Ri carta xutzꞌibꞌaj ri Pablo che riglesia kꞌo Colosas
1
Ri Pablo kuya pan rutzil kiwach ri hermanos e kꞌo Colosas
Riꞌin in Pablo in taqoꞌn re ri Qanimajawal Jesucristo; e ri Dios intaqayom re ma e xraj riꞌ chwe. Junam rukꞌ ri hermano Timoteo, kaqataq bꞌi wa carta che alaq ri kꞌo alaq pa ri tinamit Colosas, ri kꞌo alaq puqꞌabꞌ ri Cristo y tikil alaq chi utz chupa rubꞌiꞌ. Kꞌulu kꞌu alaq ri unimal rutzil kꞌuꞌxaj y ri utzil chomal re ri Qaqaw Dios y re ri Qanimajawal Jesucristo.
Ri Pablo kuꞌan orar pakiwi ri hermanos e kꞌo Colosas
Echiriꞌ kaqaꞌan orar pawiꞌ alaq, xaqi kojtioxin kꞌu chwach ri Dios, Ruqaw ri Qanimajawal Jesucristo. Ma riꞌoj qatom puwi ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo y puwi ri rutzil kꞌuꞌx alaq kukꞌ konoje ri kikojom rubꞌiꞌ. Jekꞌulaꞌ ꞌanom alaq ma ralaq e kubꞌam pan kꞌuꞌx alaq che ukꞌulik ri ukꞌolom ri Dios che alaq chilaꞌ chikaj; yey waꞌ etaꞌam alaq ruma ri saqil Utzilaj Tzij tom chi alaq. Ekꞌu waꞌ wa Utzilaj Tzij xtzijox che alaq, e katajin utzijoxik che ronoje ruwachulew. Yey kꞌiyarinaq kiwach ri kekojow re y lik kꞌo kutiqoj che ri kibꞌinik kisilabꞌik taq ri tikawex. Y jelaꞌ uꞌanom chixoꞌlibꞌal ralaq chwi lo echiriꞌ xta alaq puwi ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios y xkꞌul alaq waꞌ paqatzij wi. Jelaꞌ rutzijoxik xuꞌan ri Epafras che alaq. Rire e jun qachbꞌiꞌil na loqꞌ ta kꞌax kanaꞌw re yey e jun utzilaj aj chak re ri Cristo kꞌo chiwach alaq. Rire utzijom chiqe puwi ri rutzil kꞌuꞌx alaq, ri uyaꞌom ri Ruxlabꞌixel ri Dios pa animaꞌ alaq.
Ekꞌu uwariꞌche, chwi lo echiriꞌ xqata waꞌ, e laꞌ na oj uxlaninaq ta che kaqaꞌan orar pawiꞌ alaq chaꞌ ri Dios kuqꞌalajisaj che alaq janipa ri karaj Rire kaꞌan alaq y chaꞌ kamaj alaq usukꞌ ronoje taq ri saqil naꞌoj petinaq rukꞌ ri Ruxlabꞌixel. 10 Y jekꞌulaꞌ kabꞌin alaq jusukꞌ pachaꞌ ri taqal chike ri e ralkꞌoꞌal ri Dios y kaꞌan kꞌu alaq janipa ri karaj ri Dios chaꞌ kꞌo kutiqoj ri utzilaj chak kaꞌan alaq y jelaꞌ kakꞌojiꞌ más naꞌoj alaq che retaꞌmaxik uwach ri Dios. 11 Kaqatzꞌonoj kꞌu che ri Dios chuyaꞌa chuqꞌabꞌ alaq e chirij runimal uchuqꞌabꞌ Rire chaꞌ kachꞌij alaq uchuqꞌabꞌ ri kikꞌowibꞌej alaq rukꞌ unimal kꞌuꞌxaj y chaꞌ rukꞌ unimal kiꞌkotemal 12 katioxin kꞌu alaq chwach ri Qaqaw, ma e Rire xꞌanaw chiqe riꞌoj utz kaqakꞌul janipa rubꞌiꞌtisim chike rutinamit e kꞌo pa ri Qꞌijsaq. 13 Ri Dios xojresaj chupa ruchuqꞌabꞌ ri qꞌequꞌmalil y xojuqꞌatisaj chupa rutaqanik Rukꞌajol, ri lik kꞌax kunaꞌo. 14 Rukꞌ kꞌu riꞌ ri Cristo kꞌo qakolobꞌetajik y kꞌo kuybꞌal qamak ruma rukikꞌel xturuwik.
Ruma ri Cristo kojkꞌojiꞌ chi utzil chomal chwach ri Dios
15 Tobꞌ na jinta junoq iliyom uwach ri Dios, pero ri Cristo e kakꞌutubꞌen uwach. Yey ri Cristo xex chi kꞌo wi echiriꞌ xwinaqir ronoje ri kꞌo che ruwachulew. 16 Ruma kꞌu ri Cristo, ri Dios xuꞌan ronoje taq ri kꞌolik: taq ri e kꞌo chilaꞌ chikaj y ri e kꞌo che ruwachulew, taq ri kilitaj uwach y ri na kilitaj ta uwach; ri e taqanelabꞌ y ri e aj qꞌatal tzij, tobꞌ ne ri ángeles, ri kꞌo kiwach y ri kꞌo kichuqꞌabꞌ. Ronoje taq kꞌu riꞌ ri kꞌolik, xꞌan ruma ri Cristo yey e re yakbꞌal uqꞌij Rire.
