48
Məzmur 48
Qorah övladlarının məzmuru.
Bir ilahi.
Allahımızın şəhərində,
Öz müqəddəs dağında
Rəbb çox əzəmətlidir,
Bol həmdlərə layiqdir.
* Mat. 5:34-35 Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri –
Sion dağı ucalığı ilə gözəldir,
Dünyanın sevincidir.
Onun qalalarında Allah Özünü
Alınmaz qala kimi göstərmişdir.
 
Padşahlar bir yerə yığıldılar,
Siona yürüş etdilər.
Onu görəndə mat qaldılar,
Qorxub tez qaçdılar.
Hamilə qadının ağrısı kimi
Canlarına lərzə düşdü.
 
Sən şərq küləyi ilə
Tarşiş gəmilərini parçaladın.
 
Ordular Rəbbinin şəhərində –
Allahımızın şəhərində
Nə eşitmişiksə, onu gördük,
Allah oranı əbədi saxlayacaq.
Sela
 
Ey Allah, məbədində
Məhəbbətin barədə dərindən düşünürük.
10 Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər
Adın həmdə layiqdir.
Sağ əlin ədalətinlə doludur.
11 Qoy Sion dağı sevinsin.
Sənin hökmlərinə görə
Qoy Yəhuda qızları şad olsun.
 
12 Sionun ətrafında gəzib-dolaşın,
Onun qüllələrini sayın.
13 Divarlarına fikir verin,
Qalalarına diqqətlə baxın.
Gələcək nəslə belə deyin:
14 «Əbədi, sonsuzadək
Bu Allah bizim Allahımızdır.
Ömrümüzün sonunadək
O bizə yol göstərəcək!»

*48:2 Mat. 5:34-35