4
Cristo xurâem tâwaneim modo
Cristo xurâem tâwaneinhe xina etaungâ, Deus itaumbyry saguhoem tutuzenrybyry egaturin-em aguehoymby xina. Kâwanu âduduoly watay, aguiendyly lelâ kywymâry “Aiekâ” kehobyry ara. Jesus xurâem iewanu tohogueze, mâen-hoguebyra warâ mawylymo wâgâ kâtynanâdaymba urâ. Tâwâlâ âkelo modo Jesus xurâem iewanu nhehoguedyly, nehoguebyra warâ awyly awârâ wâgâ kâtynanâdaymba urâ. Tâwâlâ koendâ, koendâpa warâ wawyly wâgâ auguewâpyra lâpylâ urâ warâ. Jesuslâ koendâ, koendâpa warâ “Aiekâ” kehobyry agânhedyly awyly agueim. Jesus xurâem kâsewaniday, âdy inakanhe agânhetyby kâenanâguewâbyra urâ. Mâkâ xurâem kâsewanily ume, “Âdy iozepa agânhepyra urâ” uguely keba olâ. Kywymâry Jesuslâ ise, xypyry etay: Idânârâ “Aiekâ” kehobyry aienibyryem, agânhepyra warâ wawyly agueim. Cristo xurâem tâwaneim modo mâunâguedylymo imowâdaungâ. Âdaituo akaemo aidyly, aguely warâ awyly mâuntuwâbyra âmaemo, Cristo olâ tutuze. Odopâduo, idânârâ kyangahu oday kunâry, koendonro, koendonro keba warâ soense kykeho xutuen-honze. Aguehobyry adientay koendâ tyangahu oday tunâgueimbyry modo ise Deus nhawily. Aguehobyry adientay koendâ tunâguenrybyry modo olâ ise nawipa.
Cristo eynynâ ypemugudo, ywâgâlâ, Apolo wâgâlâ warâ kâinwenily, xina wâgâlâ âdara Deus emaryem tadawyly mâuntuhomoem, “Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby agueho kadakadaundâ” âdakeze aguely mâuntuhomoem. Arâ ise idânârâ Deus itaumbyry egatuwâni modo aguely mâindadylymo, tokalâ mâinwyneguylymo, eagonro pylâ mâinwynebyramo waypa. Deus itaumbyry egatuim kâdunâguedaundâ, agonromo takaze kehoem tynrenseim mâkeba âmaemo. Idânârâ inomerymo, tâlâ matomo warâ Deuslâ âyanmo xuduim; tâwâlâ inkâba awârâ modo tâlâ mawylymo. Deuslâ xuduim, ize ato amânhetomoem. “Koendonro agânhedyly, koendonro wawylygue” myguelymo-ro watay, Deus keba inomerymo xuduin-ro waunlo ara amyguelymo. Ânguy sawoem itoem nuduwâpyra.
Âdygue takazeba mâdutulymo; idânârâ Deus agueho tutuze; âdypeom modoem lelâ; ton-honre kehoem mâdutulymo, eagonro modo takaze kehoem! Xina unâ tâdâsemagueho egatuim modo ton-honremba, ekuâdânibe warâ tâise inanry xina. Koendâ lelâlâ tâise âkealâ kuru on-honrumo watay; arâma tâise xinaem koendâ awyly on-hoam lelâ kon-honru itoem xypyry etay. Urâem, pymâ domodo ara inkâba xina âzeholy! Cristo wâgâ aguenriem ingonotyby lelâlâ wâne xina, arâlâ olâ xypyryem kehoem xina ienipyryem waunlo ara Deus awyly, waunroempa. Idânârâ kurâdoram âwankuem tyeseinhe kulâ xina âdutuly. Kurâ domodo xina iguely nhetoem, ânguydo imeom tyewiâseinram tamezeim ara kulâ xina âdutuly. Arâ auguely, xirâ anano modo, anju Deus ezano modo warâ xina aieholy tâensemolâ mawânkâ.
