8
E caja Ohueja I'irí ca'arí caja penaje ripapi papera naquiyá. Rica'acá ricá ejomi, mamejeru huani ri'imacá je'echú chu pe'iyojé camú jená quetánaja. Quéchami nomaca iyamá cuhuá'ata quele Tupana hua'atéjena, je'echú churuna. Tupana jimaje tára'ajeño ne'emacá. E apú a'arí najló pajluhuano, pajluhuano que luhuiluhuí caje.
Apú Tupana hua'atéjeri i'imari re. Ra'acuná i'imari ricapi, oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Ricá chojé naca'á a'ahuaná icá, pu'umé jamarí. Tupana le'ejena ina'uqué pura'añó Tupana hua'até. Napuráca'alo hua'ató riyá'ata ricá mesa nacojé, Tupana jimaje ritára'o. Isa jácho'oro Tupana hua'ateje yáte'ela chiyá, hua'até que caja ina'uqué puráca'alo jácho'oco. Tupana hua'até pura'acano nacú ne'emá. E Tupana hua'ateje ña'arí quera'atani mesa naquiyá, rimano'otácaloje a'ahuaná icá a'acunami raú penaje. Quéchami rica'acá ricá je'echú chiyá ají que eja'ahuá nacojé. Raú cajrú pichaní majáca'aco, cajrú caja rimejé i'imacá, cajrú pichaní camaré patacá, eja'ahuá ña'acaró caja raú.
Luhuiluhuí yucuna marí:
E caja iyamá cuhuá'ata quele Tupana hua'atéjena, je'echú churuna, i'imaño re. Iyamá cuhuá'ata quele caja luhuiluhuí caje i'imari nacapi. Caja lamá'ataquejami que ne'emacá, napho'ocáloje richojé penaje.
Pajluhuaja nanaquiyana apho'orí riluhuiluhuine caje chojé. Raú juni taca'átacanami, quera'atani, jirá hua'até ja'aró je'echú chiyá eja'ahuá nacojé. Raú cajrú eja'ahuá lucúna'aco. A'ahuaná, jimichi, caje macá cára'ataro. Pe'iyó ja'apejeja eja'ahuá naquiyana capichaco raú. Quéchami apú Tupana hua'ateje, iyamá la'acá, apho'orí piño riluhuiluhuine caje chojé. Raú ipuré caje cára'aco amácanami ja'aró juni jalomi acojé. Raú pe'iyó ja'apejeja yuriro jirá que. Pe'iyó ja'apejeja caja juni jalomi yajné capichaño raú. Ñaqueja caja pe'iyó ja'apejé huapuru, racú i'imacare, apichaco raú.
10 Ejomi apú Tupana hua'ateje, hueji quele la'acá, apho'orí piño riluhuiluhuire chojé. Raú ihuijí cajruni huani ja'aró je'echú chiyá majó. Jepé lucúna'aqueja que ra'acó junápeje. Raú rapichata ajopana, ajopana que le'ejé juni. Rapichata juni, mutú caje hua'ató. Pe'iyó ja'apejé piyuque juni naquiyana apichaco raú. 11 Ricá ihuijí ja'acaro ií i'imari Ipisini. Pe'iyó ja'apejé piyuque juni naquiyana la'aró ipisí raú. Cajrú ina'uqué taca'acá rinaquiyana i'iracana aú, ipisini ri'imacale. 12 Rejomi apú Tupana hua'ateje, pa'u que la'acá, apho'orí piño riluhuiluhuine chojé. Raú camú, queri hua'até naquiyana apicharo pe'iyó ja'apejé. Ñaqué caja ihuijina naquiyana apichaco pe'iyó ja'apejeja caja. Ñaquele ricamaré patarí ra'apejeja rapichaco loco'opánija. Ricamaré i'imari pe'iyó ja'apejeja hue'echú, ñaqué caja lapí le'ejé i'imacá.
13 Ejomi nuyacá'o je'echú chojé, amari perí caje ajaca yenuhua huani. Caphí huani rimacá: “Chapú huani, chapú huani. Re caja jo'ó hueji quele Tupana hua'atéjena yuriño. Apho'ojeño naluhuiluhuine chojé. Naqueño'ojica richojé apó'ocana, ejéchami chapú huani ri'imajica ina'uqué eja'ahuá chu i'imacáñojlo.”