4
Pu'ují je'echú chu i'imacaño pechu Tupana nacú yucuna marí:
Caja Jesucristo quemari nojló, nuhuacára'acaloje ra'apiyá jema'ajéñojlo puráca'aloji apú eyá, apú eyá que. Ejomi iná amaca iná tapú que nomaca je'echú numaná me'etaco. Richiyá noma'á apú pura'acó. Luhuiluhuí mejé que rinúru'upi mejé jema'acó. Ricaja caja pura'aró nujhua'até maapami que i'imacá. Rimá piño nojló:
—Pácho'o majó, nuya'atachi pijló naca i'imajica a'ajná ño'ojó chami pani.
Ejéchami Tupana Pechu huá'aca nupechu je'echú chojé. Re nomá ñáca'ajori nahuacára'ajerijlo penaje. Richu nomá apú yá'aco. Jipa palá nojé huani que rijimá amaco. Jipa ií jaspe. Apú jipa ií cornalina. Ricá queja amácanami ri'imacá. Ñáca'ajori nacojé nomá yurijiri pato'ocá, esmeralda que ricamaré i'imacá. Pe'iyorí ñáca'ajori nacojé veinticuatro ñáca'ajori chipúca'ari tujlá que pajimájechaca. Nahuacára'ajeñojlo penaje ri'imacá. Veinticuatro caja peñahuilana yá'año richu. Jaré nojé huánija na'arumacá i'imacá. Pútenaji caje i'imari nachá, oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Ñáca'ajori pe'iyorí e noma'á cajrú pichaní majáca'aco, cajrú rimejé i'imacá. Ñáca'ajori jimaje caja nomá iyamá cuhuá'ata quele camareji lapa'acó lucúna'aqueja. Tupana Pechu que caja ricá. Pe'iyorí ñáca'ajori nacú nomá cajrú huani huíluru caje to'ocó me'ejñapí nojé huani, Jamára'apani huani ri'imacá.
Ñáca'ajori ahua'á ajopana lapa'añó. Pa'u quele ne'emacá. Cajmuruna ne'emacá. Pajluhuaja tára'aro majó pitá nacojó; apú tára'aro apojó pitá nacojó; apú tára'aro rihuajlé chojó; apú tára'aro rijimá chojó. Que natára'aco. Quejlúruna huani ne'emacá, cajrú nejlú paja'acó nanacu. Najimá chu, nahuajlé chuhuá hua'ató nejlú paja'acó nanacuhuá. Pajluhuaja cajmuruna naquiyana amaro león que. Apú amaro jema piracana achiñá que. Apú i'imari, rijimá amaro ina'uqué jimá que. Iná amaca perí ajaca que apú amaco. Pa'u quele ne'emacá. Cayuphéruna huánija ne'emacá. Pajluhua cuhuá'ata quele huanija nayuphé i'imacá nanacu. Quejluni nayuphé i'imacá. Ra'apijó pitá cajrú nejlú i'imacá. Richajo pumitá cajrú caja nejlú i'imacá. Uncá nayurila atanícaje; rinácuja ne'emá hue'echú quetana, lapí quetana. Marí que nataníjica:
“Palánija, palánija, palánija Tupana.
Piyuqueja huacára'ajeri ricá.
Piyuqueja la'ajeri caja ricá.
Ricá i'imari i'imacá.
Me'etení re caja ricá.
Ricá caja i'imajeri maáreya huatucumó a'ajná ño'ojó.”
Marí que necá, pa'u quele cajmuruna, ataníjica. Palá nemájica pe'iyorí ñáca'ajori chu yá'aco nacú. Matajnaco penaje ricá. Palá rila'acá necá yucuna ne'emá atanícaje aú. 10 Natanica aú, necá veinticuatro peñahuilana, láma'año rinacojé najimá aú. Pe'iyorí ñáca'ajori chu yá'aco nacojé najláma'o, pu'ují napechu i'imacale rinacu. Uncá tajnácajo penaje calé i'imajica nacú napechu i'imá pu'ují. Aú naca'á napútena ri'imá nacojé. E nemá rijló:
11 “Huahuacára'ajeri, caphí huapechu i'imacare chojé picá.
Picaja calé palani, huemacáloje pinacu palá penaje.
Picaja calé palani, huapechu i'imacáloje pinacu palá penaje.
Picaja calé hue'epiri piyuque nacaje la'acana.
Picaja caja calé queño'ótari piyuqueja nacaje i'imacá.
Picaja caja calé a'arí nacaje pu'uhuacajé ina'uquejlo, pipechu nacú ri'imacá queja. Cajmuchaji a'ajeri caja picá.”