5
Quéchami nomaca papera caje pila'aqueja pe'iyorí ñáca'ajori chu yá'aco capi. Ca'añá aú ripatá ri'imacá. Iyamajo pumitano rinacu lana'aquéjami i'imacá. Iyamá cuhuá'ata quele ripapi i'imacá chúta'aqueja rinacu. E nomá Tupana hua'atéjeri, je'echú churí. Piyuque la'acare ri'imacá. Ricá quemari caphí mejrí huani marí que:
—¿Mecaje palani Tupánajlo maare, rica'acáloje ripapi rinaquiyá penaje?
Uncá na i'imalá palani papera me'etájeri penaje, ramácaloje méqueca lana'aquéjami quemacá richu penaje. Uncá na i'imalá je'echú chu; uncá caja na i'imalá eja'ahuá chu; uncá caja na i'imalá caja taca'acaño naquiyana rijme'etájeri penaje. Cajrú nuyaca, uncale nomala naca palani rijme'etájeri penaje, ramácaloje ripuráca'alo richu penaje. Re pajluhuaja peñahuilana naquiyana i'imacá, ricá quemari nojló:
—Piyániya, piyacá'o, re pajluhuaja, nahuacára'ajeri huani ricá. Judá laquénami naquiyana ricá. Ne'emacánami chu, Davidmi chu laquénami naquiyana caja ricá. Ricá capichátari pu'uhuaré la'acana ina'uqué liyá. Ricaja calé palani papera me'etájeri penaje. Palánija ricá ripapi ca'ajeri rinaquiyá penaje —que rimacá nojló.
Ejéchami nomaca Jesucristo, nemacare nacú, “Ohueja I'irí” que. Nomá ritára'aco pe'iyó. Pa'u quele cajmuruna, veinticuatro peñahuilana, quele i'imaño rinacu tujlá que pajimájechaca. Nenócare penájemi queja Ohueja I'irí amaco. Iyamá cuhuá'ata quele ri'ihuahui i'imacá. Iyamá cuhuá'ata quele caja rijlú i'imacá. Iyamá cuhuá'ata quele Tupana Pechu que ricá, rihuacára'acare piyuque eja'ahuá chuhuá i'imacá. E Ohueja I'irí i'ijnari pe'iyorí ñáca'ajori chu yá'aco jimaje. E rijña'á papera pila'aquéjami riyáte'ela ca'añá chiyá. Marí caje aú pa'u quele cajmuruna, veinticuatro peñahuilana, quele láma'año Ohueja I'irí nacojé najimá aú. Guitarra caje huánija i'imari nacapi. Chiyela, oro naquiyá la'acanami, i'imari caja nacapi. A'ahuaná icá, iná cára'atacare, i'imari chiyela chu. Nacaje Tupana le'ejena ina'uqué quemacare nacú rijhua'até pura'acano aú, que quemacánaca a'ahuaná icá, i'imari chiyela chu. E nataní huajé yáleje. Marí que natanica rijló huajé yáleje aú:
Palánija picá Tupánajlo, ilé papera ña'ajeri penaje.
Palánija picá Tupánajlo, rijme'etájeri penaje, ripapi ca'ajeri rinaquiyá penaje.
Nenó pi'imacá, pitaca'á ina'uqué chaya i'imacá, ne'emacáloje Tupana hua'atéjena raú penaje.
Ajopana, ajopana que rijhua'atéjena i'imacáloje penaje pitaca'á nachaya.
Ajopana, ajopana que icá'ana i'imaño rijhua'atéjena.
Apú, apú chu que pura'ajeño i'imaño rijhua'atéjena.
Piyuque ajopana te'eré, ajopana te'eré eyájena que i'imaño rijhua'atéjena.
10 Picá a'arí necá Tupana hua'atéjena penaje, nala'acáloje Tupana huátaca que penaje.
Picá a'arí caja necá piyuque eja'ahuá chu i'imacaño huacára'ajeño penaje, que natanica rijló.
11 E nuyacá'o piño ají que, amari Tupana hua'atéjena, je'echú churuna. Atanícaje nacú ne'emá. Iqui'iruna huani ne'emacá, millones ne'emacá. Ajopana i'imaño ñaqué caja millones caja. Necá piyuque i'imaño tujlá que pajimájechaca ilé yá'aro ñáca'ajori chu nacojé. E necá, cajmuruna, veinticuatro peñahuilana, quele ataniño rijló caphí huani. 12 Marí que nemacá natanica:
“Ohueja I'irí, nenócare i'imacá, palánija ricá, Tupana a'acáloje ricá piyuqueja amájeri penaje.
Palánija ricá, piyuqueja nacaje i'imacáloje rile'ejé huánija penaje.
Palánija ricá, piyuqueja ina'uqué pechu i'imacáloje rinacu palá penaje, piyuqueja hue'epícare ri'imacale.
Palánija ricá, piyuqueja ina'uqué pura'acóloje rinacu palá penaje,” que natanica rijló.
13 Ejomi noma'á ajopana atanica piño. Tupana queño'ótacarena ne'emacá. Eja'ahuá chu i'imacaño, je'echú chu i'imacaño, caja taca'acaño, quele ne'emacá. Piyuqueja necá, camejérina hua'ató ataniño. Marí que nemacá natanica:
“Palá huemacá rinacu quele yá'aro ñáca'ajori chu.
Palá caja huemacá Ohueja I'irí nacú.
Palá caja huapechu i'imajica nanacu hua'ajini huánija.
Piyuqueja nacaje la'ajeño ne'emajica hua'ajini huani,” que natanica.
14 Pa'u quele cajmuruna ja'ajipaño najló:
“Ñaqué jo'ó ri'imajica,” que nemacá najló.
E peñahuilana láma'año rinacojé, napechu i'imacale pu'ují Tupana nacú.