2
Kâmakeze Cristo kruz wâgâ iguehobyry egatuho
Cristo eynynâ ypemugudo, âyanmo Deus itaumbyry egatuze Corintoam idâypyem, mâuntulymoenlâ ani auguely. Tutuzenryem inkâba ani auguely, akadâmo tonomegueim ara inkâba. Âyanmo udâly iray, warâ ani âwâlâ auguely: “Corintodâ wawyly ume, Jesus Cristo wâgâ lelâ ise auguely. Kâmakeze kruz wâgâ iguehobyry ise augueho” uguely ani. Âduaymo wawyly ume, ianugue, tadapânize ani urâ; ton-honremba ani kâdutuly. Tonomegue tawyly egaeni modo ara inkâba ani unâ kâengatuly. Ienomery kâenehohoem kulâ imâem kehoem auguely witaymba ani urâ, akaemo aito ara. Ywâgâ koendâ amyguehomoem kulâ ize matomo kulâ mâkeba keankâ augueho. Deus itaumbyry âyanmo kâengatuduo, ywâgâ inkâba ani mâinwândylymo, Deus Ispiriturylâ ton-honrugue, mâinwântomoem aienehoim. Awylygue Jesus Cristo mâinwândylymo, tonomegueim modo aguely mâindatuomo inkâba, ton-honrugue âduaymo Deus anhetyby wâgâ olâ mâinwândylymo.
Deus tonomegueim kuru
Jesus einwânni modo koendâ Deus itaumbyry xutuim modoram olâ Deus tâzenomery nhutuen-hoymby wâgâ adâkeze urâ. Deus ize ato agâ âseinwândânry modo enomery keba, xirâ anaym pymâ modo enomery keba warâ olâ xirâ tâzenomery kâengatuly. Idânârâ pymâ domodo pymâenlâ idâzesedyly nipyramo mawânkâ ise. Awylygue xirâ tâzenomery Deus saguhoem ânguyram nhutuen-hondânrybyry wâgâ kâengatuly. Kurâem Deus nhekanâdyby koendonro wâgâ kâengatuly. Mâkâ agâ kydawyly ume, eagâlâ ise kydâzehogueoly. Arâlâ myakâwândy xunâry, onro tiungudyly iraynâ. Xirâ onro anaym pymâ domodo nutuwâbyramo myakâwâm âdara Deus xunâry awyly. Tutuzemolâ-ro watay, Kywymâry Jesus Cristo koendonro, ton-honreim warâ kruz wâgâ nyâen-howâbyramo tâise. Deus itaumbyry awo wâgâ iwenihobyry ara kehoem olâ aitybyem awyly.
“Tywyneni modoem Deus nhekanâdyby koendonro, mârâ tywyneim lelâlâ,
âdykâ ânguy nhetyby keba, indatyby keba,
ânguy tyangahu oday xunâgobyry keba”
kely myakâwândy iweniby.
10 Iwerâ olâ kurâ Deus xurâ modo tutuze, saguhoem Deus nhutuen-hondânrybyry, Ispiritury mawânkâ kagâlâ xutuen-honze. Tutuze mâkâ idânârâ Deus âpaunzedo, Deus ânguyram nhutuen-hondânry alelâ. 11 Kurâ lelâ âdy kyangahu oday kunâry xuturim, ara lâpylâ Deus nhangahu oday xunâry xutuim Deus Ispiritury lelâ awyly. 12 Kyangahu oday kunâgo, ize kydato warâ Deus eynynâbaom modo ara inkâba. Deus mawânkâ Tyispiritury igonomâ, tyangahu odano tunârygue konomedâdoem, kyam koendonro modo nhuduly wâgâ aguehoem warâ.
13 Unâ xina nhegatuday, Deus Ispiritury tonomedâdobyrylâ xina agueho, kurâ konomery mâkeba. Arâ mawânrâ âdakeze Deus Ispiritury tyam aguehobyry awyly, Deus Ispiriturybeom modoram xina nhenomedâdyly. 14 Mâkâ Deus Ispiritury pebaom, Deus Ispiritury agueho tindadyse inkâba, xurâmo keba mawânrâ, âdy mâkeba xurâem. Deus Ispiritury lelâ iwâgâ kiuntuhoem konomedâni. 15 Mâkâ Deus Ispiriturybeom idânârâ Ispíritu nhenomedâdo tutuze. Mâkâ Deus Ispiritury pebaom olâ, Deus Ispiriturybeom modo nhangahu oday xunâry nutuba. 16 Warâ iwenibyem Deus itaumbyry awo wâgâ: “Ânguy mâkâ Kywymâry Deus âpaunzedo nutuwâbyra. Ânguy tonomeguneba, mâkâ xuruniem” warâ iwenibyem awyly. Kurâ kydâpaunzedyly olâ Cristo âpaunzedo ara, Deus Ispiritury kagâ awylygue.