2
Kuaj kꞌut ketaꞌmaj alaq, e riꞌin lik kanya wibꞌ che toꞌik alaq, junam kukꞌ ri e kꞌo Laodicea y ri jujun chik kꞌamajaꞌ kaketaꞌmaj nuwach riꞌin, chaꞌ kanimarisax kikꞌuꞌx konoje ri kikojom rubꞌiꞌ ri Cristo, kuꞌana xa jun ri rutzil kikꞌuꞌx chikiwach y keꞌkimaja usukꞌ chi utz ronoje ri saqil naꞌoj qꞌalajisam chi lo ruma ri Qaqaw Dios y ruma ri Cristo. Ma rukꞌ ri Cristo kꞌo wi ronoje rukꞌuꞌxibꞌal ri naꞌoj y ri kajawax umajik.
Kambꞌiꞌij kꞌu waꞌ che alaq chaꞌ na jinta junoq kachꞌakachꞌoꞌn e alaq rukꞌ chꞌaꞌtem lik chakojoꞌ katatajik yey na qatzij taj. Ma tobꞌ riꞌin na in jinta ukꞌ alaq chiwachil, pero pa wanimaꞌ e kannaꞌ riꞌin pachaꞌ in kꞌo ukꞌ alaq. Lik kinkiꞌkotik ma kanwilo junam kachakun alaq yey lik tikil alaq chi utz che ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Cristo.
Ralaq xkoj alaq rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo y xya ibꞌ alaq puqꞌabꞌ; ekꞌu uwariꞌche bꞌina alaq jelaꞌ pachaꞌ ri taqal che junoq ukojom rubꞌiꞌ Rire. Tikibꞌaꞌ kꞌu ibꞌ alaq chi utz rukꞌ ri Cristo y jikibꞌaꞌ ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ Rire chaꞌ jelaꞌ kꞌo kꞌiyibꞌal alaq chwach Rire; e ꞌana alaq jelaꞌ pachaꞌ ri xkꞌut che alaq yey xaqi tioxin alaq chwach ri Dios.
Ri kꞌakꞌ bꞌinik taqal chike ri e re ri Cristo
Lik chajij kꞌu ibꞌ alaq chaꞌ na kasokotaj ta alaq rukꞌ taq naꞌoj na jinta uchak, ri xa noꞌjibꞌal ke ri tikawex re ruwachulew y na e ta kꞌu chirij runaꞌoj ri Cristo. Ma ronoje rukꞌuꞌxibꞌal ri Dios kꞌo rukꞌ ri Cristo, y waꞌ lik xqꞌalajin che rubꞌinik usilabꞌik echiriꞌ xuꞌan tikawex che ruwachulew. 10 Ruma kꞌu waꞌ, yaꞌtal che alaq ronoje ri kajawax che ri bꞌinik silabꞌik alaq ma kꞌo alaq puqꞌabꞌ ri Cristo, ri kataqan pakiwi konoje ri kꞌo kiwach y ri kꞌo kichuqꞌabꞌ. 11 Ruma kꞌu kꞌo alaq puqꞌabꞌ ri Cristo, kꞌo chi ri retalil re circuncisión che ri animaꞌ alaq, tobꞌ waꞌ wa circuncisión na e ta ri kakoj xa ruma juna achi; ma ri keꞌelawi e ri Cristo xresaj alaq puqꞌabꞌ taq ri rayibꞌal re ri tiꞌjil alaq. 12 Ekꞌuchiriꞌ xkꞌul alaq ri bautismo, e pachaꞌ xmuq alaq junam rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo yey xkꞌastaj lo alaq junam rukꞌ Rire; ma xkoj alaq ri Dios rukꞌ ruchuqꞌabꞌ xukꞌastajisaj lo ri Cristo chikixoꞌl ri ekaminaq. 13 Ma ralaq rojertan kaminaq alaq pa mak yey na kojotal tane ri retalil re circuncisión che alaq.* Ri e kꞌo Colosas na kojotal ta ri retalil re circuncisión chike ruma na e ta aj judiꞌabꞌ. Noꞌj kꞌu woꞌora ri Dios xuya kꞌakꞌ kꞌaslemal alaq junam rukꞌ ri Cristo y xukuy ronoje ri mak alaq; 14 xresaj kꞌu ri qꞌatbꞌal tzij uqꞌatom chi paqawiꞌ ruma ri qamak Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij: “Ri Dios xusach uwach ri wuj pa tzꞌibꞌital wi saꞌ taq ri qamak”. y xusach uwach waꞌ ruma rukamik ri Cristo chwa ri cruz. 15 Ruma kꞌu rukamik ri Cristo, ri Dios xuchꞌij kichuqꞌabꞌ taq ri itzel uxlabꞌixel lik kꞌo kiwach y kꞌo kichuqꞌabꞌ, xukꞌaq bꞌi kiqꞌij y xuqꞌalajisaj kꞌut Rire e más kꞌo uchuqꞌabꞌ chikiwa rike.
