2
*Raa utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ute ɗoobin̰a
(Mt 7.1‑5; Jak 2.12‑13)
Bin se, naai kɛn Ꞌlee ɔj bɔɔrɔ do jeege tun kuuy se, Ꞌjeele naan Raa ki se, naai Ꞌkɔŋ kɔɔɗn doi eyo. Taa nakŋ naai Ꞌtaaɗ jeege tu ɔɔ ɔn̰te tɛɗin̰ se, naai kic Ꞌlee tɛɗin̰a. Anum bin se, taari mala ɓo ai kutu. Ɗeere, kꞋjeelki, jee kɛn lee tɛɗ nakgen bin se, Raa utu aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki ute kɛn mɛt ki. Kɛn naai jaay aakga jeegen tɛɗga *kusin̰ jaay Ꞌlee ɔjɗe bɔɔrɔ doɗe ki se, ɔɔ kusin̰ se naai Ꞌlee tɛɗin̰ kic se, kɛn bin num, ɓii kɛn Raa kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, naai Ꞌsaap ɔɔ Ꞌkaan̰ kɔtn ne? Bin num Raa kɛn tɛɗi bɛɛ dɛn se, naan̰ tɛɗ maakin̰ deer roi ki ɔɔ kɛrcɛl roi ki se, ɔn̰te kaakin̰ aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ. Naan̰ tɛɗi bɛɛ taa naai Ꞌtɛrl maaki don̰ ki. Gaŋ naai lɛ, debm do mɔŋgɔ ɔɔ Ꞌbaate tɛrl maaki. Bin se naai mala Ꞌɓaano ute maak‑taar Raa doi ki. Ɔɔ Ꞌjeele ɓii kɛn Raa utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ute ɗoobin̰ se, naai bɔɔrɔ utu Ꞌkoocn̰ doi ki ɔɔ utu Ꞌdabar dɛna. ꞋJeele, naŋa naŋa kic ɓo, Raa an̰ kɛɗn bɛɗin̰ do naabin̰ kɛn naan̰ lee tɛɗa*. Jee kɛn aay kaamɗe ɔɔ je nakŋ kɛn tɔɔl Raa ki, naaɗe je Raa ɓo aɗen tɔɔmɔ ɔɔ aɗen *nooko ɔɔ aɗen kɛɗn *kaajn̰ gɛn daayum. Kɛse ɓo nakŋ kɛn Raa utu aɗen kɛɗa kaaɗ kɛn naaɗe ɓaa tiŋg gɛn daayum ute naan̰ se. Num gaŋ jee mɛtin̰ge se tɛɗ jee taamooy Raage ɔɔ je taar mɛt ki eyo ɔɔ ɔn̰ roɗe ɓo gɛn tɛɗn nakgen ute ɗoobin̰ ey se, jee se, Raa maakin̰ taarin̰ doɗe ki, ɔɔ naan̰ utu aɗen dabara. Ɗeere, jee paacn̰ kɛn lee tɛɗ nakgen kusin̰ se, Raa utu aɗen dabar makɔn̰ɔ ɔɔ aɗen kɔɔɗn yɛɛɓɗe, Yaudgen booyo Taar Raa deet se Ꞌtɛɗn maak ki ɔɔ jeegen Yaudge ey se kici. 10 Anum jee tɛɗ bɛɛ se, Raa aɗen kɛɗn tɔɔsin̰a, aɗen nooko ɔɔ aɗen tɔɔmɔ: maakŋ jeege tun se, Yaudgen booyo Taar Raa deet se Ꞌtɛɗn maak ki ɔɔ tɛr jeegen Yaudge ey se kici. 11 Taa Raa se, naan̰ bɛɛr nam eyo.
12 Jee kɛn jeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey se, kɛn naaɗe jaay tɛɗga kusin̰a num, naaɗe utu kutn naatn ɔɔ *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se lɛ, naaɗe ɔlɗe maak ki eyo. Num gaŋ jee jeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, kɛn naaɗe jaay tɛɗga kusin̰a num, Raa aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ ute ɗoobm Ko Taar ese se. 13 Debm jaay Raa aakin̰ naanin̰ ki debm daan ki se, debm kɛn lee booy Ko Taar naan̰ taaɗa ɔɔ iŋg do ki. Num gaŋ debm kɛn lee booy Ko Taar Raa taaɗa ɔɔ iŋg do ki ey se, debm bin se Raa aakin̰ naanin̰ ki se debm daan ki eyo. 14 Jee kɛn Yaudge ey se, Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, naaɗe jeelin̰ eyo. Naɓo gɔtn mɛtin̰ se, naaɗe lee tɛɗ nakgen aan gɔɔ kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗ jeege tu se. Kɛn naaɗe jaay tɛɗ bin se, je taaɗn ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se utu maakɗe ki. 15 Kɛn naaɗe jaay tɛɗ nakgen bin se, kɛse naaɗe je taaɗn ɔɔ Ko Taar kɛn Raa taaɗ se, Raa mala ɓo ɛɗɗesin̰ga kɛɗ maakɗe ki, taa naaɗe jeel nakŋ kɛn naaɗe je tɛɗa. Bin ɓo, maakɗe lee taaɗɗen taara, gɔtn mɛtin̰ kɛn naaɗe tɛɗga kusin̰ kic ɓo, naaɗe jeele ɔɔ tɛɗga bɛɛ kic lɛ, naaɗe jeele. 16 Nakgen maam mꞋtaaɗsen se, utu teecn̰ tooɗn tal ɓii kɛn Raa aɗe kɔl Isa *al‑Masi gɛn kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se. Nakgen jikilimge ɔyin̰ kɔy paac se, utu Ꞌtooɗn tal. Taar kɛn maam mꞋtaaɗsen se tec ute Labar Jigan kɛn maam mꞋtaaɗsen mɛtin̰ se.
