Maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ jeege tun Rɔm ki
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ jeege tun Rɔm ki
Pɔl raaŋ maktubm ara se jee al‑Masige tun Rɔm ki kaaɗ kɛn se naan̰ iŋgo mɛrtɛ gɛn k‑mɔtɔge naɓo ɔŋ aan te Rɔm ki eyo. Mɛtn taar kɛn naan̰ raaŋ ɔlɗen se, naan̰ je aɗen kaal biɗe ki taa naan̰ je ɓaa gɔtɗe ki ɔɔ taaɗɗen mɛtn taar kɛn naan̰ Ꞌɓaa dooy jee al‑Masigen maakŋ gɛgɛr kɛn Rɔm ki. Maktubm kɛn Pɔl raaŋ jeege tun Rɔm ki se, naan̰ taaɗ tɔɔk mɛtn taar Raa jeege tu paac paac. Maakŋ taarin̰ge tun paac paac se, naan̰ tumin̰ do ko taar kɛn ɔɔ: jikilimgen jaay Raa aakɗe aakin̰ bɛɛ naanin̰ ki se, jee kɛn took aal maakɗe don̰ ki ɔɔ ute kaal maakŋ ese se ɓo, aasga sum (kon̰ 1.17). Maakŋ taarge tun naan̰ dooyɗe se, naan̰ gaaŋin̰ gɔtɔ kaam mɔtɔ: Kɛn deet deet se (kon̰ 1‑8), naan̰ taaɗ tɔɔkɗe mɛtn taar jee kɛn tooko do ko taarge tun kɛn Yaudge iŋg do ki ute daan jee kɛn took aal maakɗe do Isa al‑Masi ki. Gɛn k‑dige se (kon̰ 9‑11), naan̰ taaɗ tɔɔk mɛtn taar gaan Israɛlge ute daan jee aal maakɗe do Isa ki. Gɛn k‑mɔtɔge tu se (kon̰ 12‑15), naan̰ taaɗ tɔɔk mɛtn taar kiŋg jee Isa al‑Masige naan Raa ki ɔɔ naan jeege tu. Do taar tɔɔlin̰ ki se (kon̰ 16), Pɔl tɛɗga tɔɔsɛ jeege tu dɛna.
1
Pɔl raaŋ ɔl tɔɔsin̰ jee Raage tun maakŋ gɛgɛr kɛn *Rɔm ki
Kɛn ara maam Pɔl mꞋɓul Isa al‑Masi ɓo mꞋraaŋsen maktubm se. Maam se *Raa ɓo tɛɗum mꞋtɛɗ *debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi ɔɔ bɛɛr ɔɔɗum se, taa mꞋtaaɗn Labar Jigan gɛn Raa se jeege tu.
Labar Jigan ese se do dɔkin̰ tap ɓo, Raa taaɗoga taaɗ jeege tun taaɗ taar teeco taarin̰ ki ɔɔ taar ese se naaɗe raaŋin̰oga raaŋa maakŋ Kitapm Raa ki. Labar Jigan ese se taaɗ te Goonin̰ Isa ɔɔ Goonin̰ jaay uuno ro debkilimi se, teeco maakŋ mɛtjil Gaar *Daud ki. Ɔɔ kɛn Raa jaay durin̰o daan yoge tu se, *Nirl Salal taaɗ tɔɔgŋ Isa jeege tu tal ɔɔ naan̰ Goon Raa ɔɔ naan̰ ɓo Isa *al‑Masi, kɛn Mɛljege se. Ute Isa se, Raa tɛɗjenkiga bɛɛ ɔɔ mꞋtɛɗga debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi gɛn taaɗn taarin̰ jeege tun paacn̰ kɛn Yaudge eyo taa naaɗe tookŋ kaal maakɗe don̰ ki ɔɔ kiŋg do taarin̰ ki ɔɔ an̰ *nookŋ ron̰a. Ɔɔ naasen kɛn Raa daŋseno Ꞌtɛɗkiga gɛn Isa al‑Masi se, naase kic ɓo mɛtn naaɗe.
Maktubm se, maam mꞋraaŋsen naasen kɛn iŋgki maakŋ gɛgɛr kɛn Rɔm ki, kɛn Raa jese ɔɔ daŋse se taa aki tɛɗn jee naan̰ge. Ɔn̰ Bubjege Raa ɔɔ Mɛljege Isa al‑Masi asen tɛɗn bɛɛɗe ɔɔ asen kɛɗn lapia.
