13
Nin gapman da yoŋgamgwan egɨpneŋ
+Amɨn morap nin gapman dakon pi amɨn da yoŋgamgwan egɨpneŋ, nido gapman kɨnda iyɨ dɨma noman tagɨt. Kɨsi morap Piŋkop da paŋalon agɨt. Yaŋdo, amɨn kɨnda gapman dakon pi amɨn dakon gen pabɨŋ yopmaŋdak kaŋ, uŋun amɨn Piŋkop da amɨn manjɨŋek pikon yopgut uŋun baŋ kwen wɨgɨk aŋ yomɨsak. Yaŋ ani amɨn kwen wɨgɨk awit dakon kobogɨ do yo yokwisi tɨmɨtdaŋ. +Nandani, gapman dakon pi amɨn uŋun amɨn kɨlegɨ ekwaŋ uŋun paŋpasol ak do dɨma ekwaŋ. Uŋun amɨn aŋpak yokwi aŋ uŋun paŋpasol ak do ekwaŋ. Do ji gapman do pasol pasol dɨma ak do nandaŋ kaŋ, aŋpak tagɨsi baŋgɨn aŋakwa gapman da manji pawɨgɨsak. Gapman uŋun Piŋkop dakon oman amɨn. Uŋun ji paŋpulugaŋba tagɨsi egɨpni do ekwaŋ. Mani ji yokwi ani kaŋ, sisi pasolni, nido emat agak sɨba ɨsal dɨma abɨdoŋ. Uŋun da amɨn yokwi aba Piŋkop da japmɨ nandaŋek kobogɨ yom do nandɨsak amɨn uŋun kobogɨ yom do ekwaŋ. Yaŋdo, nin gapman da kobogɨ yokwi aŋnimdɨsak uŋun do pasalek geni guramɨtneŋ. Ae uŋun gɨn dɨma, butningwan da suŋ kɨnda dɨma aŋek kɨlegɨsi ekwamaŋ yaŋsi nandaneŋ do aŋek geni guramɨtneŋ.
+Mibɨlɨ yaŋ do ji gapman do takis yomaŋ, nido gapman dakon pi amɨn uŋun Piŋkop dakon oman amɨni ekwaŋ, ae uŋun toktogɨsi pini aŋkɨmokgoŋ. Amɨnon goman morap agɨl uŋun sopbi. Takis mibɨlɨ mibɨlɨ yopyopmɨ uŋun yopni. Ae kɨla amɨn mibɨlɨ mibɨlɨ morap do gawak yomɨŋek man madep yomni.
Nin amɨn morap do but dasi galak taŋ yomneŋ
+Jikon gomanji kɨnda dɨ taŋ daban. Gomanji kaloŋɨ kɨndagɨn tagɨt da tosok uŋun ji da arɨpmɨ dɨma sopsopmɨ. Goman uŋun amɨn do but dasi galak taŋ yomni. Nido amɨn kɨnda amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun gen teban yol kɨmokdok. +Gen teban da yaŋ yosok:
“Yumabi dɨma ani.
Amɨn dɨma dapba kɨmotni.
Kabo dɨma noni.
Ae pɨndak galaktok dɨma ani.”
On gen teban gat ae gen teban dɨwarɨ toŋ uŋun gen teban kaloŋɨ kɨnda dagɨn kɨsi tɨmɨkdak. Gen teban uŋun yaŋ:
“Gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi.”
10  +Amɨn kɨnda amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun amɨn amɨn do aŋpak yokwi dɨma aŋyomɨsak. Yaŋdo, amɨn kɨnda amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun gen teban yol kɨmokdok.
Nin aŋpak kɨlegɨsi baŋ aneŋ
11  +Ji yaŋ aŋek egɨpni, nido on bɨsap ekwamaŋ uŋun dɨsi nandaŋ. Abɨsok uŋun dɨpmɨnon da pɨdot pɨdot bɨsap, nido Piŋkop da nin abɨŋ tɨmɨtdɨsak dakon bɨsap kɨlɨ uŋun kwaŋ tosok. Kalɨp Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgumaŋ bɨsapmon uŋun bɨsap dubagɨkon tagɨt, mani abɨsok kɨlɨ kapmat tosok. 12  +Pɨlɨn kɨlɨ uŋunjok mudokdɨsak, aŋakwan wɨsa yo kɨsi kɨlɨ uŋunjok dagokdɨsak. Yaŋdo, nin pɨlɨn tuk dakon aŋpak yokwi morap yopmaŋek teŋteŋɨ dakon yo baŋ pasɨk yaŋ paneŋ. 13  +Nin amɨn da gɨldaron akwaŋ uŋudeŋ aŋpak kɨlegɨsi baŋ aŋek egɨpneŋ. Nin jap pakbiyo madep aŋek pakbi teban naŋek but upbal aŋek dɨma egɨpneŋ. Ae yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ gat, ae aŋpak ɨŋani mibɨlɨ mibɨlɨ gat dɨma aneŋ. Ae gen emat gat, ae pɨndak galaktok gat dɨma aneŋ. 14  +Ji Amɨn Tagɨ Yesu Kristo ɨmal naŋ yaŋ pani. Ae but kalɨp dakon galaktok yol do nandak nandak dɨma ani.
+ 13:1 YT 8.15; Tit 3.1 + 13:3 1Pi 2.13-14 + 13:6 Mt 22.21 + 13:8 Mt 22.39-40; Jem 2.8 + 13:9 TP 20.13-15,17; GT 5.17-19,21 + 13:10 1Ko 13.4-7 + 13:11 Ep 5.14; 1Tes 5.6-7 + 13:12 1Jn 2.8 + 13:13 Lk 21.34; Ep 5.18 + 13:14 Ep 5.11