20
Yesuse Ikwana suike bei matale
20:1-10
(Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12)
Kena petu miku bebeleti eru kpetu sa, Maria bei Makdalena ikeu lora liane benai rebe tola Yesuse kenare. Eleki iselu batu elake rebe pele lutike liane benaije esi nanaije eheti kena leini peneka. Eleki ibala loko Simone Petruse kai Yesuse Eni maka lulu rebe Iokini titinaije eleki ikoti loko luasi be, “Tamata esi rana Tuhane bei liane benaije peneka. Esi tolaeNi etiare ami rekwaI mo!”
Hoko Petruse kai Yesuse Eni maka lulu sae mere luasi keu lora liane benaije. Luasi bala sakesa po Eni maka lulu sae mere inunu lesi bei Petruse hoko iluake akmena nda liane banaije. Eleki ibebeke lopai lale hoko iselu obite nurui nanuke misete rebe kopa Yesuse kenare eme. Po Ikusu lopai lale mo. Eleki Simone Petruse iluake, ikusu lopai lale. Iselu obite nurui nanuke misete mere lekwe. Po iselu obite nurui rebe lo Yesuse uluIje etehaike obite nurui nanuke mere mo, po eluluke tebikele kena otoi makete. Eleki Yesuse Eni maka lulu rebe iluake akmenare ikusu leneka, hoko iselu pusue meru mina pine ipersaye be Yesuse ikwana suike peneka. Masike kena Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke peneka be tatike pine Yesuse Ikwana suike po bei akmena eti meije Eni maka luluaru esi rekwa lepata meru esi natire mo. 10 Eleki Eni maka lulua lua meru esi leu lorau luma.
Yesuse IaselukeNi ete Maria bei Makdalena
20:11-18
11 Po Maria ikele tehaike liane benaije eleki irani. Kena iranire ibebeke lopai liane benai laleije. 12 Eleki iselu malekata lua esi pake lapu putile. Esi rue kena otoi rebe tolae Yesuse kenare. Sae irue sapleuke uluIje kai sae irue sapleuke lelale.
13 Eleki malekata meru esi tneui be, “Matabinane, arani le mula?”
Eleki Maria iombe, “Esi rana auku Tuhane peneka kai au rekwa be esi tolaeNi etia mo.” 14 Maria ilepa ele mere pela, ihali mulini, iselu Yesuse Ikele me muline. Po irena be mere Yesuse mo.
15 Yesuse Iombe, “Matabinane, arani le mula? Anikwa loko sire?”
Maria inoake be tamata mere tamane esi upuije hoko iombe, “Ntuane, sepo ahetie auku Tuhane bei meije hoko abeteke ete au be atolaeNi etia leke au keu ranaI.”
16 Yesuse Iombe, “Maria!”
Eleki Maria ihali loko Yesuse eleki iombe, “Rabuni.” Esi nati kena sou Ibranire ‘Kuru.’
17 Po Yesuse Iombe, “Matabinane, kerike Au yake le Au keu loko AmaKu mosa! Akeu loko kwaliKusi beteke etesi be Au keu loko AmaKue reneka. Kai Ile imi Ama lekwe, Auku Alla kai imi Alla lekwe.”
18 Eleki Maria bei Makdalena ileu beteke ete Yesuse Eni maka luluaru be, “Au selu Tuhane! Ikwana suike peneka!” Eleki Ibeteke Yesuse Eni hnaune eteise.
Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru
20:19-23
(Luk. 24:36-39, 47-49)
19 Kena petu miku mere neka kena kmau peneka Yesuse Eni maka luluaru esi lupuke lomai kena luma sae me kai esi kwara matuaru le rilasi le Yahudiaru esi elakaru. Eleki htutukesi yo Yesuse Ikele me tlaisu eleki Iombe, “Hlamate kenami! Imi supu misete!”
20 Eleki kena Yesuse Ibeteke ele mere pela, Iaseluke Eni balaI rebe esi pakure kai tibuiNi rebe esi sipare. Kena Eni maka luluaru esi seluIje, laleisu ndina titinai.
21 Yesuse Iombe, “Hlamate! Imi supu misete! AmaKu Iulake Au lepa Sou Misete, hoko kena meije Au lekwe ulake imi kena imi lepa Sou Misete ete tamata bokala.” 22 Kena Ibeteke ele mere pela, Inasi kenasi eleki Ibeteke be, “Imi trima Ro Misete. 23 Sepo imi ampune tamata sae eni dosa hoka Alla lekwe Iampuneni. Sepo imi ampune tamata sae eni dosaru mo hoko Alla lekwe Iampuneni mo.”
Yesuse IaselukeNi ete Tomase
20:24-29
24 Yesuse Eni maka lulu sae kwete ktebale eni nane Tomase. Kena Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru, Tomase ime mo. 25 Hoko Yesuse Eni maka lulua maketaru esi beteke lokoi be, “Tomase, ami selu iteki Tuhane peneka!”
Po Tomase iombe, “Au selu paku lakwai me balaIje mosa kai au tolae balaku kena paku lakwai mere mosa kai lakwai butai me tibuine mosa hoko Au persaye imi lepata meru mo.”
26 Eleki Petua kwalu suike Yesuse Eni maka luluaru esi lupu suike kena luma mere kai Tomase isakesa kaisi. Esi kwara meturu pusulu. Po hkutukesi yo Yesuse Ikele me tlelaisu eleki Ibeteke be, “Hlamate kenami! Imi supu misete!” 27 Eleki Ibeteke loko Tomase be, “Selu bala lalekue kai kerikele. Bitike balaume kai tolaele kena tibuikue. Apersaye mo le mula? Persaye noma, meije Au.” 28 Eleki Tomase iralakeNi be, “Yele, meije auku Alla.” 29 Eleki Yesuse Iombe, “Aselu au mina pine apersaye. Tamata rebe esi selu Au mo po esi persaye, Alla Iono laleisu ndina.”
Pusue lekie leke imi persaye
20:30-31
30 Tanda herana maketa bokala sa rebe Yesuse Ionolu me Eni maka luluaru oasi po supu leki pusue kena buku meije mo le boka kuate. 31 Po pusue rebe lekie kena buku meije, leke imi hlaleke be Yesuse, Ile rebe Alla Iulakeni kena hlamate tamata. Ile, Alla Eni Nanae. Kai sepo imi hlaleke lokoI hoko imi supu rue eti pela.