2
Ri Jesús kukunaj jun sik
(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)
Echiriꞌ ikꞌowinaq chi kebꞌ oxibꞌ qꞌij, xok tanchi ubꞌi ri Jesús pa ri tinamit Capernaúm. Taq ri winaq xkito Rire kꞌo chuchiꞌ jun ja. Y na jampatana xemolotaj ukꞌiyal winaq y ruma ri kikꞌiyal na kebꞌok ta chi ne chuchiꞌ ri puerta. Ekꞌu ri Jesús kutzijoj Ruchꞌaꞌtem ri Dios chike.
Ekꞌuchiriꞌ, xekꞌun kajibꞌ achijabꞌ kitelem lo jun achi sik. Yey na xkiriq taj suꞌanik kakiya pan chwach ri Jesús kuma rukꞌiyal winaq. Ewi xkiteqꞌebꞌaꞌ ruwi ri ja pa kꞌo wi ri Jesús, xkesaj julepaj che. Chiriꞌ kꞌu riꞌ xkiqasaj wubꞌi la chꞌat pa kotzꞌol wi ri sik.
Ekꞌu ri Jesús echiriꞌ xril ri kubꞌulibꞌal kikꞌuꞌx rukꞌ, jewaꞌ xubꞌiꞌij che ri sik:
—Wal, ronoje ramak kuytajinaq chik —xchaꞌ.
Chiriꞌ kꞌut etzꞌul jujun aj kꞌutunel re ri tzijpixabꞌ y jewaꞌ katajin chikikꞌuꞌx: «¿Suꞌchak jewaꞌ kachꞌaꞌt waꞌchi? Rukꞌ wa kubꞌiꞌij kamakun chirij ri Dios. Ma ¿na xew ta nebꞌa ri Dios aj kuyul mak?»
Chupa kꞌu laꞌ la joqꞌotaj, ri Jesús xunaꞌbꞌej saꞌ la kakichꞌobꞌo; ruma kꞌu riꞌ, xubꞌiꞌij chike:
—¿Suꞌchak jelaꞌ katajin chikꞌuꞌx alaq? ¿Saꞌ kꞌu ri na kꞌayew taj kambꞌiꞌij che rachi sik: “Ronoje ramak kuytajinaq chik” o “Chatyaktajoq, chakꞌama bꞌi rachꞌat y chatbꞌinoq”? 10 E kuaj kꞌut ketaꞌmaj alaq waꞌ: Ralaxel Chikixoꞌl Tikawex yaꞌtal puqꞌabꞌ kukuy taq ri mak ke ri winaq che ruwachulew —xchaꞌ.
11 Xubꞌiꞌij kꞌu riꞌ che ri sik:
—Chatyaktajoq, chakꞌama bꞌi rachꞌat y jat chaꞌwocho —xchaꞌ.
12 Na jampatana xyaktaj rachi, xutelej bꞌi ruchꞌat y chikiwach konoje xel bꞌi. Konoje kꞌu riꞌ xkam kanimaꞌ che la xkilo y xkijeq kakiyak uqꞌij ri Dios, jewaꞌ kakibꞌiꞌij: «¡Na jinta kꞌana qilom wi waꞌ!» kechaꞌ.
Ri Jesús kusikꞌij ri Leví
(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)
13 Tekꞌuchiriꞌ, xeꞌek tanchi ri Jesús chuchiꞌ ri mar. Konoje ri winaq xeqibꞌ rukꞌ, y Rire xujeq kakꞌutun chikiwach. 14 Ekꞌu riꞌ katajin rikꞌowik pa ri luwar pa kaꞌan wi ri tojonik che ri gobierno, xril pana jun aj tzꞌonol puaq re tojonik tzꞌul chiriꞌ. Waꞌ Leví rubꞌiꞌ* Wa jun achi kꞌo kebꞌ ubꞌiꞌ: Leví y Mateo. Mt. 9:9; Lc. 5:27 yey ukꞌajol ri Alfeo. Xubꞌiꞌij kꞌu ri Jesús che:
—Chat-terej lo chwij —xchaꞌ.
Xyaktajik kꞌu ri Leví y xterej bꞌi chirij.
15 Ekꞌu ri Jesús xumaj bꞌi chirocho ri Leví. Xebꞌok kꞌu chwa ri mexa kukꞌ rutijoꞌn, junam kukꞌ ukꞌiyal aj tzꞌonol puaq re tojonik y ukꞌiyal aj makibꞌ; ma lik e kꞌi ri kiternabꞌem bꞌi.
16 Ekꞌu raj kꞌutunel re ri tzijpixabꞌ kukꞌ ri fariseos, echiriꞌ xkilo kawaꞌ ri Jesús kukꞌ raj makibꞌ y raj tzꞌonol puaq re tojonik, “Raj tzꞌonol puaq re tojonik”: Kil “cobrador de impuestos” pa vocabulario. xkibꞌiꞌij chike rutijoꞌn ri Jesús:
—¿Suꞌchak ri tijonel iwe riꞌix kawaꞌ junam kukꞌ raj tzꞌonol puaq re tojonik yey kukꞌ raj makibꞌ? —xechaꞌ.
17 Echiriꞌ xuta waꞌ ri Jesús, xubꞌiꞌij chike:
