14
Nin amɨn dakon aŋpak kokwin dɨma aneŋ
+Amɨn kɨnda nandaŋ gadat asak, mani nandaŋ gadatni dɨma teban tagɨt kaŋ, uŋuden amɨn kokwin dɨma aŋek but dasi abɨdoni. Mani uŋun gat aŋpak dɨwarɨ agagɨ bo dɨma agagɨ uŋun do ji gen emat dɨma ani. +Amɨn kɨnda uŋun nandaŋ gadatni tebai, do jap morap kɨsi tagɨ nosok. Mani amɨn kɨnda uŋun nandaŋ gadatni tebai dɨma, do bɨt kɨlapyo dɨma nosok. +Do jap morap kɨsi tagɨ nosok amɨn uŋun bɨt kɨlapyo dɨma nosok amɨn do nandaba yokwi tok dɨma asak. Ae bɨt kɨlapyo dɨma nosok amɨn da jap morap kɨsi nosok amɨn do yokwi asak yaŋ dɨma nandɨsak. Nido Piŋkop da uŋun amɨnyo kɨsi kɨlɨ abɨdagɨt. +Gak namɨn da amɨn kɨnda dakon oman amɨni dakon aŋpakni kokwin asal? Pi tagɨ asak bo ae yokwi asak, uŋun amɨn tagɨni dagɨn yogogɨ. Mani uŋun tebai tagɨ atjak, nido Amɨn Tagɨni da iyɨ aŋteban aŋakwan tebaisi atjak.
+Amɨn kɨnda gɨldat kɨnda do uŋun gɨldat telagɨsi yaŋ nandaŋek uŋun gɨldat da gɨldat dɨwarɨ yapmaŋdak yaŋ nandɨsak. Ae amɨn kɨnda da gɨldat morap kɨsi arɨp gɨn yaŋ nandɨsak. Amɨn kaloŋ kaloŋ uŋun butnikon da ni nandak nandak naŋ abɨdosok uŋun tebai abɨdaŋek atjak. Amɨn kɨnda gɨldat kɨnda naŋ tɨlak aŋek uŋun gɨldaron Piŋkop gawak ɨmɨsak kaŋ, uŋun Amɨn Tagɨ do nandaŋek asak. Ae jap morap kɨsi nosok amɨn, uŋun Amɨn Tagɨ do nandaŋek nosok, nido Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek nosok. Ae bɨt kɨlapyo dɨma nosok amɨn, uŋun Amɨn Tagɨ do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek nosok. Nandani. Ninon amɨn kɨnda iyɨ dogɨn dɨma egɨsak, ae kɨmot ak do iyɨ dogɨn dɨma kɨmokdok. +Nin kalugɨ ekwamaŋ kaŋ, Amɨn Tagɨ man madep ɨm do ekwamaŋ. Ae nin kɨmotneŋ kaŋ, Amɨn Tagɨ man madep ɨm do kɨmotdamaŋ. Do kalugɨ egɨpneŋ bo kɨmotneŋ, nin Amɨn Tagɨ dakon gɨn. Kristo uŋun amɨn kɨmakbi ae kalugɨ ekwaŋ uŋun kɨsi dakon Amɨn Tagɨni egɨp do aŋek kɨmakgɨt da ae pɨdagɨt.
10  +Do gak nido notgo dakon aŋpak kokwin asal? Ae nido nandaba yokwi tok aŋ ɨmɨsal? Nandani. Nin kɨsi morap Piŋkop da gen pikon atdamaŋ. 11  +Uŋun do Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Nak Amɨn Tagɨ da bamɨsisi yosot, amɨn kɨsi morap da ŋwakbeŋ aŋnamdaŋ.
Aŋek kɨsi morap da nak do Piŋkop bamɨsi yaŋ yokdaŋ.”
