15
Nin Kristo yol kɨmotneŋ
Nandaŋ gadatnin tebai amɨn nin da nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi amɨn paŋpulugoneŋ. Nin nin do gɨn nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk pak do dɨma nandaneŋ. +Nin notnin paŋpulugono kɨsɨk kɨsɨk paŋek nandaŋ gadatni teban toni do pi aneŋ. +Nido Kristo yo kɨsi iyɨ kɨsɨk kɨsɨk pak do dɨma nandagɨt. Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Piŋkop, gak do yaŋba yokwi tok awit uŋun gen da nak yo kɨsi abɨdosok.”
+Gen morap kalɨp Piŋkop gen papiakon mandabi uŋun da nin niyɨŋdetjak do mandawit. Gen uŋun da butnin paŋteban aŋakwan tebaisi agek Piŋkop da abɨŋ tɨmɨtjak uŋun do jomjom aŋek egɨpneŋ.
Piŋkop da nin dɨma alek toneŋ do tapmɨm nimɨŋek butnin paŋteban asak. Uŋun da ji paŋpulugaŋban Yesu Kristo yol kɨmagek but kaloŋsi egɨpni dosi nandɨsat. Aŋek ji Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon Piŋkopni ae Datni uŋun but kaloŋ ae gen kaloŋon da mani aŋkɨsini do nandaŋek bɨsit asat.
Kristo da Juda amɨn gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat kɨsi paŋpulugagɨt
+Kristo da but dasi nandaŋek ji tɨmɨkgɨt, do jiyo yaŋ gɨn notji but dasi tɨmɨk tɨmɨk ani. Yaŋ aŋek Piŋkop man madep ɨmni. +Ji yaŋ ani, nido nak yaŋ dayɨsat, Kristo uŋun Juda amɨn dakon oman amɨni dagagɨt. Aŋek Piŋkop uŋun gen bamɨ yogok amɨn yaŋ yolɨk do aŋek babɨkni do yaŋ teban tok aŋ yomgut uŋun arɨpmɨsi agɨt. +Yaŋ aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da Piŋkop dakon bupmɨni do nandaŋek mani aŋkɨsini do nandagɨt. Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Yaŋdo, nak Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon mango yaŋ aŋkɨsikeŋ.
Aŋek gak dakon man awɨgɨk do kap yokeŋ.”
10  +Ae Piŋkop gen kɨnda da yaŋ yosok:
“Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ ji Piŋkop dakon amɨn kabɨ gat but galaksi nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk ani.”
11  +Ae tɨmɨ kɨndakon yaŋ yosok:
“Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ ji Amɨn Tagɨ aŋkɨsini.
Mɨŋat amɨn morapyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ ji mani aŋkɨsini.”
12  +Ae Aisaia yo kɨsi da yaŋ yagɨt:
“Jesi da kabɨkon da gugɨ kɨnda wɨkdɨsak.
Uŋun da mɨŋat amɨnyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ kɨlani akdɨsak.
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da uŋun amɨn da paŋpulugosak do nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek egɨpdaŋ.”
13 Yo tagɨsi tɨmɨtneŋ do jomjom amaŋ uŋun Piŋkop da uŋun nim do yaŋ teban tok agɨt. Egɨp egɨpji uŋudon tosok yaŋsi nandaŋ ɨmɨŋakwa uŋun da kɨsɨk kɨsɨk ae but yawot daban butjikon tugosak, ae Telagɨ Wup da tapmɨmon yo tagɨsi dam do yaŋ teban tok agɨt uŋun tɨmɨtdamaŋ yaŋsi nandani dosi nandɨsat.
Pol da iyɨ pi agɨt uŋun do yagɨt, ae Rom amɨn do gɨldatni tagɨ yomgut
(Kɨlapmɨ 15.14–16.27)
Pol da iyɨ pi agɨt do but galaksi nandagɨt
14 Not kabɨno, ji bɨsapmɨ bɨsapmɨ aŋpak tagɨsi baŋgɨn aŋ yaŋsi nandaŋ damɨsat. Ae nandak nandak arɨpmɨ tɨmɨkgwit, do notji yoyɨŋdet tagɨ aŋ aŋ ani. 15 Mani nak butji pabo pɨsaŋakwa gen dɨwarɨ aesi nandani do gen dɨwarɨ tebaisi baŋ mandaŋ damɨsat. Nido Piŋkop da nandaŋ yawok namɨŋek 16  +nak Yesu Kristo dakon pi amɨni egek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon pi abeŋ do nak manjɨgɨt. Nak uŋun pi aŋek Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok aŋek mukwa sogok amɨn kɨnda da yaŋ egɨsat. Egek nak Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ baŋ Piŋkop da paret si galak tosok yombem kɨnda naŋ Piŋkop do ɨmɨsat. Ɨmɨŋapbo Telagɨ Wup da paŋtelak asak.
