4
Ekꞌu uwariꞌche hermanos, lik jikibꞌaꞌ kꞌuꞌx alaq chirij ri Qanimajawal. Riꞌin lik kꞌax kannaꞌ alaq y lik kuaj kanwil tanchi wach alaq, ma ralaq e alaq nukiꞌkotemal y alaq ri tojbꞌal re ri nuchak. Lik kꞌo alaq pa wanimaꞌ.
Chirajawaxik kaqayijbꞌaꞌ chiqawach taq ri chꞌaꞌoj kꞌo chiqaxoꞌl
Lik kꞌu kantzꞌonoj ko chike ri hermana Evodia y ri hermana Síntique chuꞌana xa jun kikꞌuꞌx chikiwach, jelaꞌ pachaꞌ ri taqal chike ri e ralkꞌoꞌal ri Qaqaw. Ekꞌu riꞌat, ri at saqil wachbꞌiꞌil chupa ruchak ri Qaqaw, kantzꞌonoj ko chawe: Lik chebꞌatoꞌo waꞌ wiꞌxoqibꞌ chaꞌ kekꞌojiꞌ chi utzil chomal chikiwach. Ma rike lik xkiya kibꞌ pa kꞌax junam wukꞌ riꞌin che utzijoxik ri Utzilaj Tzij; lik xinkitoꞌo, junam rukꞌ ri Clemente y ri jujun chik wachbꞌiꞌil, ri kꞌo chi ri kibꞌiꞌ chupa ri libro pa tzꞌibꞌital wi china taq ri kꞌo kikꞌaslemal rukꞌ ri Dios.
Kꞌisbꞌal pixabꞌanik puwi ri utzil chomal kuya ri Dios
Hermanos, lik xaqi kiꞌkota alaq rukꞌ ri Qanimajawal. Kambꞌiꞌij julaj chik: ¡Lik kiꞌkota alaq! Kꞌutu alaq ri relej kꞌuꞌx alaq chike konoje ri tikawex chaꞌ jelaꞌ rike kakil waꞌ che ralaq. Ri Qanimajawal xa naqaj chi kꞌo lo wi. Lik makꞌo mutoqꞌ kꞌuꞌx alaq; ri ꞌana alaq e lik chꞌaꞌta alaq rukꞌ ri Dios puwi ronoje. Tzꞌonoj kꞌu alaq che Rire janipa taq ri kajawax che alaq yey mikꞌow chikꞌuꞌx alaq katioxij alaq che ri Dios ronoje ri uyaꞌom che alaq. We kaꞌan kꞌu alaq taq waꞌ, ri Dios kuya ri utzil uchomalil pa animaꞌ alaq chaꞌ na kapax ta kꞌuꞌx alaq y na kasach ta naꞌoj alaq ruma kubꞌul kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo. Ekꞌu waꞌ wa utzil chomal na kakimaj ta usukꞌ ri tikawex.
Kꞌisbꞌal kꞌu re, kanya wa pixabꞌanik che alaq hermanos: Lik yaꞌa ibꞌ alaq che uchꞌobꞌik puwi taq waꞌ: ri lik qatzij, ri lik kꞌo uqꞌij, ri lik jusukꞌ, ri na jinta kꞌana chꞌul che, ri lik kꞌo uchomalil, ri lik utz chikiwach konoje ri tikawex; janipa taq kꞌu ri utz y ri taqal che kayak uqꞌij, puwi taq waꞌ kꞌola wi ri naꞌoj alaq. Ekꞌu ꞌana alaq janipa ri nukꞌutum chiwach alaq, waꞌ e ri majom alaq, ri tom alaq y ri ilom alaq chwe. Jekꞌulaꞌ, ri Dios, ri aj yaꞌl utzil chomalil, kakꞌojiꞌ ukꞌ alaq.
