5
Peipa youyouna
Eeta iya abamiya wasawasana ainai imiya na ya'i'itane, na nima tautuwanaena peipa youyouna i'abi avivini, na lelelelena holanai yo tuluhanai, na hinage peipane ana hipwaone adi bagibagili 7. Na hinage ehebo tausagenawasa wahiwahiyalana ya'ita, na alinana mwala'ina iyogayoga, iwalo, ‘Yaiya ilowoinanei lauhipwane ilivahidi na peipane i'ala?’
Na moiha, nigele yaiya teya iyalobai galewai yo bale'uwai yo bale'u elauhanai ebeha howahowana na lauhipwaone ilivahidi na peipa holana i'ita. Ainaena yanuwayababa moiha na yadou, wuwuna nigele yaiya teya howahowana na peipa i'ala na holana i'ita.
Eeta babadao aidiyena ehebo aliguwai iwalo, ‘Havena udoudou, wuwuna laiyonine Yuda ainaena, iya Deivida yana huhuwena bada Tomodulele iwahiyala gabaena'o, ta iya howahowana na lauhipwane 7 ilivahidi na peipane youyouna i'ala’.
Na hinage abamiya wasawasa vahalinai ehebo Lami ya'ita, meimeituwa vehopali ahi'ahipudiyai itowotowolo, na babadao hinage ahi'ahipudiyai, na ana ita dova tomowa Lamine hi'oiye mwalowoiya'o. Na wa'iyanao maudoina 7 na hinage mehenao maudoina 7, hiya mehenaone Yaubada Alu'aluwanao hitau 7 ivetamaledi bale'u maudoina aidiyai. Na Lamine ilau ta peipane youyounawa ivai iya abamiya wasawasa ainai imiyamiya nima tautuwanaena.
Na peipanane youyounane ivai na meimeituwao hitau vehopali, na hinage babadaone hitau 24 Lamiwa mehenai hibe'utalu mayadi abayepaipaihi, na hinage mayadi gaeba goula namwanamwadi, na gado'a panena namwanamwana gaeba holadiyai hi'oiye mwaudi na ana nuwamasele neta Yaubada yana tomowao yadi awanoi.
Na wali vauvauna hiwaliyei, hiwalo,
‘Moiha, owa ilowoinanego na peipa youyouna neta uvai, na hinage ilowoinanego ta ana lauhipwao ulivahidi, wuwuna bada hi'oiye mwalowoigo'o, na 'wahinamwena tomowa uyemaihadi'o Yaubada vehabana, hiya bodaone yo alinaone yo huhuwone yo abaloinaone maudoidi aidiyena. 10 Wuwuna owa u'abiye lowoinanedi ta ebeha yam abaloina holanai hivetaupwaoli yada Yaubada vehabana, yo hinage bale'uwai mata hivetauloina.’
11 Na hinage ya'ita na yabenalei tausagenawasao tausani ta tausani, nigele howahowana tavahili ve'ovidi. Tausagenawasaone abamiya wasawasane na meimeituwaone na hinage babadaone hitowolo ta'i'iliyedi, 12 na alinadi mwala'ina yabenalei hiwaliwali, hiwalo,
‘Iya Laminane hi'oiye mwalowoiwa howahowana loina yo wasawasa yo hanapu yo wahiyala yo ve'ahihi yo walo vetuvehae yo hinage no'o ilobaidi’.
13 Na hinage Yaubada yana yemaselewo ehebo ehebo galewai yo bale'uwai yo bale'u holanai yo ni'uwai, na hinage yana yemaselewo tupwa maudoina aidiyena, yabenaledi hiwaliwali, hiwalo:
‘Iya abamiya wasawasa ainai imiyamiya na hinage Lamine baidana walo vetuvehae yo ve'ahihi yo no'o, yo wahiyala aidiyai imiya vateyai’.
14 Na meimeituwaone hitau vehopali hiwalo, ‘Moiha’, na hinage babadaone hibe'utalu, na hipwagopwagogo na hiwalowalo vetuvehaeyei.