2
Awanoi Yaubada ainai
Ainaena yami miyagogoi aidiyai, mugai am'awa'awanoi Yaubada ainai tomowa maudoidi vehabadi, ta am'awa'awanoi mayami awayauwedo Yaubada ainai. Hinage tauwasawasao yo tauloinao vehabadi am'awa'awanoi, ta ebe yadi loina idumwalu na ainaena tamiya daumwali, mayada mumuganamwanamwa, yo mayada ve'ahihi.
Ada Taulivahine Yaubada teina dova awanoi yana abayaliyaya, wuwuna Yaubada tomowa maudoidi yadi yababa ainaena ilivahidi, ta nuwadi imasele ve'ita moiha vehabana.
Yaubada ehebo ta'i, na hinage towaho ehebo ta'i ilauvaigita Yaubada ainai, iya Yeisu Besinana. Wuwuna Besinana iya italamyowei na maudoida vehabada ipwaoli. Eeta hauga dumwaluna ainai yana velau iyemala moiha.
Ainaena yagu paihowa imohegau na wasa teina yawalowalo mahalava yo yaguguguguya yo yave'ive'ita hibom tupwa vehopali aidiyai, ta ebeha nuwamasele moiha Yaubada ainaena hiyemidiyei. Teina walo moiha, na nigele oyama.
Ainaena nuwanuwagu towatowaho tupwa maudoidi aidiyai, mayadi mumuga daumwali, nimadi hi'abihinidi na hi'awanoi Yaubada ainai, mayadi yaliyaya na havena mayadi modi'ini yo mayadi manini.
9-10 Waiwaihiu nuwanuwagu hiya hiyepasauyoidi paihowa namwanamwana aidiyena, wuwuna neta tapwalolo ilowoinanedi, na havena 'wapi ana pasa ainai yadi hauga higabagabaei, na hipasa ili'ilimani, na havena mayadi nuwahaehae. 11 Na hinage tapwalolo holanai mayadi atetalam ve'ita hibenaledi, na havena hi'au'aubabada. 12 Nigele yayatalam na waiwaihiu hive'ita tapwalolo ainai. Havena hiloiloina towatowaho aidiyai, na hesi himiya alahai, na hibenali moiha. 13 Wuwuna Yaubada Adam ipaihowa mugaiyei, na Ive mulitai. 14 Na hinage Tomodulele yana oyama ainai Adam nigele iyatapiya, na waihiu hesi itapiya ta pwanoli ipaihowa mugaiyei. 15 Eeta waiwaihiu yadi labalaba ainai, Yaubada mata muya ainaena ihaloigomiu, ebe yemidi, yo velau yo ve'ahihi amwa'amwahadi ammulitaedi.