Qatzukuj taq ri kꞌo chilaꞌ chikaj
16 E uwariꞌche makꞌo machꞌaꞌtibꞌen e alaq xa ruma ri katij alaq o ri kaqum alaq, o ruma ri kaꞌan alaq chupa taq nimaqꞌij, chupa ri jeqebꞌal re taq ri ikꞌ o taq ri qꞌij re uxlanibꞌal. 17 Ma ronoje ne waꞌ xa e ilibꞌal pan re ri katajin loq; noꞌj ri Jun kukꞌutubꞌej uwach pa saqil wi, e ri Cristo. Ri Tzij Pixabꞌ xuya ri Dios chike rutinamit echiriꞌ kꞌamajaꞌ kalax ri Cristo, e kukꞌutubꞌej pan rukꞌunik Rire. 18 Chajij ibꞌ alaq ma kꞌaxtaj ruma junoq na kakꞌul ta alaq ri karaj kuya ri Dios che alaq chilaꞌ chikaj. Maꞌan kꞌu e alaq kukꞌ ri kakiloqꞌnimaj kiqꞌij taq ri ángeles. Ma ri kebꞌanaw waꞌ e lik keꞌek kinaꞌoj puwi ri na kakimaj ta usukꞌ. Lik chakojoꞌ kiꞌanom chꞌutiꞌn che kibꞌ, pero kakiꞌan kꞌu nim che kibꞌ ruma noꞌjibꞌal xa e rike enoꞌjiyom re. 19 Rike na kakaj ta kꞌu kakitaqej ri Cristo. Rire e ujolom riglesia y riglesia e ucuerpo. Ri Cristo e ꞌanayom xa jun chike konoje ri e kꞌo puqꞌabꞌ jelaꞌ pachaꞌ taq ri ubꞌaqil juna cuerpo uchapom ribꞌ rukꞌ taq rigonsiyil y ribꞌochꞌil. Yey e ri Cristo ri kuya che ru iglesia ronoje ri kajawax che chaꞌ utz kakꞌiy rukꞌ ri kꞌiyibꞌal kuya ri Dios.
20 Ma we ralaq xkam alaq rukꞌ ri Cristo,* Col. 2:12; Ro. 6:6-11; Gl. 2:19 waꞌ keꞌelawi na jinta chi alaq chuxeꞌ ri taqanik xa noꞌjital che ruwachulew. Kantzꞌonoj kꞌu che alaq: ¿Chaꞌtaj kꞌa kabꞌin alaq pachaꞌ kebꞌin ri e re ruwachulew y kaya kꞌu ibꞌ alaq puqꞌabꞌ ri taqanik jewaꞌ kubꞌiꞌij: 21 «Machapabꞌej ne waꞌ, matij nenareꞌ y machap ne kꞌenoq»? 22 Ronoje waꞌ wa taqanik xa kinoꞌjibꞌal achijabꞌ y e puwi taq ri na kakowin taj, ri xa kakꞌisik. 23 Waꞌ wa kꞌutunik lik chakojoꞌ e saqil naꞌoj. Yey ri kakitaqej taq wa kꞌutunik e pachaꞌ lik kakiloqꞌnimaj uqꞌij ri Dios rukꞌ waꞌ, pero ri kakiꞌano xa kukꞌ rike kanoꞌjitaj wi. Kakiꞌan pachaꞌ chꞌutiꞌn che kibꞌ ma kakiya pa kꞌaxkꞌobꞌik ri kicuerpos; pero ronoje taq waꞌ na jinta kutiqoj re kuqꞌatej taq ri rayibꞌal re ri kitiꞌjil ri tikawex.

*2:13 Ri e kꞌo Colosas na kojotal ta ri retalil re circuncisión chike ruma na e ta aj judiꞌabꞌ.

2:14 Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij: “Ri Dios xusach uwach ri wuj pa tzꞌibꞌital wi saꞌ taq ri qamak”.

2:17 Ri Tzij Pixabꞌ xuya ri Dios chike rutinamit echiriꞌ kꞌamajaꞌ kalax ri Cristo, e kukꞌutubꞌej pan rukꞌunik Rire.

*2:20 Col. 2:12; Ro. 6:6-11; Gl. 2:19