6
Âjigue kydâseinwâmbyra kydawyly wâgâ tâdâturudo
Âmaemo Jesus einwânni modo âjigue mâtuebadylymo watay, Jesus eynynonro kebanra kulâ amitomobyry wâgâ âurutomoem adâkezeba itaungâ. Jesus einwânni modoanlâ amitomobyry wâgâ âurutomoem aguewâtaungâ. Tutuzelâ âmaemo, Cristo odopâduo, Deus xurâ modo ise onro anano modo xuruniem, juizem warâ ini. Mârâ ume ton-honre ise âmaemo kurâ domodo wâgâ agueze. Âdaituo pylâka Cristo eynynâ âpemugumo âtuebadyby mâunrupyra mawylymo? Tutuzelâ âmaemo, kurâ Jesus einwânni modo, anju domodo iwymâryem kitoem aguehonze kydawyly, mârâ ume. Arâ awylygue, xirâ onro anaym tâdâtuebadobyry wâgâ xuruniem ton-honre âmaemo.
Awylygue, mâseinwâmbyra âmaemo-ro watay, âmaemo Jesus einwânni modo ewy keba kulâ kâjiduakewâdaundâ âurutomoem. Âdaunlo Jesus einwânnianlâ aguewâtaungâ, tâwâlâ wâne âdy keba awyly. Amyguelymo idase, âurusemo warâ olâ koendâ lelâ mitondomoem. Âpybazedaungâ, arâ âyanmo auguelygue. Âjigue kulâ mâtuebadylymo, âdaunloenlâ âurunimo peba âduaymo waunlo ara amidylymo. Koendâ kuruni modope awyly, tutuze olâ urâ. Aypa olâ âmaemo, âjigue mâtuebaduomo, mydâlymo juiz Jesus eynynâbaom modoram, âduekumo wâgâ agueze. Koendâpa awârâ!
Kywypadoem kulâ mâtuebazezedylymo. Deus ize ato araba amidylymo tânehonze awârâ. Cristo eynynâ âpemugumo inakanhe aidyly âmaemoem watay, eagâmo âewiâpabyramo tâise koendâ mawylymo, mâenmaenlymo lelâ. Aypa olâ âmaemo. Tâlâ awâtârâ âduaymo inakanhe aitaynrim modo, Cristo eynynâ âpemugumo emagazeni modo warâ. Kywypadoem kulâ awârâ, Jesus einwânni modo âjigue nâpynebyra awyly!
Tutuzelâ âmaemo, inakanhe aini modo Deus agâpa ise, mâkâ pymâem atodâ. “Tâwâlâ âdylâ inakai aguiendyly; idânârâ kurâ domodo Deus eydâ atoam idâim mawânkâ” kelygue tâsenoguzeba itaungâ. Tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni modo; xygatyby modo kulâ ehogueni modo; uguondo, uguondo warâ kulâ âtynanâni modo, pekodo, pekodo warâ kulâ âtynanâni modo; 10 tâmagaduneim modo; toenzepa âdype tâidysedo modo; toku ikaji ini modo; kywykeim modo; pyrâugue tâmase tâmagaduneim modo warâ Deus pymâem atoram nâtâwâbyramo ise. 11 Jesus Cristo mâinwâmpyra mawylymo ume, aunlope lâpylâ ani âmaemo ewy. Deus olâ iweloem âetonimobyryem, arâ amipyra mitomoem aienibyryem warâ. Tywykeba kitoem kydokogueho ara ani inakanhe mawylymo nhygakely. Mâkâ xurâem lelâlâ mitomoem, ize ato amânhetomoem warâ adyese ani. Saguhoem inakanhe amitomobyry wâgâ tâwentâguezeba mitomoem aiemâ mâkâ; iwerâma mâkâ xurâem tâwentâguezeba âmaemo. Deus idânârâ awârâ modo anhedyly ani âmaemoem, Kywymâry Jesus Cristo kruz wâgâ iguehobyry wâgâ, Ispiritury odanomo eon-honru wâgâ warâ.
Odomogue amânhekylymo Deus koendâ aguehon-ho nidâ
12 Tâlâ âmaemo ewy warâ keim. “Tâwâlâ idânârâ ize wato agânhedyly, Jesus einwânni wawylygue” keim. Âkealâ wâne, âmaemoem koendonro lelâ waypa olâ. Agânhepyra witoem Deus aguepa atobyry tâwâlâ âdylâ agânhedyly. Tâlâ olâ koendâ adyeseim, aiesezedyly watay, imanâdyly kiuntudânry. Awylygue urâem koendâpaom agânhepyra wawyly, uguely. 13 Tâlâ âmaemo ewy warâ keim: “Deus pyni nhugudyly, kodo eon-honwanâniem. Kodo nhugudyly pyni iwyneniem.” Wakeze xirâ aguely: “Kydâwinduadyse kurâ-ro watay, kydâwinduadyly lelâ koendonro” kelymo. Warâ olâ auguely: Deuslâ kodo, pyni modo warâ xuguni. Xypyry etay olâ Deus azakâlâ sainze: kodo, pyni modo alelâ. Ize ato aguientoem Deus kodo nhugudyly, kydohogüin-hobyry keba kulâ kiynanâdoem inkâba, kywâpado modo aguientoemba warâ. Mâkâ xurâ mawânrâ xirâ kodo. 14 Deus ton-honrugue Jesus Cristo kurâem tyetonze myakâwâm, arâ lâpylâ ise xypyry etay kodo iwelogue kurâem kyetondyly.
15 Tutuzelâ âmaemo, Cristo sodo ewylâ odomo awyly. Mâkâ mâinwântuomo, mâkâ agâ tokaleon-em tâise ani âmaemo. Awylygue, pekodo alâ kulâ adyeseim kiynanâdoem kodo kiempyra kydawyly. 16 Pekodo alâ kulâ adyeseim agâ uguondo eguetudyly-ro watay, Deus xurâem, tokalelâ akaemo, âjihuaji itybyem awylymogue. Iwenibyem mawânrâ Deus itaumbyry awo wâgâ: “Uguondo pekodo agâ idyly watay, tokaleoem tâise” warâ inwenibyem awyly. 17 Kywymâry Jesus agâ kydawyly, Ispiritury mawânkâ eagâ kyeni; aituo pylâ Deus xurâem, tokaleoem kidyly-ro warâ.
18 Uguondo modo, âwydymo lelâ xynanâdaungâ; pekodo modo, osomoram lelâ âdynanâowâdaungâ. Osomo agâpa kulâ, âwydymo agâpa kulâ warâ tâjidyly imowâdaungâ. Mâkâ tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni Deus aguehobyrylâ nhakaguyly, todolâ mâkâ inakanhe nhekyly warâ. 19 Enanâguewâdaungâ: Jesus einwânni modo sodo odaylâ Deus Ispiritury ejiku, Deuslâ mawânkâ igononi kagâ itoem. Awylygue mawânrâ âwâlâ mâdutuba mawylymo, Deuslâ âuturimo. 20 Deus, Jesus ingonodyly myakâwâm âmaemoem iguehoem. Imakehomoem tâwâense myakâwâm mâkâ awârâgue nhepywadyly. Idânârâ odomogue amânhekylymo, Deus koendâ aguehon-ho lelâ nidâ.