12 Do nin kɨsi kaloŋ kaloŋ aŋpak morap agɨmaŋ dakon mibɨlɨ Piŋkop iyɨkdamaŋ.
Nin notnin yokwikon moni do pi dɨma aneŋ
13 Yaŋdo, nin notnin dakon aŋpak kokwin dɨma aŋ aŋ aneŋ. Nin nandak nandak tagɨsi baŋ paŋek notnin kɨnda yokwikon mosak dakon pi dɨmasi aneŋ. 14  +Amɨn Tagɨ Yesu da nandak nandakno aban pɨsaŋakwan yaŋsi nandako pɨsosok, jap kɨnda nono Piŋkop da nandaban yokwi tosak uŋun dɨma tosok. Mani amɨn kɨnda jap kɨnda dɨma noknogɨ yaŋ nandɨsak kaŋ, dɨmasi nosak, nido jap uŋun do iyɨ dɨma noknogɨ yaŋ nandɨsak. 15  +Notgo da jap kɨnda dɨma noknogɨ yaŋ nandɨsak, uŋun gak da naŋek butni aŋupbal asal kaŋ, gak notgo do but dasi dɨma galak taŋ ɨmɨsal. Kristo uŋun notgo do kɨmakgɨt, do japmon da butni dɨma aŋupbal abi. 16 Gak aŋpak kɨnda do tagɨsi agagɨ yaŋ nandɨsal kaŋ, kaŋ kɨmokgi. Uŋun aŋpak do aŋek notgo aŋupbal abɨ amɨn da aŋpak uŋun do aŋpak yokwi yaŋ dɨ yaŋbam. 17 Nandani, Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun jap pakbiyokon dɨma tosok. Amɨn Kɨla Agakni uŋun aŋpak kɨlegɨ, ae but yawot, ae Telagɨ Wup da kɨsɨk kɨsɨk paŋalon aŋnimɨsak uŋudon tosok. 18 Amɨn kɨnda uŋun aŋpak yolek Kristo dakon pi asak, uŋun Piŋkop da kaŋban tagɨsi aŋakwan amɨn da nandaba wukwan ɨmdaŋ.
19  +Yaŋdo, nin aŋpak but kaloŋ paŋalon asak, ae aŋpak notnin tagɨ paŋteban agagɨ uŋun baŋ yolek aŋ kɨmotneŋ. 20  +Jap dogɨn aŋek Piŋkop da amɨnon pi tagɨsi asak uŋun dɨma aŋupbal ani. Jap morap kɨsi noknogɨ gɨn, mani gak da jap kɨnda naŋaki uŋun do aŋek notgo dakon nandaŋ gadatni wɨtdal kɨsak kaŋ, gak yokwi asal. 21 Gak bɨt kɨlapyo bo wain noki, bo ae yo dɨwarɨ gat aŋapbo notno mosak yaŋ nandɨsal kaŋ, uŋun aŋpak dɨma abi.
22 Nandaŋ gadat aŋek uŋun yo morap do niaŋ nandɨsal uŋun Piŋkop gat jil dakon yo. Amɨn kɨnda yo kɨnda do tagɨsi nandaŋek burɨkon da nak yokwi dɨma asat yaŋ nandɨsak amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak. 23 Mani amɨn kɨnda but bamot aŋek jap kɨnda nosak kaŋ, uŋun gulusuŋ asak, nido nandaŋ gadaron da dɨma nosok. Nandaŋ gadatninon da aŋpak morap amɨn da dɨma agagɨ yaŋ nandaŋek amaŋ, uŋun yokwi amaŋ.
+ 14:1 Ro 15.7 + 14:2 WW 9.3-4 + 14:3 Kol 2.16 + 14:4 Mt 7.1; Jem 4.11-12 + 14:5 Gal 4.10-11 + 14:8 Gal 2.20 + 14:10 2Ko 5.10 + 14:11 Ais 45.23; Pil 2.10-11 + 14:14 Ya 10.15; Tit 1.15 + 14:15 1Ko 8.11-13 + 14:19 Ro 12.18; 15.2 + 14:20 1Ko 8.13