17 Ri Cristo xex chi kꞌo wi chwa ronoje taq ri kꞌolik y Rire e chapayom re ronoje taq waꞌ. 18 Ri Cristo e ujolom riglesia. E Rire ri nabꞌe che ronoje taq ri kꞌolik y ri nabꞌe xkꞌastaj lo chikixoꞌl ri ekaminaq, chaꞌ e Rire ri lik kꞌo uwach chwa taq ronoje ri kꞌolik. 19 Ma lik e xukꞌul ukꞌuꞌx riꞌ ri Dios ri kakꞌojiꞌ ronoje rukꞌuꞌxibꞌal Rire rukꞌ ri Cristo. 20 Ruma kꞌu ri Cristo, ri Dios xuꞌano chaꞌ ronoje taq ri kꞌolik kakꞌojiꞌ tanchi puqꞌabꞌ Rire, waꞌ e taq ri kꞌo che ruwachulew y taq ri kꞌo chilaꞌ chikaj, y jekꞌulaꞌ konoje kekꞌojiꞌ chi utzil chomal chwach Rire ruma rukikꞌel ri Cristo xturuw chwa ri cruz.
21 Ekꞌu ralaq rojertan na alaq ta utinamit ri Dios y alaq ne aj retzelal kꞌuꞌx chirij ri Dios ruma na chom ta ri naꞌoj alaq y ruma taq ri na utz taj xꞌan alaq. Noꞌj woꞌora ri Dios uyaꞌom alaq chi utzil chomal chwach Rire. 22 Xuꞌan kꞌu waꞌ ruma rukamik ri Cristo chaꞌ jelaꞌ kuꞌana alaq jusukꞌ, na jinta kꞌana mak alaq y na jinta katzꞌaqaw chiꞌ alaq chwach Rire. 23 Ruma waꞌ lik chirajawaxik wi kachuqꞌubꞌej ibꞌ alaq y katikiꞌ alaq chi utz chupa ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios. Yey moqꞌotaj kꞌu alaq royꞌexik ri kubꞌam pan kꞌuꞌx alaq che, waꞌ e janipa ri bꞌiꞌtisim chupa ri Utzilaj Tzij tom chi alaq. Waꞌ wa Utzilaj Tzij e ri katajin utzijoxik pa taq ronoje luwar che ruwachulew. Yey riꞌin Pablo, yaꞌtal chwe kantzijoj waꞌ.
Ruchak ri Pablo pa taq ri tinamit che ruwachulew
24 Ekꞌu riꞌin woꞌora lik kinkiꞌkot che taq ri kꞌaxkꞌobꞌik kantijo we rukꞌ waꞌ kantoꞌ alaq. Jekꞌulaꞌ e kantzꞌaqatisaj chwi ri nucuerpo janipa ri kꞌaxkꞌolil yaꞌtal chwe ruma in re ri Cristo, yey wa kankꞌulumaj e toꞌbꞌal che riglesia, rucuerpo Rire. 25 Xinuꞌan jun aj chak re Rire chaꞌ kantoꞌ riglesia, ma e ri Dios uyaꞌom chwe kantzijoj pa tzꞌaqat wi ri Utzilaj Tzij chiwach ralaq ri na alaq ta aj judiꞌabꞌ. 26 Lik ojertan lo riꞌ na qꞌalajisam ta waꞌ chikiwach ri tikawex, noꞌj kꞌu woꞌora ri Dios e xuqꞌalajisaj waꞌ chike ri e re Rire. 27 Chike kꞌu rike, ri Dios lik xraj kuqꞌalajisaj ri unimal chomalil uchꞌobꞌom loq kuya chike taq ri tinamit na e ta aj judiꞌabꞌ; waꞌ e ri kajeqiꞌ ri Cristo pa animaꞌ ralaq, y ruma kꞌu riꞌ lik kubꞌam kꞌuꞌx alaq che ukꞌulik ri chomilaj kꞌaslemal chilaꞌ chikaj.
28 Ekꞌu riꞌoj e kaqatzijoj rubꞌiꞌ ri Cristo pa taq kojꞌek wi. Kebꞌeqapixabꞌaj konoje ri tikawex y kojkꞌutun chikiwach rukꞌ saqil naꞌoj, chaꞌ kebꞌeqaya ri e re ri Cristo chwach ri Dios rukꞌ jun jusukꞌ kibꞌinik kisilabꞌik. 29 Lik kꞌu kantij uqꞌij che uꞌanik waꞌ rukꞌ ronoje nukꞌuꞌx, yey ronoje ri kanꞌano e ruma runimal uchuqꞌabꞌ ri Cristo kꞌo wukꞌ.