5
Tynanâguyly keba kulâ xynanâni xuruto
Tâlâ âmaemo Jesus einwânni modo duay inakai kulâ aieni, kely tydase urâ. Tunwym iwydy kulâ nhynanâguyly, kely. Deus einwântânry modo anitaymba arâ kehoem! Sawoem mawylymogue, âdy inakai aini peba âduaymo-ro waunlo ara lelâ mânhenehonlymo. Sawoem mawylymo mâkeba tâise, âtynrumo, ogunrumo warâ tâise âduaymo inakanhe aini wâgâ. Mâkâ uguondoam, “Inakanhe amitobyry wâgâ mâjityembyra mawyly ara, Jesus einwânni modo âtâdyguyhoam tâtâzeba ikâ” myguelymo tâise.
3-4 Warâ âurudylymo. Corintodâ agâmopa lelâlâ wâne urâ, arâlâ olâ agâmolâ kâdutuly. Kywymâry Jesus emary wawylygue, mâkâ uguondo inakanhe aini mâenagazedomoem auguely xirâ kata wâgâ. Âurudylymo amânhekylymo wâgâ. Âtâdyguywâdaungâ, âdara mâkâ aityby amânhedylymo awyly mâuntuhomoem. Agâmolâ urâ-ro waunlo ara lelâ ise auguely. Kywymâry Jesus ioze lelâ amânhetomoem aienehonze. Satanás emaxi egamewâdaungâ awâkâ uguondo, mâkâ emaym tawyly ara, âsenagazezedoem. Kywymâry Jesus odopâduo olâ âzemakeoze. Xypyry etay turâ xurâ modo ise nhemakely; tynynâbaom modo olâ enagazeze.
Âduaymo inakanhe aitybybe awyly ume kulâ, koendonroem mawylymo wâgâ adâkezeba itaungâ. Wakely tutuzelâ âmaemo: “Âdiempa fermentu toenzepa kehoem massa tuolien-honze” kely. Arâ lâpylâ tokalâ kurâ inakanhe aini, tagonro modo Deus izepa ato anhetoem anhenehonly. Judeu domodo Páscoa tientyguedyly iraynâ, fermentu tâty oday ipa itoem tamuinzemo, arâ lâpylâ awâkâ uguondo inakanhe aityby mâtâdyguyhomodâ âduaximo kâjienehonwâdaundâ. Arâ ise âduaymo Deus izepa ato adiendysedo peba awyly; fermentu pebaom ara ise. Iweloem âenimopyryenlâ mawânkâ Deus, inakanhe amitomobyry xygakerimbyryem warâ. Páscoa etyguedyly ume, kordeiru tyâzemo mykâinane inakanhe aitomobyry Deus nhygakehoem, arâ lâpylâ myakâwâm Jesus Cristo iguely inakanhe aguitobyry xygakeze. Awylygue, Deus xurâem kydawyly kyzenanâguenre, ize ato lelâ aguyjiene warâ. Ânguy kienokubyra kine, âkeá lelâlâ aguykenre warâ, Páscoa tientyguedyly ume, judeu domodo fermentubeom nedawympa atomo ara. Pão fermentu pebaom edawynly, Pymâ Jesus lelâ einwândyly xutuho.
Kata kâingonotyby wâgâ âurudylymo keankâ: “Tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni uguondo, pekodo warâ agâ tataen-hoemba itaungâ” uguely keankâ âyanmo. 10 “Uguondo, pekodo warâ tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni modo, tydinherugu, âdydo imeompe tâidyly kulâ izetonro modo, tâmagazeim modo, xygatyby ehogueni modo warâ eataen-hoemba itaungâ” ugueduo, “Deus einwântânry modo duaypa itaungâ” uguely mâkeba keankâ. Toenzepa xirâ onro anaym awâkâ aunlo modope awyly. Eagâmopa mitomoem nuduwâpyra. Eagâmopa midylymo tâise onro anaymba mituomo lelâ. “Awâkâ inakanhe aini modo eataen-hoemba itaungâ” kely kâinweniduo, Jesus einwânni modo arâ aini wâgâ auguely awyly mâuntudyzemo urâ. 11 “Cristo eynynâ âpemugumo urâ” tâkely umelâ, eagâ tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni modo, toenzepa âdype tâidysedo modo, ekudyby ehogueni modo; aunlolâ toku ikaji ini modo; kywykeim modo, tâmagaduneim modo warâ watay, eataen-hoem tâiseba itaungâ, uguely olâ. Âmaemo Jesus einwânni modo âjigue mâwinduatomoem mâtâdyguylymo-ro watay, mâkâ aunlo modo âduaximo kâienehonwâdaundâ.
12-13 Urâ mâkeba Jesus eynynâbaom modo ewentâgueni, euni warâ. Deuslâ ise tynynonro modo ewentâgueni, sagâikerim warâ, urâ mâkeba. Awâtârâ Corintodâ Jesus einwânni modo inakanhe aisezelâ watay, âmaemolâ eyanmo ton-honre aguewâtaungâ. “Deus aguehobyry takaze âmaemo. Arâ adâjidyly imowâdaungâ” kewâtaungâ eyanmo. Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby aietaungâ: “Mâkâ inakanhe aini âduaymopa ietaungâ” warâ iwenibyem awyly.