Pɔl je ɓaa kaakŋ gɛnaagen *Rɔm ki
(Rm 15.23‑32)
Deet deet se, maam mꞋtɔɔm Raa ute ɗoobm Isa *al‑Masi, taa naase paac. ꞋJeelki gɔtɔ ɓaa se paac, jeege ɔɔsn maan gɛn kaal maaksen naase aalki do Isa ki se. Ɗeere, Raa se jeele taar maam mꞋtaaɗ se taar mɛt ki. Maam mꞋtɛɗin̰ naabin̰ ute maakŋ kalaŋ gɛn taaɗn Labar Jigan gɛn Goonin̰ se jeege tu, ɔɔ ɓii‑raa, maam mꞋsaap dose ki. 10 Daayum maam mꞋtɔnd mɛtn Raa taa kɛn naan̰ jaay je num, am kɔɔɗn ɗoobo mꞋutu mꞋɓaa gɔtse ki. 11 Ɗeere, maam se mꞋje ute maakum paac mꞋasen ɓaa kaaka, taa nakŋ kɛn *Nirl Salal ɛɗum se, jꞋan̰ki ɓaa nigŋ ute naapa. Ɔɔ ute naan̰ se jaay, naase aki tɛɗn jee tɔɔgŋ naan Raa ki. 12 Tapki num, kɛn mꞋje mꞋɓaa gɔtse ki se, taa jꞋaki ɓaa kɛɗn kaay kaama naapge tu, taa kaal maakŋ naase se am kɛɗn kaay kaama ɔɔ kaal maakŋ maam lɛ, asen kɛɗn kaay kaama naase ki kici.
13 Gɛnaamge, mꞋje naase aki jeele, maam se mꞋsaap mꞋɔɔ daayum mꞋɓaa gɔtse ki, naɓo ɓɔrse kic Raa ɔɔɗum te ɗoob eyo. Aan gɔɔ maam mꞋlee mꞋtɛɗ naaba gɔtn jeege tun Yaudge ey kɛn gɔtɔ ɓaa se paac jaay aan̰ kaama se, mꞋje gɔtn naase kic Ꞌkaan̰ kaama bin kici. 14 Naabm kɛn Raa je ɔɔ mꞋan̰ tɛɗn tak se taa mꞋɓaa taaɗn taarin̰ jeege tun kaamɗe ɔɔɗ aakga kaaka ɔɔ jeege tun kaamɗe ɔɔɗ aak te eyo. MꞋɓaa gɔtn jeege tun dooyga dooyo ɔɔ kɛngen paacn̰ dooy te ey se kici. 15 Taa naan̰ se, maam mꞋje mꞋasen ɓaa taaɗn Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi naase kɛn iŋgki maakŋ gɛgɛr kɛn Rɔm ki se kici.
Ute Labar Jigan gɛn Isa *al‑Masi se ɓo Raa aaj jeege
16 Maam se sɔkɔn̰ tɔɔlum eyo do Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi ki, taa naan̰ se tɔɔgŋ Raa mala. Ɔɔ debm jaay aal maakin̰ do naan̰ ki se, Raa an̰ kaaja: taar se, deet deet se kꞋtaaɗin̰o Yaudge tu ɔɔ tɛr kꞋtaaɗin̰ jeege tun ɓaa se paac kici. 17 Labar Jigan ese ɓo, taaɗ jeege tu ute ɗoobm gay jaay ɓo Raa Ꞌtɛɗn jikilimge aak bɛɛ naanin̰ ki. Ɔɔ Raa tɛɗn naan̰ se, ute kaal maakŋ do Isa ki kalin̰ ki sum, do kupm mɛt ki bini do taar tɔɔlin̰ ki. Taa naan̰ se ɓo Kitapm Raa taaɗ ɔɔ: Debm kɛn tɛɗ nakge ute ɗoobin̰ se ɓo Ꞌkɔŋ kaaja taa naan̰ aalga maakin̰ do Raa ki.*
Jeege paac ɔk tuju naan Raa ki
18 Ɗeere, Ꞌbooyki mꞋasen taaɗa: Raa maakŋ raa ki se taaɗ maak‑taarin̰ do jeege tun tɛɗ nakgen jig eyo ɔɔ aalin̰ maak ki eyo. Ute nakgen *kusin̰ kɛn naaɗe lee tɛɗ se, naaɗe gaas jeege gɛn jeel taar mɛt ki. 19 Ey num nakŋ kɛn jꞋan kaakŋ jeel Raa se, naan̰ tɛɗɗesin̰ga tooɗga tal. Nakgen se Raa mala ɓo tɛɗɗesin̰ tooɗga tal. 20 Anum Raa se, ɓii kalaŋ nam aakin̰ te eyo. Num ute kaal kɛn naan̰ aal dunia ɔɔ ute nakgen naan̰ tɛɗ paac se, ute mɛtɛkɗe se, kɛse jikilimge an̰ kɔŋ kaakŋ jeele, naan̰ ɓo Raa, naan̰ tiŋg gɛn daayum ɔɔ tɔɔgin̰ kic tiŋg gɛn daayum. Taa naan̰ se ɓo, naaɗe kɔŋ taar kɛn naaɗe an kɔŋ kɔɔɗn doɗe eyo. 21 Ey num naaɗe se jeel Raa, naɓo baate *nookin̰a ɔɔ baate tɔɔmin̰ aan gɔɔ kɛn, bɛɛki num, jeege an̰ lee tɛɗ se. Num gaŋ naaɗe se lɛ jee dɛrlge ɔɔ jeel ɗim eyo, ɔɔ naaɗe iŋg ɓo gɛn saapm do nakge tun rɛn̰ rɛn̰ sum. 22 Naaɗe se jee dɛrlge num naaɗe tɛɗn roɗe aan gɔɔ jee jeel‑taara, 23 ey num bɛɛki num, naaɗe keem Raa kɛn tiŋg gɛn daayum ute nookin̰ se. Num gaŋ naaɗe cɔɔcɔ nakgen tec jikilimge, yeelge, daagen jɛɗege sɔɔ sɔɔ ute kuurgen ɛrg kɛrg se ɓo, naaɗe lee ɛrg naanɗe ki ɔɔ lee eemɗe.
