3
Paulo, Apolo warâ Deus itaumbyry egatuim
Cristo eynynâ ypemugudo, Corintodâ agâmo wawyly ume, Deus Ispiriturybeom modo kâenomedâdo ara inomedâbyramo wakynre. Iamudo iwelo iazeypy ara kulâ ani âmaemo, Jesus Cristo einwândyly wâgâ mâuntuba mawylymogue. Awylygue ani Deus Ispiritury pebaonram augueho aralâ auguely. Tâjise tywanry lelâ tymery iwelo iazeypyram nhuduly, pyni modo neimpa awylygue, myara ani inomedâdylymo Cristo kieinwândyly adaguly ume konomedâdoguelâ, mâuntulymoenlâ. Ohondybyembama âmaemo mâuntudânrymogue kehoem inomedâdomo idase. Arâlâ âmaemo-ro warâ. Amânhedyse matomo âdyeselâ âmaemo; Deus amânhedysemo ato amânhedyseba âmaemo.
Agonromo tâlâ ato wâgâ tâsewânizelâ âmaemo, agonromo agâ tâtuebazelâ âmaemo warâ. Deus amânhedysemo ato keba amânhekylymo awyly tânehonze awârâ. Jesus einwânni modo aito ara inkâba amidylymo. Tâlâ âmaemo ewy, “Paulo eynynonro kurâ” kewâni modo; tâlâ lâpylâ, “Apolo eynynonro kurâ” kewâni modo warâ. Deus ize ato agâ âseinwândânry modo ara kulâ amidylymo awyly tânehonze awârâ.
Xirâ enanâguewâdaungâ. Urâ, Apolo warâ Deus aguehobyry aieni kulâ xina. Deus âyanmo xina ingonodyly ani, itaumbyry âyanmo egaturin-em, Jesus mâinwântomoem. Tâwanuem Kywymâry nhuduypylâ xina anhekyly. Nady ewy emyenro mawânrâ Deus itaumbyry; urâ pylâ nady ewy etâni emyenro-ro, waunroem kuru Deus itaumbyry âyanmo egatuimbyry wawylygue, Jesus mâinwântomoem. Apolo pylâ kâentâdyby ikuirim emyenro-ro; awyarâ âyanmo nâtâ; inomedâdâmo, imâem mâuntuhomoem. Etâni keba, ikuirim keba warâ olâ ago ieni, Deuslâ. Alâpylâ Deuslâ âugunimo, ize ato ara lelâ amisezedomoem.
Deus tynrenseim kuru, mâkâ nady etâni keba, ikuirim keba warâ. Arâ lâpylâ, urâ, Apolo warâ Deus itaumbyry egatuim, enomedâni warâ kulâ xina. Deuslâ mawânkâ kurâ domodo adâkehobyry nheinwânsezedoem aienehoim. Urâ Deus itaumbyry âyanmo egatuly sagüimpyry, Apolo inomedâzezenimobyry warâ, Jesus mâinwântomoem, Deus ize ato lelâ amânhetomoem warâ. Deus aguehobyry lelâ xina anhekyly, xina epywaze mâkâ-ro warâ, ewanuem xina aitobyry ara. Urâ, Apolo warâ adataen-ho kulâ xina, on-hoam lelâ olâ, Deus aguehobyry xina anhedyly. Mâkâ nady ewy etâni, eagonro pylâ ikuirin-ro waunlo emyenro xina; âmaemo awâtârâ Corintodâ pylâ âpa ezary emyenro-ro, xina âsewanihoem Deus nhuduypy.
Âmaemo Jesus einwânni modo, âtâ Deus intânehoymby emyenro âmaemo. 10 Yagâ koendonro kehoem Deus; ienomedâdâ ewanu agânhetoem. Deus ewanu waunroem kuru aiedyly kanguly ani awâtârâ Corintodâ. Unâ tâdâsemagueho ani âyanmo kâengatuly. Koendâ âtâ ehugâni emyenro urâ; isejiguy, enu modo, nhewandary warâ epadâni emyenro nihugueba itoem. Urâ pygueduo pylâ eagonro modo idâly-ro, Deus wâgâ imâem inomedâzemo, ago kehoem mâinwânsezedomoem. Âtâ itâdyly ewanikeim, sarytâni, ipedâni warâ emyenro akaemo. Âtâ itâni modo wâne tâmayne kehoem tâwanu anhedylymo, myara lâpylâ olâ Deus xurâem tâwaneim modo, xurâem adienkyly koendâ aniendâmo. 11 Jesus Cristo einwântuo lelâ tâdâsemaguely, tâkezelâ urâ. Cristo kieinwântuo lelâ kydâsemaguely. Mâkâlâ mawânkâ kâsebydâni. Eagonro tâdâsemaguehobe kely kieinwândyly watay, âtâ enu modo sakyzeybygue âtâ kintâdyly waunlo ara kulâ tâise.