Ri Pablo katioxin che riglesia kꞌo Filipos
10 Lik kinkiꞌkotik y kintioxin che ri Qaqaw ma xkꞌut alaq jumul chik ri rutzil kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri qasaꞌn xtaq lo alaq chwe. Wetaꞌam xaqi in kꞌo chikꞌuꞌx alaq, pero kꞌa e tanchi waꞌ xriq alaq suꞌanik kintoꞌ alaq. 11 Kambꞌiꞌij kꞌu waꞌ na e ta ruma lik kꞌo kajawax chwe, na e ta riꞌ. Ma riꞌin lik ukꞌamom chi ribꞌ chwe kinkiꞌkotik tobꞌ saꞌ ri in kꞌo wi. 12 Kinkiꞌkotik tobꞌ na jinta wukꞌ ri kajawax chwe o echiriꞌ kikꞌow ne uwiꞌ taq ri kꞌo wukꞌ. Lik numajom ri kinkiꞌkot chupa ronoje taq ri kinikꞌow wi, tobꞌ kuriq ribꞌ saꞌ ri kantijo o kantij numik, tobꞌ kꞌo ronoje ri kajawax chwe o tobꞌ na jintaj. 13 Kinel kꞌu pan chi utz che ronoje ri kinikꞌow chupa, ma e ri Cristo kayaꞌw nuchuqꞌabꞌ. 14 Na rukꞌ ta kꞌu riꞌ, lik utz ri xꞌan alaq, ma ri toꞌbꞌal e alaq lik xuriq uchak chwe pa ri kꞌaxkꞌobꞌik in kꞌo wi.
15 Etaꞌam chi alaq, ri nabꞌe laj xinopon pa ri luwar re Macedonia chaꞌ kantzijoj ri Utzilaj Tzij, na jinta juna chik iglesia xtoꞌw we rukꞌ qasaꞌn, xew ralaq. Ma echiriꞌ xinel bꞌi Macedonia, ralaq xya bꞌi alaq qasaꞌn chwe, toꞌbꞌal we che ri chak kanꞌano. 16 Y na xew ta waꞌ. Ma echiriꞌ kꞌa in kꞌo Macedonia pa ri tinamit Tesalónica, na xa ta julaj xintoꞌ alaq rukꞌ ri kajawax chwe. 17 Na kambꞌiꞌij ta waꞌ chaꞌ kaya alaq más qasaꞌn chwe, ma ri lik kuaj riꞌin e lik kakꞌiyar uwach ri kakꞌul alaq che ri Dios ruma taq ri utzilaj chak kaꞌan alaq chwach. 18 Ma ri sipanik xtaq lo alaq chwe rukꞌ ri Epafrodito e pachaꞌ jun qasaꞌn lik kiꞌ ruxlabꞌ chwach ri Dios, yey ri Dios lik kakiꞌkot che waꞌ. Rukꞌ kꞌu ri nukꞌulum che alaq, kꞌo chi ri kajawax chwe y kikꞌow ne uwiꞌ. 19 Ekꞌu ri nu Dios e kayaꞌw na ronoje taq ri kajawax che alaq, ma saꞌchi ri chomilaj bꞌeyomalil kꞌo rukꞌ Rire; yey kuya kꞌu waꞌ chiqe ri oj re ri Cristo Jesús. 20 Qayaka kꞌu uqꞌij ri Qaqaw Dios waqꞌij ora y chiqawach apanoq na jinta chi utaqexik. Amén.
Kꞌisbꞌal uchꞌaꞌtem ri Pablo che riglesia kꞌo Filipos
21 Yaꞌa pan alaq rutzil kiwach konoje ri kikojom rubꞌiꞌ ri Cristo Jesús e kꞌo chilaꞌ Filipos. Kakiya pan rutzil wach alaq ri hermanos e kꞌo wukꞌ 22 junam kukꞌ konoje ri hermanos e kꞌo wara Roma. Yey ri hermanos kechakun pa ri palacio re ri nimalaj taqanel re Roma, rike lik kakiya pan rutzil wach alaq. 23 Kꞌola kꞌu pa animaꞌ onoje alaq ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Qanimajawal Jesucristo. Amén.