24 Taa naan̰ se ɓo kusin̰ kɛn naaɗe tɛɗ ɔn̰ ey se ɓo, Raa ɔn̰ɗe maakŋ kusin̰ɗe ki, gɛn tɛɗn nakgen kusin̰ gɔɔ kɛn naaɗe maakɗe jea. Bin ɓo naaɗe tuj roɗe ɔɔ ɔl roɗe maakŋ sɔkɔn̰ ki. 25 Taar mɛt kɛn gɛn Raa se, naaɗe rɛsin̰a ɔɔ naaɗe uun taar‑kɔɔɓɔ ɓo ciri. Naaɗe lee ɛrg naan nakge tun Raa aalo ɔɔ lee eemɗe. Num gaŋ naaɗe baate kɛrgŋ naan Raa kɛn Mɛl Kaal nakge naan̰ kɛn, bɛɛki num, jeege paac daayum lee tɔɔmin̰ se. *Amin.
26 Taa nakŋ jig ey kɛn naaɗe tɛɗ se ɓo, Raa ɔn̰ɗe gɛn tɛɗn nakŋ sɔkɔn̰ge. Ey num mɛndge se lee tooɗ ute gaabɗege, num gaŋ naaɗe tɛrlin̰ mɛndge ɓo lee tooɗ ute naapa. 27 Ɔɔ gaabge kic lee tɛɗ bini. Naaɗe ɔn̰ mɛndge ɔɔ je ɓo ɓaa lee tooɗn ute naapa. Naaɗe tɛɗ nakŋ sɔkɔn̰ge. Taa naan̰ se ɓo kusin̰ kɛn naaɗe lee tɛɗ se, nakŋ ɔɔn̰ lee aan doɗe ki.
28 Aan gɔɔ naaɗe baate je jeel Raa se, Raa kic ɓo ɔn̰ɗe ute maak‑saapɗegen jig ey se ɔɔ naaɗe lee tɛɗ nakgen kusin̰ ɓaa ute naanɗe, bin jaay naaɗe lee tɛɗ nakgen gɛn tɛɗ ey se. 29 Naaɗe maakɗe ɗooc ute kusin̰a: naaɗe lee tɛɗ nakŋ ute ɗoobin̰ eyo, naaɗe tuj ɓaa ute naanɗe, tɛɗ jee tamage ɔɔ tɛɗ nakgen kusin̰a, dɔŋ nakŋ jeege, tɔɔl jeege, mooy ute jeege, aan̰ jeege dala, naaɗe tɛɗ nakŋ kɛn maakɗe jea ɔɔ taaɗ taargen iŋg kus ro jeege tu, 30 naaɗe lee ɔɔɗ jeege, je Raa eyo, naaɗe naaj jeege, magal roɗe, tɛɗ jee koonge, ɔlɗe ɓo je ɗoobm gɛn tɛɗn kusin̰ jeege tu, took taar bubɗege ute kɛn̰ɗege eyo, 31 naaɗe se jee tɔɔj eyo, jee tuj ɔrmɗe, naaɗe je jeege eyo ɔɔ ɛɛj do jeege tu ey kici. 32 Jee se jeel bɔɔr kɛn Raa utu kɔjn̰ do jeege tu ute ɗoobin̰ se, taa Raa taaɗga taaɗ ɔɔ: jee tɛɗn nakgen bin se, bɛɛki num, jꞋaɗen tɔɔlɔ. Ɔɔ ute naan̰ se kic ɓo, naaɗe iŋg ɓo gɛn tɛɗn nakgen se. Naaɗe ɓo lee tɛɗin̰ sum eyo, num gaŋ maakɗe raap sakan̰ do jeege tun lee tɛɗ nakgen kusin̰ se kici.
* 1:17 Aak Aab 2.4.