 Lele teina mehena mwala'ina yau nimaguwena yaleleyawa. 12 Yudeya yadi hapi ana tauvaiwo nigele nuwadi yagu guguyane teina dova: ada abiyedumwalu talobai Besinana yana mwalowoi a'ava ainaena, na nigele hapi ainaena. Eeta hive'ive'i'imanegomiu ta ebeha yadi hapine amvai, ta hi'awa namwanamwaegomiu.
13 Na amnuwatuwu avivini ebeha hapi ana tauvaiwo ilowoinanedi yo Mosese yana loinao maudoidi himulitaedi, na hesi nigele hiyamulimulitaedi. Neta ta'i nuwanuwadi hapi amvai, ta tenem yadi abagagasa yami luwu adi boda holanai vehabana. 14 Na yau havena yawalo haehae, na hesi yada Bada Yeisu Besinana ana aiwa lagalagana vehabana yawalo haehae, wuwuna mumuga bale'u i'oiye mwalowoiya'o ta yana loinane aliguwai i'ovi'o, na hinage hibom mumuga bale'u ana taumulitao hita'wata'wataegau dova yau taumwalowoi.
15 Moiha ta'i, hapi nigele ginauli mwala'ina, na hinage ebe hapi nigele tayavai teina nigele ginauli mwala'ina. Ginauli mwala'inane ehebo ta'i, neta ebeha Yaubada Alu'aluwana i'abiye vauvaugita. 16 Ebe i'abiye vauvaugita mata Yaubada yana nuwadaumwali yo yana atemuyamuya imiya vahaligita ta dova Isileliwo moiha.
17 Teina hauga yo hauga ilalaoma aidiyai havena teya yaiya i'abi'abiye tau'wata'watagau, wuwuna 'wapiguwai Yeisu yana ve'ive'ilala himiyamiya, teina 'weyadine yalobaidi yana paihowa vehabana.
18 Tahiguwao, yada Bada Yeisu Besinana yana ve'i'ila namwanamwana alu'aluwamiu aidiyai. Moiha.