10 Cristo xurâem xina aidylygue, “tuândy” kehomo xina. Âmaemo olâ xurâ mawylymogue, tonomegueinhe mâdutulymo; iozepa kulâ olâ arâ angahumo oday âunâgumo. Deus ewanu aiese ton-honruneba xina âdutuly; âmaemo olâ ton-honre mâdutulymo. Toenzepa tohoguezeim âmaemo, ânguy xina nehoguebyra awyly ume. 11 Tâsewinzeze, tatuanze warâ xina. Âtâbâgue kulâ xina âzetydâdyly. Tadapioguoze xina. Myarâ myarâ warâ xina idâly Cristo xunâry egatuze, âdatay âdykâ tykyly awyly xina nutuba. 12 Tâzetoem toenzepa tâsewanize xina. Âwankuem tâieholy-ro watay, “Koendâ Deus agâmo nidâ” tâkeze lelâ xina tunâgueni modoram. Cristo tyeinwândylygue xina âzenagazeoly-ro watay, idânârâ tâmaenze xina, âpeânze xina kepalâ. 13 Xina wâgâ inakanhe aguelymo-ro watay, alâ iwâgâmo koendâ lelâ xina aguely. Tywykeim ara kulâ xina âzeholy. Arâlâ akâwâm saguhoem; arâlâ iwerâ warâ; tywykeim, âdyem itânry tamezeim ara kulâ xina âdutuoly.
14 Arâ kâinwenily, mâpybazedomoem inkâba, âurutomoem lakuru, Deus izepa ato amânhesezebyra mitomoem. Ymery kâinwyneguyly emyenro âmaemo, awylygue xirâ kâinwenily, inomedâdomoem. 15 Agui lelâlâ wâne Cristo Jesus wâgâ inomedâzemo idâypy awyarâ Corintoam; urâ olâ unwânmo emyenro kuru, urâma ani Jesus kieinwântuo lelâ kydâsemaguely awyly egatuim waunroem kuru. Tâjiunwym tymery xuruni arâ lâpylâ auguely, mâindatuomo, meinwândâmo, Kunwym Deus xurâem mitomoem. 16 Awylygue awito ara lelâ amitomoem kâenkadyly. 17 Awylygue Timóteo kâingonodyly âyanmo. Kywymâry Jesus einwânni, ymery ara kehoem kâinwyneguyly. “Aiekâ” uguehobyry, aiese. Awâkâ kâingonodyly, agâmo wawyly ume auguehobyry âyanmo nhenanâguehon-hoem, Cristo Jesus einwânni wawylygue koendâ awidyly awyly nhenanâguehon-hoem warâ. Xirâ mawânrâ tâinkâ lelâba udâhobyrydâ, einwânni modoram augueho, arâlâ ise aguely lâpylâ.
18 Tâlâ âduaymo sawoem ityby modo; âyanmo udâompyra-ro waunlo ara, enanajimo. 19 Kywymâry Jesus ize-ro watay olâ, inepa âyanmo idâze urâ. Aituoma ise akaemo sawoem ini modo egary kâindatyby âkealâ, âkealâba warâ awyly, kâuntuly. Aguehomo ara, Deus xurâem adâise lelâlâ awylymo, xutuze urâ, xurâem anipyra tawyly ume kulâ aguelymo awyly, xutuze urâ warâ. 20 “Deuslâ ywymâry, mâkâ eon-honruguelâ agânhekyly modo agânhedyly” tâkely umelâ, Deus izepa ato aieni, tânehonze Deus xurâ keba tawyly, mâkâ keba tywymâry awyly warâ. 21 Âmaemo ise âdara âurudylymo awyly xutuim, udâduo. Deus aguehobyry sakadyly mâinmopa lelâ âmaemo-ro watay, ton-honre ise âurudylymo, xikotygue apiogulymo-ro waunlo ara kehoem. Arâ mawylymo mâungukelymo, Jesus tâinwânselâ âmaemo-ro warâ watay olâ, koendâ ise agâmo wawyly; âwynedâmo wawyly enehonze urâ-ro warâ. Âmaemolâ olâ ise xutuim, âdara âurudylymo awyly.