17 Yaŋdo, nak Yesu Kristokon gadako Piŋkop dakon pi agɨmak uŋun do butgalaksi nandɨsat. 18 Nak yo kɨnda do dɨma yokdɨsat. Kristo da tapmɨm namɨŋakwan Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon pi aŋapbo but tobɨl aŋek Piŋkop gen guramɨkgwit uŋun dogɨn yokeŋ. Nak gen yagɨm ae pi agɨm, 19 ae Telagɨ Wup da tapmɨmon wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ agɨm. Yaŋ aŋapbo pɨndagek but tobɨl awit. Nak Jerusalem da wasaŋek Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi dakon gen morap yaŋ teŋteŋaŋapbo Ilirikum Provinskon kɨgɨt. 20  +Nak Kristo dakon man dɨma nandaŋ amɨn kabɨkon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok abeŋ dosi nandagɨm da nandaŋ egɨsat. Nak amɨn da gwak kɨlɨ mawiron yut ak do dɨma galak tosot. 21  +Piŋkop gen papia da yosok uŋudeŋ akdosi nandɨsat. Uŋun yaŋ yosok:
“Amɨn gen bini dɨma yoyɨwit amɨn da uŋun kokdaŋ, ae gen bini dɨma nandawit amɨn da nandaŋ pɨsokdaŋ.”
22  +Pi uŋun da bɨsap morapmɨ nak abɨsɨŋakwan ji abɨŋ dandakeŋ dakon bɨsap mɨni.
Pol da Rom amɨn pɨndagek Spen kɨk do nandagɨt
23 Mani ɨdon amɨn da Kristo dakon gen bin kɨlɨ nandawit, do nak ɨdon pino mɨni, ae bɨlak morapmɨ nak ji dandak do si nandagɨm da nandɨsat. 24 Yaŋdo, nak Spen mɨktɨmon kɨkeŋ bɨsapmon obɨŋ ji dandaŋek don kɨkeŋ dosi nandɨsat. Nak ji gat bɨsap pɨsɨpmɨsok egɨpneŋ uŋun da kɨsɨk kɨsɨk namɨŋakwan uŋun da kwenon aŋpulugaŋba Spen kɨkeŋ do galak tosot.
25  +Mani abɨsok nak Jerusalem kɨŋek telagɨ paŋmuwukbi kabɨ paŋpulugokeŋ. 26  +Paŋmuwukbi Masadonia ae Akaia provins bamoron ekwaŋ uŋun da Jerusalem telagɨ paŋmuwukbi kabɨkon wadak wadak amɨn ekwaŋ uŋun paŋpulugok do tagɨsi nandaŋek moneŋ paŋmuwukgwit. 27  +Uŋun ak do tagɨsi nandawit, nido gomani Juda amɨnon tosok uŋun sopsopmɨ. Juda amɨn da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Piŋkop dakon yo tagɨsi aŋabɨŋ yomgwit, do Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da Juda amɨn do gɨptɨm dakon yo tagɨsi dɨ paŋpulugoni kaŋ tagɨsi.
28 Nak Jerusalem amɨn do moneŋ yomyom pi abo dagaŋakwan Spen kɨk do obɨŋek ji dandakeŋ. 29  +Ae nak nandɨsat, jikon opbeŋ bɨsapmon Kristo dakon gɨsamni nagon madepsi tugaŋ naban uŋun da ji tagɨsi paŋpulugokdɨsak.
30  +Not kabɨ, Amɨn Tagɨ Yesu Kristo do nandaŋek, ae Telagɨ Wup da amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak paŋalon asak, uŋun do kɨsi nandaŋek nagon saŋbeŋba Piŋkop do bɨsit aŋ kɨmotneŋsi. 31 Bɨsit aba Judia mɨktɨmon nandaŋ gadat dɨma aŋ amɨn da nak dɨma abɨdoni. Ae bɨsit aba telagɨ paŋmuwukbi Jerusalem ekwaŋ uŋun da nak da paŋpulugok do pi asat uŋun do galagɨsi nandani. 32 Yaŋ kaŋ Piŋkop da galak tosagon nak kɨsɨk kɨsɨgon da jikon opbo kɨsin da tapmɨm paneŋ.
33 Piŋkop dakon but yawotni ji kɨsikon tosak do bɨsit asat. Uŋun asi.
+ 15:2 1Ko 10.24,33 + 15:3 Kap 69.9 + 15:4 2Ti 3.16 + 15:7 Ro 14.1 + 15:8 Mt 15.24 + 15:9 Kap 18.49; Ya 3.25 + 15:10 GT 32.43 + 15:11 Kap 117.1 + 15:12 Ais 11.10; PA 5.5 + 15:16 Ro 1.5; 11.13 + 15:20 2Ko 10.15-16 + 15:21 Ais 52.15 + 15:22 Ro 1.13 + 15:25 1Ko 16.1-4 + 15:26 Ya 24.17; 1Ko 16.1; 2Ko 8.1; 9.2,12 + 15:27 1Ko 9.11 + 15:29 Ro 1.11 + 15:30 2Ko 1.11; Kol 4.3; 2Tes 3.1