6
Manta takado kemi ngan panua toa ngada ne
* Mt 18.15Oaeoaeg, oangga gimi agera eaba eta ngan gimi itap ngan kadonga sat, nakim sai ngan gimi toa ilolo iuatai ngan Itautau Tutui na manta ibada eaba toa oa ga iluai mulian ngan edap tutui. Be manta lolomi marum ta apatutui ei. Be geragera go, ngan kado ta kadonga sat idada go pade. * Ro 15.1Gimi manta alualua ngan gimi ngan ami kadonga kulupulupu. Ngan kadonga toa bedane, eine ga aparangrang apu ton Kristus. Ngansa oangga sai iadi mambe ieda kapei, be tautaunga ieda mao, eine ipakaka ei mulian. Eaba kelede kelede manta imata inasi ele naurata mulian ta igera, eine kemi, mao paeamao. Toa bedaoa ta itin igelgel ngan ei mulian, be itonton ele naurata toman ngan panua padengada led mao. * Ro 14.12Ngansa eaba kelede kelede manta imariala ngan ele naurata mulian.
* 1Ko 9.11,14Be oangga sai ibada paoatainga ngan Deo ele posanga, ei manta ilualua ele eaba paoatainga aea ngan danga kemikemi.
* Ro 8.13Alongean eaba eta ipabuobuo gimi mao. Ngansa gimi arangrang ngan akado aleburo pan Deo mao ga mao tau. Ngansa saoa danga eaba iarum dadangai, eine muriai ga ibada annga lalaede mambe danga toa iarum oa.


Saoa danga taearum dadangai, muriai tabada annga lalaede toa bedaoa.
Ngansa eaba sai inasi kimnga tinida aea ta iarum danga paeamao iloleai, eine muriai aea annga ga iuot, ta ei ga imukuru ngan ele kimnga paeamao tinida aea. Be eaba sai inasi Itautau Tutui ele kimnga ta iarum danga kemi iloleai, eine muriai eaba toa oa ga ibada madonga kemi somisomi aea pan Itautau Tutui. Be irangrang ngan tamanggolenga ngan kadonga kemikemi mao. Ngansa ngan ado toa annga aea badanga, eine ga tabada annga kemi oangga tatap ngan leda naurata mao. 10 Tota ngan ado isaoa tarangrang ngan takado kemi panua padengada, manta takado. Be kadonga toa ne, manta takado kapei tau ngan gid iaoa kelede ton Kristus toa lolod matua ngan ei.
Paulus iparim ngan Iesus aea abei tabala
11 Posanga idil toa ne nabode ngan gau bageg, be agera leg bodenga kapeipei toa bedane.
12 Panua sapadua tiparpar ngan palunga gimi, tikado bedaoa ngansa tiuangga tipasolan gid mambe panua kemikemi ngan panua padengada matad. Be led ipu kelede ga bedane: Timataud, ngan kado ta tinasi ato kemi ngan Kristus aea abei tabala, ta panua padengada tipaieiei gid. 13 Be gid panua palunga ad toa oa, gid pade tinasnasi apu kemi mao. Be tikim tipalu gimi, ngansa tiuangga tiparim ngan ami palunga. 14 Be irangrang ngan gau naparim ngan danga eta mao. Naparim ngan ada Maron Iesus Kristus aea abei tabala kekelen. Ngan ele naurata ngan abei tabala, eine mambe kimnga papaeamao tanoeai aea imate lologeai, ga gau pade namate ngan abei tabala ta irangrang ngan nanasi kimnga tanoeai aea pade mao. 15  * Gal 5.6, 2Ko 5.17Ngansa oangga tipalu gita, mao tipalu gita mao, eine danga eta mao. Be Deo ikado gita ga taot panua papau, ta danga toa kelede ne eine danga kapei. 16 Be Deo ele kadonga lolo tarui aea ga lolo isat aea idio pagid sapadua tinasnasi posanga toa ne. Gid panua toa ne timan Deo ele panua tautaunga Israel ad.
17  * 2Ko 4.10Leg posanga kelede pade ga bedane: Tinig ngan eaba eta ikado ga lolog ede ga ede pade mao. Ngansa tinig aea gil ienono, ta iman kilala ngan tipaieiei gau ngan nasinga Iesus.
18 Oaeoaeg, kemi ngan ada Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi. Eine tautaunga.

*6:1: Mt 18.15

*6:2: Ro 15.1

*6:5: Ro 14.12

*6:6: 1Ko 9.11,14

*6:7: Ro 8.13

*6:15: Gal 5.6, 2Ko 5.17

*6:17: 2Ko 4.10