2
Ve'ita dumwadumwaluna Vehabana
Na owa ve'ita dumwadumwaluna uve'itaei. Ta babadao uwalo aidiyai havena hinumanuma yauyaule bwahi wahiwahiyalana ainaena na hiyaliyaliyaya awawauhi, na hesi Yaubada hiyemidiyei moiha, na velau yo alama'i'ita i'oiye mwaudi.
Ai'aihale hinage uwalo aidiyai ta hive'ahihi na havena tomowa hi'awa'awa yababaedi, yo havena waini hinumanuma alili, na hesi mumuga namwanamwana hive'ita. Eeta waiwaihiu vauvaudi hi'ita lobai ta mwanediyao yo natudiyao hivelauwedi.
Na mayadi ve'ahihi yo mumuga maselena aidiyena yadi vada hi'ita avivinidi. Na hinage mwanediyao hivelauwedi na alinadi himulitaedi, yo ebe ainaena Yaubada yana walo tomowa hive'ahihiyei, na havena hi'awa'awa yababaei.
Yam hevahevaliwo uguguyeidi ta mumugadi hi'ita avivinidi.
Na owa mumugam namwanamwana maudoina ainaena tomowa uve'itadi ta hinage hibom himumuga namwanamwa. Na mumuga dumwaluna ainaena uve'ita, ta yam mumuga yo yam ve'ita adi ita ehebo. Eeta yam ve'itao havena tomowa hi'awa'awa oya'oyamaei, na hesi yam walo namwanamwadi aidiyena am'alehao uvehinimayadi yadi alomagigili awawa vehabana.
Taupaihowa awawao hinage uwalo aidiyai na yadi tautaubadao yadi loina hive'ahihiyedi ta havena hi'abi'abitau'wata. 10 Havena aivavali na hesi mayadi ve'ahihi moiha Yaubada Taulivahigita wasana hi'abiye mahalava, yadi paihowa namwanamwana ainaena.
11 Yaubada yana ve'i'ila bada imahalavama'o tomowa adi livahi vehabana, 12 Na ive'itagita ebeha mumuga awa'awawa na nuwatuwu yababadi tata'wata'watadaedi, na hesi tamiya mumuga namwanamwadi yo dumwaludi aidiyena. 13 Teina hauga mayada yaliyaya ada Taulivahi Yeisu Besinana tayemidiyei, ibom yada Yaubada wahiwahiyalana na mayana wasawasa, yo yana mahalava vehabana taha'waha'wa. 14 Ibom italamwei vehabada na imwalowoi habi yemaihagita yada yababa maudoidi aidiyena, yo i'abiye maselegita na ana boda ainai imwauwigita yo yana paihowa namwanamwadi aidiyena tamulitaedi. 15 Ve'ita teina uve'itaei tomowa aidiyai, ta loina dumwadumwaluna aidiyena uguguyeidi na ebe himumuga namwanamwa. Nigele mata yaiya teya iyawalo hinaligo.