^
Jems
Hinihini Mana Madoma
Heiohongi
Bahurongo Mana Haiaraisuri'i
'Adoma'i Ha'ahouraaui Pohara
Hinihini Mana Awaha
Ngooga
Huunai Madoma
Abu Ta'ahi'i Mareho Ni Marewana
Abu Hiiriai Nata Sae Hinihini
Ha'abasu 'Ini 'Unuai Taha Nai To'o Ho'oa
Ha'abasu Tanaraaui Sae Toto'ora
'Abenga'i Mamasi Moi
Ha'arahesi Beiai Hinihini