4
Taumiya galewa Yaubada ainai hitapwalolo
Ginauli teina bada hi'ovi'o na yavinuvinunu, ta ehebo awa'eda ya'i'itane galewaena ilotaho'e. Na hinage ehebo alinana yabenalei dova yoguli, iya mwalona yabebenaleiwa, aliguwai iwalowalo iwalo, ‘Uhaema na yave'itago hava mata mulitai imahalavane’. Mai'ehebo na Alu'aluwa Ve'ahihi yana wahiyala yalautowoi, na galewai ehebo towaho ya'i'itane yana abamiya wasawasa ainai imiyamiya. Na maninane ya'ita inamanamali dova gaima wasawasa. Na yana abamiya wasawasane hulele ala'alawana itowolo gwaigwaipileyei. Na abamiyao wasawasadi adi bagibagili 24 himiya gwaigwaipileyei na abamiya wasawasa aidiyai babadao hitau 24 himiyamiya ma'adi ale'o hewahewadi na hinage ma'adi pwaopwaomi wasawasa goula vahudiyai.
Na abamiya wasawasane ahi'ahipudiyena tupwana ginauli himahamahalava, namali na dagugu na tutu. Na hinage abamiya wasawasa mehenai lampa 7 hi'ala'alahi, hiya neta Yaubada Alu'aluwanao 7. Na abamiya wasawasane mehenai ehebo ginauli inamanamali dova daumwali namwanamwana ni'u ewanai, ana ita dova vihilo. Na hinage abamiya wasawasane vahalinai meimeituwa vehopali hitowolo ta'i'iliyei, na mehedi dageladi yo nuwanuwadi i'oiye mwau. Ehebo meimeituwa ana ita dova laiyoni, na bwaunane dova bulumakau, na tonuganane maninane ana ita dova tomowa, na hinage vehopalinane ana ita dova manihubu iyevayeva. Na ehebo ehebo pepediyao adi bagibagili 6, na pepediyaone maudoidi aidiyai mehe hi'oiye mwaudi pepedi ewadiyai yo elauhadiyai. Na hauga maudoina, ahubena yo masigili aidiyai, hiwaliwali, na hiwalowalo:
‘Ve'ahihim, ve'ahihim, ve'ahihim, Bada Yaubada Tauwahiyala alili.
Owa hauga mugai, na hauga teina na hauga ilalaoma aidiyai umiyamiya.’
Taumiya vateyaine yana abamiya wasawasa ainai imiya, na hauga bagibagilidi meimeituwaone teina hiwaliwali vetuvehae na hive'ave'ahihiyei, na hinage hi'awa'awa yauwedo ainai. 10 Na hauga bagibagilidi ebe meimeituwaone hiwaliwali babadaone hitau 24 hipwagogo iya miyamiya vateyaina yana abamiya wasawasane mehenai na hiwalowalo vetuvehae ainai. Na adi pwaopwaomi wasawasao abamiya wasawasa mehenai himwauwi aituluwedi na hiwalowalo,
11 ‘Owa yama Bada na yama Yaubada, na walo vetuvehae yo ve'ahihi yo wahiyala ilowoinanego, wuwuna owa ginauli maudoidi uyemaseledi ubom yamnuwatuwuwena ta wau himiyamiya.’