12-13 Tâlâ âtâ tintâday, isejiguy modo iweâpa emaenringue itâni modo: ourugue, pratague, tuhu tohogueingue warâ. Tâlâ pylâ tuanrenrygue kulâ âtâ itâni modo: se ton-honrenrygue, se satubygue, enregue warâ. Peto emanâdyby, âtâam saindyly warâ watay olâ tâzehoze âdaunlo âtâ isejiguy tuanreingue itâdyby; tuanreinguepa itâdyby warâ awyly. Mârâ tuanrenrygue itâdyby inepa mawânrâ iaduly. Deus itaumbyry egatuwâni modo, âtâ itâni emyenro akaemo. Tâlâ mâkâ unâ koendâ lelâ egatuim modo, idani modo nheinwântoem, Jesus nheinwântomoem lâpylâ warâ, tuanreingue âtâ itâni emyenro. Tâlâ mâkâ iozepa kulâ unâ egatuwâni. Aituo pylâ idani modo Jesus tyam âdara keze aguely awyly nutubamo-ro warâ. Âtâ isejiguy tuanreinguepa kulâ itâni emyenro akaemo. Cristo odopâduo, âzehoze, Deus aguehobyry koendâ aienibyryem, aguiempyra warâ kydawyly.
14 Deus aguehobyry ara lelâ aieni modo mârâ ume koendonro emakezemo. 15 Ize ato ara aitânry modo Deus ize ato lelâ aienibyry modo nhemakely nemakeba ise. Deus agâpa tyeseba olâ ise âzemakeoze. Tâty âdugueday tysejiguy idânârâ iaduânehoimbyry ara ise. 16 Tutuze âmaemo, Deus ety mawylymo. Deus Ispiritury mawânkâ agâmolâ. 17 Awylygue âduaymo Jesus einwânni modo nâseinwâmbyra ienehoimbe-ro watay, toenzepa ise Deusram âzenagazeoly. Koendonro mawânrâ Deus ejidy, xurâlâ warâ; âmaemo eynynonro modo, mâkâ etylâ âmaemo.
18 “Tonomegueim urâ, âdydo imeom koendâ tutuze wawylygue” keim modo âwâlâ kulâ mâsenogudylymo imowâdaungâ. Tonomegueinhe lelâlâ midyse mataymo, xirâ anano modo wâgâ kulâ mâpaunzedylymo imowâdaungâ. Deus ize atogue lelâ inomegumo nidâ, tâwâlâ lelâlâ wâne eynynâbaom modo âwankuem âedylymo, tuândyem âedylymo warâ. 19 Xirâ onro anano modo enomery, Deus xurâem âdy mâkeba. Saguhoem Deus itaumbyry iweniby agueho ara aidyly: “Inwânwândylymo umepa ise Deus tonomegue âdutuwâni modo enomery nhainly, ânguydo imeom inwânwândyly umepalâ mydy odaxi ihugueho ara” warâ iwenibyem awyly. 20 Warâ lâpylâ Deus itaumbyry awo wâgâ inwenibyem awyly: “Tonomegue lelâlâ wâne âdutulymo, enomerymo âdyem nipyra awyly, tutuze olâ Kywymâry” warâ iwenibyem awyly.
21 Uguondo modo anhekyly wâgâ kulâ sawoem tâiseba itaungâ. Tâwâlâ lelâlâ wâne kurâ koendonro awyly. Idânârâ tynynonro modoram Deus nhuduypy âmaemo xurâlâ mawânrâ, xurâ mawylymogue. 22 Urâ, Apolo, Pedro warâ Deuslâ xina igononi âyanmo koendonro nhuduly wâgâ xutuen-honze. Xirâ onro anano modo Deus nhugudyly myakâwândy, koendâ lelâ âmaemoem itoem. Iwerâ aini modo, âigueduomo aini modo warâ âmaemoem koendonro lelâ ise. Idânârâ xirâ omarumo, inomerymo warâ Cristo lelâ xuduim. 23 Cristo xurâ âmaemo; Cristo pylâ Deus xurâ-ro warâ.