—E janipa ri utz kiwach, na kajawax ta aj kunanel chike; ma waꞌ xew chike ri e yewaꞌibꞌ kajawax wi. Jelaꞌ kꞌu riꞌ, riꞌin na in petinaq ta che kisikꞌixik ri jusukꞌ kibꞌinik kisilabꞌik, ma e in petinaq che kisikꞌixik raj makibꞌ —xchaꞌ.
Ri tzꞌonobꞌal puwi ri ayuno
(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)
18 Rutijoꞌn ri Juan Aj Yaꞌl Bautismo y ri kitijoꞌn ri fariseos echiriꞌ e kꞌo pa ayuno, xebꞌopon rukꞌ ri Jesús y xkitzꞌonoj che:
—¿Suꞌbꞌe rutijoꞌn ri Juan y ri kitijoꞌn ri fariseos lik kakiꞌan ayuno, yey ri tijoꞌn rilal na kakiꞌan ta waꞌ? —xechaꞌ.
19 Ri Jesús xukꞌul uwach:
—¿Ubꞌe nawi kakiꞌan ayuno ri esikꞌim pa juna kꞌulanikil we rala kakꞌuliꞌik kꞌa kꞌo kukꞌ? Na ubꞌe taj, ma kꞌa kꞌo rala chikixoꞌl. 20 Noꞌj kopon na ri qꞌij echiriꞌ kesax bꞌi rala chikixoꞌl; kꞌa ekꞌuchiriꞌ, kakiꞌan ayuno.
21 »Na jinta junoq kukꞌojoj ruqꞌuꞌ qꞌeꞌl rukꞌ kꞌojobꞌal kꞌasaq; ma ri kꞌojobꞌal kꞌasaq, we xkꞌolotaj upa, e kujekꞌ ri kꞌul qꞌeꞌl y más ne kurichꞌij bꞌi. 22 Jekꞌulaꞌ ri vino kꞌakꞌ na kaqꞌej ta chupa juna surun “Surun”: Kil “odre” pa vocabulario. qꞌeꞌl. Ma we kaꞌaniꞌ waꞌ, ri vino kꞌakꞌ echiriꞌ kanajtir uqꞌij, kuraqij ri surun, katix kꞌu riꞌ ri vino y ri surun na jinta chi uchak. Ruma kꞌu laꞌ, ri vino kꞌakꞌ ꞌanom chirajawaxik wi kaqꞌej chupa juna surun kꞌasaq —xchaꞌ.
Ri Jesús e rajaw ri qꞌij re uxlanibꞌal
(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)
23 Chupa kꞌu jun qꞌij re uxlanibꞌal, ri Jesús kukꞌ rutijoꞌn e riꞌ kebꞌikꞌow pa taq tikoꞌn re trigo. Ekꞌu rutijoꞌn xkijeq kakichꞌupilaꞌ bꞌi ri trigo.
24 Ruma waꞌ ri fariseos xkitzꞌonoj che ri Jesús:
—Chilape la, ¿suꞌbꞌe ri tijoꞌn la kakiꞌan ri na taqal taj kaꞌaniꞌ chupa ri qꞌij re uxlanibꞌal? —xechaꞌ.
25 Ekꞌu ri Jesús xukꞌul uwach:
—¿Na ajilam ta nebꞌa alaq ri xuꞌan ri David kukꞌ ri rachbꞌiꞌil echiriꞌ kꞌo xajawax chike y xenumik? 26 Echiriꞌ ri Abiatar e kajawal raj chakunel pa Rocho Dios, ri David xok pa ri Rocho Dios y xutij ri pam yaꞌtal chi puqꞌabꞌ ri Dios,* 1 S. 21:1-6 yey waꞌ na taqal ta chike rike kakitijo. Na rukꞌ ta kꞌu riꞌ, xuya ne ke ri e rachbꞌiꞌil. Yey waꞌ wa pam, xew taqal chike raj chakunel pa Rocho Dios —xchaꞌ.
27 Y jewaꞌ xubꞌiꞌij tanchi chike:
—Ri qꞌij re uxlanibꞌal xuya kan ri Dios re toꞌbꞌal ke ri tikawex; na e ta xeꞌaniꞌ ri tikawex ruma ri qꞌij re uxlanibꞌal.§ Ri Jesús xubꞌiꞌij waꞌ ma ri fariseos e xkiꞌan más il uwach che ri kitaqanik puwi ri qꞌij re uxlanibꞌal, chwa ri katoꞌ ri tikawex chupa waꞌ wa qꞌij. 28 Yey Ralaxel Chikixoꞌl Tikawex e ne rajaw ri qꞌij re uxlanibꞌal —xchaꞌ.

*2:14 Wa jun achi kꞌo kebꞌ ubꞌiꞌ: Leví y Mateo. Mt. 9:9; Lc. 5:27

2:16 “Raj tzꞌonol puaq re tojonik”: Kil “cobrador de impuestos” pa vocabulario.

2:22 “Surun”: Kil “odre” pa vocabulario.

*2:26 1 S. 21:1-6

§2:27 Ri Jesús xubꞌiꞌij waꞌ ma ri fariseos e xkiꞌan más il uwach che ri kitaqanik puwi ri qꞌij re uxlanibꞌal, chwa ri katoꞌ ri tikawex chupa waꞌ wa qꞌij.