^
AMOS
Rəbbin Aramlılara verəcəyi cəza
Rəbbin Filiştlilərə verəcəyi cəza
Rəbbin Surlulara verəcəyi cəza
Rəbbin Edomlulara verəcəyi cəza
Rəbbin Ammonlulara verəcəyi cəza
Rəbbin Moavlılara verəcəyi cəza
Rəbbin Yəhudalılara verəcəyi cəza
Rəbbin İsraillilərə verəcəyi cəza
Peyğəmbərlik işi
Samariyanın taleyi
İsrailin inadkarlığı
İsrail üçün mərsiyə
İsrail bəladan necə qurtara bilər
İsrail üçün fəğan
İsrailin saxta inamının aqibəti
İsrailin nahaq yerə gücə arxalanması
Çəyirtkə sürüsü barədə görüntü
Alov barədə görüntü
Şaqul barədə görüntü
Amos və Bet-El kahini Amasya
Yay meyvəsi barəsində görüntü
Allah İsrailə cəza verəcək
Məhvdən sonra bərpa