15
Ejomi nomá piño apú nacaje uncá iná amálare. Nupechu i'imá: “Meque piyuque huani caji.” Nomá iyamá cuhuá'ata quele Tupana hua'atéjena, je'echú churuna. Pajluhuano que nacaje nacapi, nahuajácaloje raú necá uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá penaje, Tupana yuchá tajnácoloje raú penaje.
Ejomi nomá cajruni huíluru caje quera'atani hua'até to'ocó. Cajruni, juni jalomi que ri'imacá. Rahua'á ajopana ina'uqué tára'año. Ilé camejeri junápiya jácho'oco, uncá jema'alaño ra'apiyá ne'emacá. Uncá caja pu'ují napechu i'imalá renami nacú. Uncá caja rile'ejé lana'aquéjami i'imalá nanacu. Necá tára'año guitarra caje i'imari nacapi que. Tupana a'acare najló guitarra caje i'imari nacapi. Re ne'emá atanícaje nacú. Moisés yale nataní. Tupana hua'até sápajeri ri'imacá. Quéchami natanica piño Tupana I'irí, Jesucristo yale. Marí que natanica:
“Huahuacára'ajeri Tupana. Piyuque la'acare picá.
Palani huani nacaje pila'acare.
Piyuqueja ina'uqué huacára'ajeri caja picá.
Palá nojé nacaje pila'acare.
Quehuácaje caja pipuráca'alo.
Huahuacára'ajeri, piyuqueja ina'uqué iphaño pa'apí.
Piyuque necá ja'apátaño piyuque nacaje pila'acare yucuna ajopánajlo.
Picaja calé pajluhuaja uncá la'alá pu'uhuaré.
Piyuque ajopana, ajopana te'eré eyájena que huaícha pijimajo, napechu i'imacáloje pu'ují pinacu penaje.
Pu'ují napechu i'imajica pinacu, namácale palá pila'acare i'imacá,” que natanica i'imacá.
Ejomi nomá Tupana ñacaré, je'echú churí. E nomá rinumaná me'etaco. Richu nomá ucapú Tupana puráca'alo lana'aquéjami i'imacare chu. Ejomi nomá Tupana hua'atéjena, iyamá cuhuá'ata quele ne'emacá. Nomá namujlúca'aca richiyá. Nacaje i'imari nacapi, nahuajácaloje ina'uqué raú penaje. Uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá huajájona i'imari nacapi. Jaré nojé, palá nacurí na'arumacá i'imacá. Huachaphilaji caje lájma'aro ne'ecú nacú, oro naquiyá la'acanami ri'imacá. E caja pajluhuaja cajmuruna naquiyana a'arí Tupana hua'atéjenajlo chiyela caje. Iyamá cuhuá'ata quele Tupana hua'atéjena i'imacá. Ra'á najló chiyela apú, apujlo que. Oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Uncá tajnacajo penaje calé Tupana. Ricá yúcha'aro ina'uqué cha, uncá pachá ne'emalá ra'apiyá. Richona rihuajájica necá. Nahuajájona i'imari chiyela nacapi i'imacare chu. Piyuque la'acare Tupana. Cajrú isa i'imari riñacaré chu, re ri'imacale. Uncá na calé mujlúca'ari Tupana ñacaré chojé. Iyamá cuhuá'ata quele Tupana hua'atéjena huajaño necá, uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá. Nahuajaca necá quetana uncá na calé mujlúca'ari Tupana ñacaré chojé.