12
Ejomi nomá je'echú chu nacaje i'imacá apú caje huani. Nomá pajluhuajaru inanaru. Camú i'imari ro'orumacá; queri i'imari ru'umá ja'apí. Ruhuíla'aru nacú rupútena i'imacá, iyamá iphata ji'imaji nacojé quele ihuijina i'imacá rinacu. Caja riphá rená chojé rojló, ruhuá'acaloje ru'urí penaje. Caja romaca reyá quehuini yajhué, aú rohuíyo'o. E caja apú cajruni i'imacá ya'ataró je'echú chiyá majó rojló. Cajrú nojé lánahuaru caje ri'imacá. Querani rinacu i'imacá. Iyamá cuhuá'ata quele rihuíla'aru i'imacá; iyamá té'ela quele caja ri'ihuahui i'imacá. Pútenaji i'imari caja piyuque rihuíla'aru quele nacú. Rijipí aú richíra'a ihuijina je'echú chiyá, rica'acáloje necá marí eja'ahuá nacojé penaje. Pe'iyó ja'apejé piyuque ihuijina naquiyana rica'á marí eja'ahuá nacojé. Ejomi ritára'o ilerú inanaru ahua'á, yehuicha huá'aca ru'urí ahua'á, rajñácaloje ru'urí ruhuá'ajica ricá ejomi penaje. E caja ruhuá'a ru'urí, achiñá ri'imacá. Piyuque ina'uqué, eja'ahuá chu i'imacaño, huacára'ajeri penaje ri'imacá, rihuacára'acaloje necá caphí penaje. Ramaco rajlojlo ejomi Tupana huá'ari ricá je'echú chojé, re ri'imacáloje rahua'á penaje. Ilerú inanaru ñaayó pu'uteni chojé. Ilé pucunaji Tupana lamá'atacare rojló i'imacá, ricá chojé ruñaó. Re ra'á rinacojó rucá hueji quele jarechí, eyá apú pe'iyojé quetana.
E caja naqueño'ó nócacajo je'echú chu. Tupana hua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, huacára'ajeri ií Miguel. Ricá, rijhua'atéjena hua'até nócaño lánahuaru caje hua'até. Nachá'ataca ricá ejomi naca'á ricá je'echú chiyá rijhua'atéjena hua'até. Uncá nahuátala nayurico je'echú chu. Caja naca'á ricá lánahuaru caje je'echú chiyá. Cajrú nojé huani ri'imacá, jeí chi'ináricana ricá. Ricá ií Jiñá Chi'ináricana, Satanás. Cajrú ripajlaca piyuque ina'uqué hua'até eja'ahuá chu i'imacaño. Ricá naca'á je'echú chiyá, rijhua'atéjena hua'até. 10 Ejomi noma'á puráca'aloji quemacá caphí huani marí que: “Caja chuhuaca Tupana i'imatájica ina'uqué capichácajo liyá. Chuhua Tupana i'imajica piyuqueja ina'uqué huacára'ajeri. Chuhua ricá, rihuacára'acare eja'ahuá chojé i'imacá ina'uqué i'imatájeri penaje, ricá huacára'ajeri caja rijhua'até. Caja naca'á ricá je'echú chiyá. Ricá aca'arí Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño maná. Hua'ajini huani raca'ajica namaná Tupánajlo. 11 Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño chá'ataño Jiñá Chi'ináricana, Jesucristo taca'acale nachaya a'ahuaná apiyácacanami nacú i'imacá. Nachá'ata caja ricá quehuácaje puráca'aloji aú. Riyucuna ne'emá ajopánajlo. Uncá caja nahue'epila caí nanacuhuá. Ajopana quemaquela nanacu: ‘Huenójica icá, uncaja que iyurí Jesucristo ja'apiyá jema'acana’ que. Marí que nemaquela nanacu, uncá nayurílajla ra'apiyá jema'acana raú. Marí que i'imacaño chá'ataño Jiñá Chi'ináricana. 12 Eyá rimá piño je'echú churúnajlo, napechu i'imacáloje pu'ují penaje. Chapú huani ri'imajica eja'ahuajlo, juni jalómijlo, Jiñá Chi'ináricana huitúca'acale rejo. Yurí huani ricá, rihue'epícale mequetanaja calé ri'imajica ejo'ocaja.”
13 Caja lánahuaru caje hue'epiri naca'acá ri'imacá je'echú chiyá eja'ahuá nacojé. Raú riqueño'ó inanaru jecho'ótacana, huá'ayo ru'urí i'imacá penájerumi. 14 Tupana a'arí rojló iyamata yupheji, rojácaloje pu'uteni meñaru chojé raú penaje. Perí cajruni le'ejé que caja ruyuphé i'imacá. Re ru'umá hueji quele jarechí quetana. Tupana a'arí rinacojó rucá jeí chi'ináricana liyá. 15 E caja jeí chi'ináricana yuriri cajrú huani juni jeño'ocá rinuma chiyá, rapichátacaloje ilerú inanaru raú penaje. 16 E'iyonaja eja'ahuá a'arí ruñaté. Ricá huijro'orí juni jeño'ocare lánahuaru caje numá chiyá. 17-18 Marí caje aú lánahuaru caje yúcha'aro íqui'ija huani inanaru cha. Raú ri'ijná piño rulaquénami hua'até nócajo. Ri'ijná Tupana ja'apiyá jema'ajeño, Jesucristo puráca'alo ja'apiyá jema'ajeño, quele hua'até nócajo.