13
Ejomi nomá camejeri caje jácho'oco juni jalomi aquiyá, iyamá té'ela quele ri'ihuahui i'imacá; iyamá té'ela quele caje pútenaji pata'aró ri'ihuahui nacú, iyamá cuhuá'ata ca'alá huíla'aruri ri'imacá. Rií pu'uhuareni huani i'imari lana'aquéjami pajluhuano, pajluhuano que rihuíla'aru nacú. Pu'uhuaré huani quemacana ricá Tupana nacú. Ricá camejeri caje nomácare, amaro yahui eja'ahuá e'iyohuaje que. Ri'imá i'imari oso i'imá que, rinuma i'imari león numá que caja. Ilé lánahuaru caje a'arí rijló ripechu, rihuacára'acaloje rijhua'atéjena rihuacára'aca rijhua'atéjena que caja penaje. Nenó pajlúhua'ala camejeri huíla'aru naquiyana. Aú napechu nacú i'imá: “Caja pajlúhua'ala rihuíla'aru taqui'ichari,” que napechu i'imacá. E'iyonaja ripala'ó piño palá rapumí chuhuá. Raú piyuque ina'uqué pechu nacú ri'imá: “¡Meque piyuque huani la'ajeri ricá!” que. Raú naqueño'ó ra'apiyá jema'acana. Piyuque ina'uqué, eja'ahuá chu i'imacaño, pechu i'imari pu'ují ricá lánahuaru caje nacú, ra'acale ricá camejérijlo ripechu, rihuacára'acaloje raú penaje. Pu'ují napechu i'imá caja ilé camejeri caje nacú. Nemá rinacu: “Uncá na i'imalá ricá que caja. Uncá caja na calé chá'atari ricá nócacajo aú.”
Tupana yuriri ilé camejeri caje pura'acó pu'uhuaré huani. Riyurí caja ri'imacá eja'ahuá chu i'imacaño huacára'ajeri. Hueji quele jarechí eyá apú pe'iyojé quetana ri'imacá nahuacára'ajeri. Ripura'ó pu'uhuaré huani Tupana nacú. Ripura'ó caja pu'uhuaré je'echú nacú, Tupana i'imacare e. Piyuque richu i'imacaño hua'até nacú ripura'ó caja pu'uhuaré huani. Rinoco Tupana le'ejena ina'uqué hua'até; richá'ata necá. Ri'imá caja piyuque ina'uqué i'imacana. Piyuque ajopana, ajopana que huacára'ajeri penaje ri'imá. Ajopana, ajopana que te'eré eruna huacára'ajeri ri'imá. Apú, apú chu que pura'ajeño huacára'ajeri ri'imá caja. Uncá Tupana itala rijló rapu, ri'imacá piyá ñaqué rijló. Piyuque ina'uqué, eja'ahuá chu i'imacaño, pechu i'imari pu'ují rinacu. Uncá huátalaño Tupana ne'emacá. Uncá caja neí i'imalá lana'aquéjami Jesucristo papérane chu, ina'uqué chaya nenó ri'imacá. Uncá chiyó Tupana queño'óta eja'ahuá, rihue'epí mecajenaca i'imajica rile'ejena ina'uqué. Caja rihuacajé eyá re neí i'imari lana'aquéjami ripapérane chu. Ripapérane chu lana'aquéjami ií i'imacaño i'imajeño matajnaco rijhua'até je'echú chu.
Jema'á icá que'ejhuiruna. 10 Tupana hue'epiri mecajenaca napatájica ne'iyayá, naca'acáloje necá ina'uqué huajáquelana chojé penaje. Necaja calé napataje. Tupana hue'epiri caja mecajenaca nenójica. Necaja calé nenoje ne'iyayá. Ñaquele numá Tupana le'ejena ina'uquejlo: I'imá cahuajhuéruna. Ipechu i'imá caja caphí Tupana chojé.
11 Ejomi nomá piño apú camejeri caje jácho'oco te'erí e'iyayá. Iyamá ri'ihuahui i'imacá, capajé nojé. Ohueja i'irí i'ihuahui queja ri'ihuahui i'imacá capajé nojé. Lánahuaru caje pura'acó que ripura'acó. 12 Ricá camejeri, jácho'ocaro junápiya, ahua'á caja ri'imá. Caphí rihuacára'aca ajopana ra'apiyá que. Tejmuji huani rihuacára'a piyuque ina'uqué pechu i'imacá pu'ují ricá camejeri nacú, junápiya jácho'oco ri'imacá. Nenócare pehuíla'aruya ri'imacá; caja pala'acó penájemi ri'imacá. 13 Ricá camejeri, jácho'ocaro te'erí e'iyayá, la'arí cajrú nacaje uncá meño'ojó ina'uqué la'alare. Rihuitúca'ata quera'atani je'echú chiyá eja'ahuá nacojé. Piyuque ina'uqué e'iyajé rihuitúca'ata ricá, namácaloje ricá penaje. 14 Rila'á cajrú nacaje uncá meño'ojó iná la'alare. Raú ripajlá piyuque ina'uqué hua'até eja'ahuá chu i'imacaño. Ricá camejeri, jácho'ocaro junápiya, ahua'á rila'á nacaje uncá meño'ojó ina'uqué la'alare. Camejeri jácho'ocaro te'erí e'iyayá, huacára'ari piyuqueja ina'uqué la'acá nacaje jenami. Palá napechu i'imacá camejeri caje nacú, jácho'oco junápiya nacú. Ra'apí iphácana aú nala'á renami i'imacá. Nenó ri'imacá jo'ojoji aú, e'iyonaja uncá ritaca'alá. 15 Nala'á renami camejeri jácho'oco junápiya nacojé. Riyurí rapho'ocá ricaésa renami chojé, raú ri'imá cajmuni. Ejéchami ripura'acó i'imacá. Uncachu ina'uqué pechu i'imalá pu'ují rinacu, rinó necá. 16 Rihuacára'a tejmuji piyuqueja ina'uqué. Cajrú péchuruna, huejapa péchuruna, camu'ují la'acaño, cajrú la'acaño, ajopana hua'até sápajeño, najluhua sápajeño, necá piyuqueja huani rihuacára'a tejmuji. Na'á nayaró nayáte'ela ca'añá chojó pitá nacojé, napulá nacojé hua'ató. 17 Uncachu ilé camejeri ií i'imalá nayáte'ela nacú lana'aquéjami, napulá nacú hua'até, uncá nayurila nahuarúhua'aca nacaje. Uncá caja nayurila na'acá nacaje rihuemí aú. Rií ca'ajná, rile'ejé lapa'atácaje ca'ajná i'imari lana'aquéjami nayáte'ela nacú, napulá nacú hua'ató.
18 Capéchuruna hue'epiño rile'ejé lapa'atácaje nacojé, rií hue'epícana aú. Rií queja caja lapa'atácaje. Rile'ejé lapa'atácaje i'imari seiscientos sesenta y seis (666).