Yaudge se ɔŋ took iŋg te do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se eyo
17 Num naai kɛn Ꞌtaaɗ ɔɔ: «Maam se mꞋkɔɗ Yaud ɔɔ maam mꞋjeel *Ko Taar Raa» ɔɔ naai Ꞌtɔɔm roi ɔɔ naai se debm Raa; 18 naai Ꞌjeel nakŋ kɛn Raa maakin̰ jea, ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se taaɗiga ɔɔ naai Ꞌjeel bɛɛr kuun nakŋ kɛn jiga. 19 Naai Ꞌsaap ɔɔ naai ɓo debm tɔɔɗ jee kaam‑tɔɔkge ɔɔ naai ɓo gɔtn wɔɔr kɛn lee wɔɔr jeegen maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ. 20 Naai ɔɔ naai ɓo Ꞌtɛɗga debm dooy jeegen jeel Ko Taar Raa eyo, ɔɔ Ꞌtɛɗga debm dɛjn̰ jeegen je jꞋaɗen dooy teepm ɗoobm Raa ki. Ɔɔ ute ɗoobm Raa se naai Ꞌsaap ɔɔ Ꞌjeel nakge paac ɔɔ Ꞌjeel taar mɛt ki. 21 Anum, naai kɛn Ꞌdooy jeege se, Ꞌdooy ro naai malin̰ jaayo. Naai Ꞌtaaɗ jeege tu ɔɔ ɔn̰ten Ꞌɓoogki ɔɔ naai tap ɓo Ꞌɓoogo. 22 Naai ɔɔ jeege ɔn̰ten kɛɛsn mɛnd jeege, ɔɔ naai Ꞌlee ɛɛs mɛnd jeege. Naai ɓo ɔɔɗ und nakgen kꞋcɔɔcin̰ jaay jeege lee eemin̰ aan gɔɔ raa ɔɔ tɛr naai sum ɓo Ꞌɓaa tuun nakgen jiga jigan kɛn maakŋ ɓeeɗege tu se, naai ki. 23 Naai maaki raap sakan̰ taa naai ɔk Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki, num gaŋ naai se baate tookŋ kiŋg do ki. Bin se, naai Ꞌnaaj ro Raa. 24 Taa nakgen bin se ɓo, Kitap taaɗ ɔɔ: «Taa naase Yaudge se ɓo, jee ɔɔp ɓaa se paac naaj Raa
25 Kɛn naai jaay iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, *kɔjn̰ pɔndi§ se ɔs aay naan Raa ki. Num kɛn naai jaay iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey se, kɛn naai ɔjga kɔj pɔndɔ kic ɓo kɔjn̰ pɔndi se aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ. 26 Ɔɔ debm ɔj te pɔnd ey jaay iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki jiga se, naan Raa ki se, naan̰ aan gɔɔ debm kɛn ɔjga kɔj pɔndɔ. 27 Ɔɔ naai kɛn jꞋɔjiga kɔj pɔndɔ ɔɔ Ꞌjeel Ko Taar Raa jaay iŋg do ki jig ey se, debm kɛn jꞋɔjin̰ te pɔnd eyo ɔɔ iŋg do Ko Taar Raa ki se, utu ai kɔjn̰ bɔɔrɔ doi ki.
28 Anum kɔɗ Yaud mala mala naan Raa ki se, kɛn jꞋaakin̰ ute kaama ɓo kꞋjeelin̰ eyo ɔɔ kɔjn̰ pɔnd mala mala kic ɓo aan gɔɔ kɛn jikilimge lee tɔj se eyo. 29 Daala kɔɗn Yaud mala mala se, debm kɛn Raa tɛrlin̰ga tɛrl maakin̰a ɔɔ kɔjn̰ pɔnd mala mala se lɛ, nakŋ kɛn *Nirl Salal tɛɗ maakŋ debkilim ki. Bin num debm bin se, je jikilimge ɓo an̰ tɔɔm eyo, num Raa ɓo an̰ tɔɔmɔ.
* 2:6 Aak KKR 62.12. 2:7 Aak KKR 62.13. 2:24 Aak Eza 52.5. § 2:25 Kɔjn̰ pɔnd kɛn Yaudge lee ɔj se taaɗ ɔɔ naaɗe tɛɗga gɛn Raa.