12
Nin gɨptɨmnin naŋ Piŋkop do paret aŋ ɨmneŋ
+Yaŋdo, not kabɨno, nak Piŋkop dakon bupmɨni madepsi uŋun do nandaŋek gen tebai yaŋ dayɨsat. Ji kalugɨ sigɨn egek gɨptɨmji naŋ Piŋkop do paret aŋ ɨmni. Yaŋ aŋek telagɨ egek aŋpak Piŋkop da galak tosok uŋun baŋ aŋek egɨpni. Ji yaŋ ani kaŋ, Piŋkop bamɨsi gawak ɨmdaŋ. Ji mɨktɨm amɨn da tɨlagon dɨma egɨpni. Ji yum kaŋakwa Piŋkop da nandak nandakji paŋkaluk aban aŋpakji kɨsi kalugɨsak. Yaŋ ani kaŋ, Piŋkop dakon galaktokni tagɨ nandaba pɨsokdɨsak. Aŋek aŋpak tagɨsi gat, ae aŋpak Piŋkop da si galak tosok gat, ae aŋpak gwaljɨgɨ mɨnisi uŋun tagɨ nandaba pɨsokdɨsak.
Piŋkop da pi kokwinɨk nimɨsak uŋun tagɨsi aneŋ
+Piŋkop da nak do aŋpak tagɨsi aŋ namɨŋek pi namgut, do ji kaloŋ kaloŋ yaŋ dayɨsat. Ji dɨsi do dɨma nandaba wɨgɨsak. Piŋkop da nandaŋ gadat damɨsak uŋun da arɨpmon aŋpakji kokwinɨgek dɨsi do “nin niaŋen amɨn?” yaŋ do nandani. +Nin nandamaŋ, gɨptɨmnin kaloŋɨ mani dɨwatni morapmɨ, ae pini kaloŋɨ dɨma aŋ. Yaŋgɨn, nin mɨŋat amɨnyo morapmɨ mani nin Kristokon gɨptɨm kaloŋɨ agɨmaŋ. Ae nin kɨsi gɨptɨm kaloŋɨ dakon dɨwatni da ekwamaŋ.
+Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek but galak do pi ŋwakŋwat ŋwakŋwat nimgut. Do amɨn kɨnda kombɨ gen yosak do pi ɨmgut kaŋ, nandaŋ gadatni taŋ ɨmɨsak uŋun da arɨpmon kombɨ gen yosak. Amɨn kɨnda paŋmuwukbi paŋpulugosak do pi ɨmgut kaŋ, tagɨsi paŋpulugosak. Ae amɨn kɨnda yoyɨŋdet pi ɨmgut kaŋ, yoyɨŋdet pi aŋ kɨmotjak. Ae amɨn kɨnda amɨn but paŋteban ak pi ɨmgut kaŋ, amɨn but paŋteban ak pi uŋun aŋ kɨmotjak. Ae amɨn kɨnda wadak wadak amɨn paŋpulugosak do pi ɨmgut kaŋ, yo morapmɨ yomjak. Ae amɨn kɨnda kɨla amɨn pi ɨmgut kaŋ, kɨla amɨn pi uŋun do tapmɨmni kɨsi paregek asak. Ae amɨn kɨnda amɨn do bupmɨ nandaŋek paŋpulugok pi ɨmgut kaŋ, kɨsɨk kɨsɨgon da paŋpulugosak.
Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ
Ji amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni, topmon da dɨma ani. Ji aŋpak yokwi do nandaba yokwisi asak. Aŋek aŋpak tagɨ baŋ pabɨdaŋ kɨmotni. 10  +Ji dɨsi dakon notji do but dasi galaktaŋ yomaŋ uŋudeŋ gɨn Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo do but dasi galak taŋ yomni. Aŋek dɨsi do nandaba niaŋ wɨgɨsak uŋun si yapmaŋek notji do madepsi nandaba wukwan yomɨŋ yomɨŋ ani. 11 Ji kurak togɨ mɨni pisi aŋ kɨmotni. Butjikon Telagɨ Wup da kɨndap da yaŋ soŋek paŋtagap aban Amɨn Tagɨ dakon pi aŋ kɨmotni. 12  +Ji nandaŋ teban taŋek Amɨn Tagɨ da yo tagɨsi aŋ damjak do jomjom aŋ, do kɨsɨk kɨsɨk aŋek egɨpni. Ae jɨgɨ noman taŋ daba kaŋ, butji yaworɨ taŋakwa tebaisi atni. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsit aŋ kɨmotni. 13  +Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo yo do wadak wadak aba kaŋ paŋpulugoni. Ae amɨn kokup ŋwakŋwarɨkon da apba kɨlani aŋek paŋpulugoni.
14  +Amɨn da yokwi aŋdamni kaŋ, Piŋkop da yo tagɨsi aŋyomjak do bɨsit iyɨni. Paŋupbal asak do bɨsit dɨma iyɨni. 15 Ji kɨsɨk kɨsɨk aŋ amɨn gat kɨsɨk kɨsɨk ani, ae kunam takgaŋ amɨn gat kunam tatni. 16  +Ji kaloŋ kaloŋ but kaloŋon da egɨpni. Dɨsi do nandaba dɨma wɨgɨsak. Aŋek amɨn pɨŋbi ekwaŋ gat egɨp do dɨma kurak toni. Ji man pawɨgɨk dɨma ani.
17  +Amɨn da yokwi aŋ daba kaŋ, kobogɨ do yokwi dɨma aŋ yomni. Mɨŋat amɨnyo da dabɨlon ji aŋpak tagɨsi baŋgɨn aŋakwa dandani. 18 Ji gat but kaloŋ egɨp do nandaŋ kaŋ, amɨn morap kɨsi gat but kaloŋon da egɨp do pi madepsi ani.
19  +Not kabɨno, amɨn da yokwi aŋ damni kaŋ, yokwi kobogɨ dɨma aŋ yomni. Piŋkop da butjap nandaŋ yomjak do bɨkbɨk ɨmni. Nido Piŋkop gen papiakon Amɨn Tagɨ da yaŋ yosok:
“Kobogɨ yomyom uŋun nak dakon pi.
Yo yokwi awit dakon kobogɨ nak da naga yomdɨsat.”
20  +Do ji kobogɨ dɨmasi yomni. Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Uwalgo jap do aban kaŋ, jap ɨbi.
Ae pakbi do aban kaŋ, pakbi ɨbi.
Yaŋ abi kaŋ, aŋpak yokwini do nandaŋek mayagɨ pakdɨsak.”
21 Ji yum kaŋakwa yokwi da dɨma pabɨŋ depjak. Aŋpak tagɨsi baŋ aŋek yokwi pabɨŋ yopni.
+ 12:1 Ro 6.11,13; 1Pi 2.5 + 12:3 1Ko 12.11; Ep 4.7; Pil 2.3 + 12:4 1Ko 12.12,27 + 12:6 1Ko 12.4-11; 1Pi 4.10-11 + 12:10 1Pi 1.22 + 12:12 1Tes 5.16-18 + 12:13 Ibr 13.2 + 12:14 Mt 5.44; 1Ko 4.12 + 12:16 YT 3.7 + 12:17 1Tes 5.15 + 12:19 GT 32.35; Mt 5.39 + 12:20 YT 25.21-22; Mt 5.44